Lille Vildmose

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Skarv00
Sangsvane00
Tajgasædgås/Tundrasædgås00
Vandrefalk00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Skarv0
Rørdrum0
Sort Stork0
Sangsvane0
Grågås0
Krikand0
Atlingand0
Hvepsevåge0
Havørn0
Blå Kærhøg0
Duehøg0
Kongeørn0
Lærkefalk0
Plettet Rørvagtel0
Trane0
Tinksmed0
Huldue0
Stor Hornugle0
Mosehornugle0
Natravn0
Grønspætte0
Sortspætte0
Hedelærke0
Rødrygget Tornskade0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
2020000327 
201900013893 10 
201800011151 39 
20170008932 5 
201600010071 6 
201500011430 8 
201400010503 7 
201300011604 56 
201200010478 9 
201100010576 23 
20100008189 15 
20090007685 19 
20080007404 12 
20070004689 4 
20060003207 9 
20050002937 40 
20040003092 16 
20030002698 8 

Fakta
Kommuner: Mariagerfjord, Aalborg
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tørvegravning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Stop for tørvegravning
- Søretablering

Sidevisninger
Denne måned: 55
Sidste måned: 192

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet