Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Pibesvane00
Sangsvane4  2005-04-19 10
Kortnæbbet Gås800  2006-03-18 40
Bramgås900  2005-04-19 50
Knortegås00
Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota)10  2005-04-19 10

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Skestork0
Klyde0
Almindelig Ryle0
Brushane0
Stormmåge0
Havterne0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
202100095 
202000052 
201900073 1 
201800061 
201700070 
2016000122 
2015000484 5 
2014000191 
2013000155 
2012000160 4 
201100068 
2010000139 1 
2009000136 1 
2008000178 
2007000189 
2006214 095 
2005234 0130 4 
200400032 6 
200300068 

Tabel 4. Datoer for alle rastefuglebearbejdninger foretaget for lokaliteten.
ÅrDatoer for rastefugletællinger
200607-apr, 18-mar
200521-sep, 19-apr

Fakta
Kommuner: Jammerbugt, Vesthimmerlands
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 109
Sidste måned: 180

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet