Lille Vildmose

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Skarv00
Sangsvane00
Tajgasædgås/Tundrasædgås00
Vandrefalk00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Skarv0
Rørdrum0
Sort Stork0
Sangsvane0
Grågås0
Krikand0
Atlingand0
Hvepsevåge0
Havørn0
Blå Kærhøg0
Duehøg0
Kongeørn0
Lærkefalk0
Plettet Rørvagtel0
Trane0
Tinksmed0
Huldue0
Stor Hornugle0
Mosehornugle0
Natravn0
Grønspætte0
Sortspætte0
Hedelærke0
Rødrygget Tornskade0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2021000510 
202000013731 17 
201900014100 24 
201800011260 39 
20170008967 5 
201600010128 6 
201500011476 8 
201400010535 7 
201300011666 56 
201200010555 9 
201100010634 23 
20100008275 15 
20090007695 19 
20080007405 12 
20070004689 4 
20060003207 9 
20050002938 40 
20040003101 16 
20030002698 8 

Fakta
Kommuner: Mariagerfjord, Aalborg
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tørvegravning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Stop for tørvegravning
- Søretablering

Sidevisninger
Denne måned: 139
Sidste måned: 175

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet