Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle

Sidste nyt
08-05-2011: International tælling af knortegæs 2011

Den 8. maj besøgte jeg Aggersborggård Vildtreservat og Borreholm i forbindelse med den internationale tælling af knortegæs. Af erfaring ved jeg, at denne gåseart kun optræder sporadisk omkring Borreholm. Men da jeg samtidig kunne tælle skarver for DMU, tog jeg turen.
Jeg parkerede ved den sydlige del af “borgen” og gik langs hegnet indtil Aggersborggård. Da jeg kom frem til det sidste voldsystem og stak hovedet over kammen, opdagede jeg en stor flok Bramgæs på marken 200m længere borte. Da jeg ikke havde fået mit kamera med, skyndte jeg mig tilbage til bilen efter det. Bedst som jeg var fremme igen, så jeg pludselig en stor del af flokken i vild flugt mod Borreholm, og kort efter fulgte resten. Hvad havde skræmt dem? Jo, der over gården så jeg Vandrefalken slå en bue ud over fjorden for igen at vende tilbage over mig. Jeg greb kameraet, men afstanden var rigelig stor.
Gæssene faldt til ro på holmen, og jeg kunne begynde min tælling gennem skopet:
Borreholm: Skarv 6 ikke ynglende, Bramgås 450, Gravand 30, Toppet Skallesluger 30, Strandskade 23, Klyde 2, Storspove 2, Hvidklire 1, Sildemåge 32, Havterne 10
Aggersborggård Vildtreservat: Grågås 5 par med pull. fordelt på 10,12,8,8 og 4. Vandrefalk 1, Strandskade 4, Rødben 4


12-09-2010: Grågåsetælling

Den internationale grågåsetælling er fastsat til søndag den 12. september. Som sidste år har jeg påtaget mig at tælle på følgende lokaliteter: Fjordholmene, Aggersborggård og Staun-Barmer-Valsted Enge. Da det er en stor mundfuld på én gang, har jeg i dag kun koncentreret mig om områderne fra Aggersund til Bygholm. Som sidste år forventede jeg ikke at finde de store gåsekoncentrationer her. Siden jagten gik ind 1. sept., er der tyndet gevaldigt ud i flokkene. Jeg fandt da også kun 131 Grågæs. Heraf overfløj de 88 mod Vejlerne.
Men der var heldigvis andet at se på. På vej til Aggersborggård kom jeg på højde med en stor, blandet flok af Viber og Hjejler, der stod samlet på en pløjemark. En traktor forstyrrede dem, og alle gik de på vingerne lige til flere pletskud. I lang tid kredsede de ud over engen, inden de slog sig ned i det høje græs ved småpytterne. Over trætoppene i nordøst kredsede to Musvåger, begge meget lyse.
På fladvandet gik der 120 Storspover og ”syede” i mudderet med krumsabelen. En lille flok Hvidklirer på 4 fugle slog en sløjfe forbi mig, inden de kastede sig ned i strandkanten. Fra højdepunktet bag gården kunne jeg tælle 70 Lysbugede Knortegæs på vandet. Det er de først, jeg har set dette efterår. Ved den vestlige del af Borreholm, der i øvrigt afgræsses, var en lille flok Toppet Skallesluger på 11 fugle forsamlet på en af de største sten.
Skarver var her også-38 i alt. Over engen og markerne fløj mange Landsvaler og fangede sensommerens insekter. Også Hvid Vipstjert var at se på markerne.
På Fjordholmene var der fugletomt. 41 Grågæs fløj mod Vejlerne. Langt ude i strandkanten gik en enlig Storspove, og en Fiskehejre lyste op midt i en flok Skarver på 4.27-04-2010: BORREHOLM

Det fremgår af datoerne, at det efterhånden er en rum tid siden, jeg sidst har besøgt området. Men på grund af vinteren og snemængderne, der gjorde området ufremkommeligt, så var det ikke muligt at tælle gulnæbbede svaner, da det stod på den 16. januar 2009. Alle ”mine” svaner var da også samlet ved Sebbersund.
Også ved den internationale bramgåsetælling og optælling af Kortnæbbet Gås den 14. marts 2010 blev jeg og gæssene generet af sne og is. Optællingen er en årlig tilbagevendende begivenhed, der finder sted i det nordlige Vesteuropa, og som er en del af NOVANA-tællingerne. Jeg havde i den forbindelse, som sidste år ved samme tid, påtaget mig at dække områderne Fjordholmene, Aggersborggård og Stavn-Barmer-Valsted Enge. Det kom ikke som nogen overraskelse, at tællingerne faldt ganske anderledes ud i år. En lille flok på 16 mulige Kortnæbbede gik på Barmer Enge midt i snemarkerne, og ingen andre gæs bortset fra 18 Grågæs på Fjordholmene stod i skærende kontrast til mine tællinger sidste år. Da talte jeg i alt 1530 Bramgæs og over 1000 Kortnæbbede Gæs.
Nu skulle der så rådes bod på mine forsømmeligheder. Og da vejret fra tidlig morgen viste sig fra den pæne side med sol og svag vind, satte jeg kurs mod Borreholm og Aggersborggård Vildtreservat. Men desværre trak der mørke skyer op og en kold fugtig vind strøg ind over limfjordsengene. Sigtbarheden faldt, men det lykkedes trods alt at fravriste holmen og engene nogle tal.
Borreholm:
Bramgås 800, Lysbuget Knortegås 4, Grågås 18, Gravand 16, Skeand et par, Krikand 38, Strandskade 20 (et par i parring). Sildemåge 90, Stormmåge ikke talt, men meget talrig. Ingen Skestorke og ingen Klyder. Mon ræven har skræmt dem væk?
Aggersborggård Vildtreservat:
Bramgås 1600, Løvsanger 1 (årets første)


13-09-2009: LANDSDÆKKENDE TÆLLING AF GRÅGÆS

AGGERSBORGGÅRD VILDTRESERVAT

I flot septembervejr med sol og stærk blæst fra nordøst indledte jeg min tælling af Grågæs med et stop ved parkeringspladsen umiddelbart efter Aggersundbroen. Efter nogle dage med høj vandstand var der nu ret lavvandet, og de brede sandflader lå blottet lige til at gå "om bord" i. Talte 26 Storspover og 200 Hættemåger. I det fjerne ved østkysten af Borreholm så jeg en mindre flok Grågæs, men de kom ikke i notesbogen, da jeg ville vente til jeg fik et bedre overblik over holmen.
Desværre var vejen gennem Aggersund spærret, så jeg måtte køre en ret stor omvej for at komme frem til voldanlægget, hvorfra man har det bedste overblik over holmen. Her fra talte jeg 450 Grågæs alle på vandet. Ikke en eneste befandt sig på selve holmen. Ingen tvivl om, at jagt på Fjordholmene i de tidlige morgentimer havde fordrevet gæssene her til. En lille flok Kanadagæs på 12 fugle opholdt sig på vandet mellem holmen og Løgstør.
Godt gemt mellem græstuer på landsiden stod 260 Viber-en blandet flok af unge og gamle fugle.

FJORDHOLMENE
Som ventet var der ikke en eneste gås her. Alle var skræmt væk. Men yderst ude i vandkanten talte jeg 6 Strandhjejler, 50 Gravænder og 24 Storspover. Tilsyneladende også en mindre flok af Almindelig Ryle, men aftanden var for stor til den endelige bestemmelse.


13-05-2009: TÆLLING AF KLYDE OG DVÆRGTERNE

Borreholm:
Med tilladelse fra SNS, Thy Skovdistrikt, til at færdes på Borreholm, en del af Aggersborggård Vildreservat, besøgte jeg dette forjettede land i ca halvanden time med starttidspunkt kl. 05:00. Ad den nu reparerede vadevej kommer man let til holmen. Vandstanden i fjorden var lav, så kun få steder var vejen overskyllet. Morgentågen lå endnu som en svag dis over fjordlandskabet og slørede konturerne. Bedst som jeg indledte min gåtur ad vadevejen dukkede fire Rådyr ud af disen. Som gråbrune, levende silhuetter gik de intetanende på sandfladen og tryllebandt mig. Dog ikke mere end at jeg fik mit kamera gjort skudklart. Pludselig blev de klar over min tilstedeværelse og stak i trav ud mod vandet. De havde i panik tilsyneladende besluttet sig for at svømme over til holmen. De opgav dog kort efter. Vendte om og benede mod fastlandet. Efter at have rystet vandet af kroppen og gnubbet sig, hvor de nu kunne komme til med mulen, forsvandt de mellem tagrørene.
Mit mål med besøget på holmen var at skrive ynglende Klyder og Dværgterner i mandtal. Dværgterner har jeg nu aldrig set på disse kanter, men Klyderne har altid været talrige. Jeg skabte naturligvis nogen forstyrrelse, da jeg kom til holmen. De nærmeste Sølvmåger og Stormmåger gik skrigende på vingerne, og det fortsatte hele holmen rundt. En del Toppet Skallesluger fløj parvis forbi mig og Strandskader ligeså. Kun to Klyder observerede jeg her og nu. Allerede på det tidspunkt slog det mig, at ingen af dem varslede. Senere fandt jeg en flok på 18 fugle på holmens sydside, og da jeg rundede vestpynten og nærmede mig den store, tørre sandflade på nordsiden, talte jeg yderligere 26 Klyder. Desværre ikke et eneste ynglepar. Dette sammenholdt med få fund af mågereder med æg og endnu flere redeskåle uden æg, ledte tanken hen på regelmæssigt rævebesøg. Ad den reparerede vadevej er det blevet let for ræven at komme besøg. Her er en opgave for opsynsmanden, eller skal der hegnes med elektrisk hegn, som Anton Linnet foreslår.
Ingen Skestorke, kun en enlig overflyvende. Talte 200 Bramgæs og fire par Grågæs med unger. Desuden 27 skarvreder alle med æg, 20 Havterner og 80 Sildemåger.
Langholmen og Fjordholmene
På den resterende kyststrækning helt frem til Byghoml Vejle fandt jeg igen Klyder. Besøgte hejrekolonien ved Langholmen og talte 35-40 reder. Mødte en morgenhare på markvejen. Engene her rummer ikke mange ynglefugle. Få par Viber, Strandskader og Rødben. Også her så jeg Bramgæs. Det skal ikke undre mig, om vi snart ser denne smukke gåseart som ynglefugle på disse kanter.


16-03-2008: STOR "GÅSEDAG"
I forbindelse med den internationale optælling for Bramgås og national optælling af Kortnæbbet Gås i dagene 15-16 marts herhjemme koordineret af DMU, lavede jeg optælling fra Valsted i øst til Fjordholmene i vest. Det blev en stor gåsedag med ikke mindre end 13-14000 gæs fordelt på fem arter.
Men her skal kun omtales mine obs fra kl. 13:00 til 17: 00 i IBA 8. De fordeler sig på følgende måde:
Fjordholmene: Kortnæbbet Gås 5400 og Bramgås 2400. Øvrige fugle: Vandrefalk 1, Klyde 26, Alm. Ryle 70, Grågås 10, Gravand 24, Fiskehejre 8. Desuden Rådyr 2.
Borreholm: Kortnæbbet Gås 500, Bramgås 900 og Lysbuget Knortegås 120
Ved Aggersborggård: Stllits 20 og Bjergirisk 70.
I øvrigt var der gæs på vingerne hele denne eftermiddag. Stor oplevelse!


13-01-2008: Midvintertælling af vandfugle

I forbindelse med DMU´s midvintertælling af vandfugle, der finder sted hvert tredje år, var jeg den 13. januar på Fjordholmene og Aggersborggård Vildtreservat/Borreholm. Tællingerne finder normalt sted hvert tredje år, og skulle således have været udført i 2007, men blev på grund af dårligt vejr udskudt til dagene 12-13. januar 2008.
Jeg var på Fjordholmene i tidsrummet 9:30-12:30, idet jeg ad flere stikveje ud til fjorden forsøgte at få så stort et overblik over området som muligt. Vandet stod højt på marker og markveje, men det lykkedes mig at forcere og at få vendt i mudderet.
Her følger en oversigt over de fugle, jeg observerede denne formiddag:
Fiskehejre 1, Sangsvane 3, Knopsvane 36, Kortnæbbet Gås 80, Gravand 13, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Bomlærke 40, Snespurv 60, Stær 60.

Kørte derefter til Aggersborg Kirke, og skråede ned over ”borgen”. Herfra er der i klart vejr og i medsol et godt vue over Borreholm. Men når disen lægger sig over holmen, og solen er i syd/sydvest som på denne dag, så er det ikke gunstige vilkår at observere i. Dertil kommer en øget tilgroning af holmen i form af græsser og tagrør, der skjuler fuglene. Så de tal, jeg her er kommet frem til, er ikke dækkende.
Fiskehejre 1, Kortnæbbet Gås 90, Grågås 70, Pibeand 280, Krikand 50, Gråand 150, Hvinand 8, Toppet Skallesluger 1, Stor Skallesluger 3, Fjeldvåge 1.


08-10-2007: 300 KRIKÆNDER

Aggersborg Vildtreservat .
Deltog i DMU’s nationale optælling af rastende Lysbuget Knortegås, svømmeænder, Taffeland, Strandskade og Alm. Ryle. Forsøgte optælling lørdag den 6. september, men måtte opgive på grund af tåge. Benyttede mig derfor i dag af det flotte vejr i morgentimerne, hvor lyset tillige falder ind på Borreholm i gunstig retning.
Skarv 30, Canadagæs 40 overfløj, Grågås 360, Lysbuget Knortegås 22, Gråand 12, Krikand 300, Toppet skallesluger 6, Storspove 6, Vibe 80, Al. Ryle 110.


16-09-2007: IKKE MANGE GRÅGÆS

International optælling af Grågås. På DMU’s vegne deltog jeg i den internationale optælling af Grågås. Som det fremgår af mine notater nedenstående, så var antallet af Grågæs let at overskue. I antal blev de overgået af Kortnæbbet Gås, selv om denne art heller ikke var talrig set i forhold til mine observationer den følgende dag, hvor jeg i Ulvedybet talte over 1000 fugle.

Skarv 4, Fiskehejre 4, Grågås 10, Kortnæbbet Gås 84, Gravand 22, Krikand 12, Hjejle 40, Landsvale 30.


31-08-2007: FLERE KRIKÆNDER

En gentagelse af samme rute som i går og på samme klokkeslæt:

Fiskehejre 3, Grågås 45, Gravand 5 juv og 3 ad, Krikand 146, Gråand 6, Toppet Skalleluger 1, Svartbag 8, Hvidklire 1, Vibe 80, Stenpikker 2.

Se alle nyheder fra Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle
Fakta
Kommuner: Jammerbugt, Vesthimmerlands
Areal: 1660 hektar
Ejerforhold: Privat

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 114
Sidste måned: 180

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet