Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Lille Vildmose


Den store tørvegravningskanal i Portlandsmosen, Lille Vildmose. Foto: Flemming Ahlmann.

Beskrivelse
Lille Vildmose er beliggende i Østhimmerland mellem Limfjorden og Mariager Fjord og imellem byerne Mou, Kongerslev og Øster Hurup.
I stenalderen var størstedelen af Østhimmerland dækket af hav, Litorinahavet, som bredte sig ind til bakkelandskabet op til 10 km fra den nuværende kystlinie. Revledannelser og landhævninger omdannede efterhånden farvandet til en brakvandslagune og nogle få århundreder efter vor tidsregning til en ferskvandssø og hermed var betingelserne skabt for dannelsen af et af Danmarks yngste landskaber, højmosen Lille Vildmose.
I 1752 blev Lille Vildmose erklæret som Kongens Alminding, ifølge den gamle retsregel om, at hvad ingen andre ejer, tilhører kongen. Kongen forsøgte umiddelbart derefter at sælge mosen, men
da ingen ville købe den ”ubrugelige mose” forærede kongen området til grev A. G. Moltke, som dermed blev landets størst jordbesidder. Med foræringen var det underforstået en forpligttigelse om at greven skulle opdyrke mosen.
Det første man gik i gang med var at afvande mosens fire søer, Møllesø, Toftesø, Birkesø og Lillesø.
Allerede i 1762 skiftede mosen igen ejer, idet Moltke solgte mosen til tyskeren H. C. von Schimmelmann, som forinden med køb af godset Lindenborg var blevet baron og hurtigt havde skaffet sig en imponerende stilling i landet.
Mosen var nu i slægten Schimmelmann’s eje indtil 1937 hvor staten købte den nordlige halvdel af Lille Vildmose.
I 1991 sælger familien Schimmelmann den sydlige del af mosen, Tofte Skov, Tofte Mose og Toftesø til forsikringsselskabet Codan, som 10 år senere sælger området til den nuværende ejer Aage V. Jensens Fonde. AVJF havde allerede i 1988 købt Høstemark Skov og Mose i den nordlige del af Lille Vildmose og har i 2003 og 2004 suppleret med yderligere opkøb af Portlandsmosen og de statsejede områder.

Adgangsforhold
Der er ikke offentlig adgang til kerneområderne i Lille Vildmose. Det drejer sig om Høstemark Skov, Tofte Skov, Toftesø og Tofte Mose.
Området mellem skovene er tilgængelig for offentligheden. Det drejer sig om Portlandsmosen, Porsemosen, Paraplymosen, Lillesø og Birkesø samt ad veje og stier i tørvegravningsområdet.

Der er i dag fire fugletårne og et fugleskjul i Lille Vildmose området:
Rovfugletårnet ved ørnefoderpladsen i den sydvestlige del af Høstemark Skov. Man kommer til dette tårn fra en P-plads ved Ny Høstemarkvej og via grusvej og plankesti.
Høstemark tårnet på Hegnsvej ved Høstemark Moses sydøstlige hjørne.
Toftesø tårnet øst for Toftesø (det gamle tårn).
Tofte Skov tårnet ved sydøstlige del af Tofte Skov som man kommer til fra P-pladsen nord for Øster Hurup via en tunnel under Østkystvejen.

Et nyt tårn/skjul, som Aage V. Jensens Fonde har bygget ved Toftesø, blev indviet i efteråret 2004. Skjulet er opført helt ude ved søkanten ca. 200 m nord for det gamle tårn. Der er anlagt en P-plads i tilslutning til skjulet.

Der er desuden anlagt en plankesti i Portlandsmosen, gangbro til udkiksplatform i Lillesø samt en sti nord om Toftesø med adgang til en plankesti ud i Tofte Mose.

Der er iøvrigt gode muligheder for at studere det rige fugleliv i området fra bl.a. Hegnsvej, Grønvej og Møllesøvej. Siden der i 2007 blev standset for bortpumpningen af vand fra de tidligere sphagnum gravefelter er der dannet nye vandfyldte bassiner til glæde for svaner, gæs, ænder, traner, vadefugle og fugleinteresserede.

Fakta
Kommuner: Greve, Mariagerfjord, Aalborg
Areal: 7393 hektar
Ejerforhold: Aage V. Jensens Fonde, Pindstrup Mosebrug og priva

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tørvegravning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Stop for tørvegravning
- Søretablering

Sidevisninger
Denne måned: 102
Sidste måned: 293

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet