Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Almindingen

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Rørdrum0-3 ynglepar i 2007 1
Hvepsevåge0-2 ynglepar i 2007 2
Rød Glente0 ynglepar i 2007 1
Rørhøg8-10 ynglepar i 2007 2
Engsnarre0-2 ynglepar i 2007 1
Trane9-12 ynglepar i 2007 2
Perleugle1-3 ynglepar i 2007 2
Natravn0-1 ynglepar i 2007 2
Sortspætte0-1 ynglepar i 2007 2
Rødrygget Tornskade15-25 ynglepar i 2005 1

Tabel 2. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
20240005092 
20230008006 5 
20220009392 5 
20210009403 7 
20200009913 9 
20190009004 10 
201800010018 5 
201700010390 4 
201600011177 6 
201500010021 5 
20140007766 6 
20130007338 6 
20120006334 2 
20110006311 10 
20100008312 22 
20090008024 4 
20080007136 1 
200700105375 10 
20060005117 5 
20050073400 41 
20040003018 43 
20030003292 17 

Tabel 3. Årstal med ynglebearbejdninger fra før caretakerprojektets start i 2003.
Årstal før 2003 med ynglebearbejdninger
1996, 1995, 1994

Fakta
Kommune: Bornholm
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Gødskning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 133
Sidste måned: 204

Link til denne sideNæste lokalitet