Almindingen

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Rørdrum0-3 ynglepar i 2007 1
Hvepsevåge0-2 ynglepar i 2007 2
Rød Glente0 ynglepar i 2007 1
Rørhøg8-10 ynglepar i 2007 2
Engsnarre0-2 ynglepar i 2007 1
Trane9-12 ynglepar i 2007 2
Perleugle1-3 ynglepar i 2007 2
Natravn0-1 ynglepar i 2007 2
Sortspætte0-1 ynglepar i 2007 2
Rødrygget Tornskade15-25 ynglepar i 2005 1

Tabel 2. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
20190005224 
20180009839 5 
201700010177 4 
201600011003 6 
20150009915 5 
20140007704 6 
20130007334 6 
20120006330 2 
20110006308 10 
20100008310 22 
20090008022 4 
20080007164 1 
200700105419 10 
20060005119 5 
20050073465 41 
20040003066 44 
20030003335 17 

Tabel 3. Årstal med ynglebearbejdninger fra før caretakerprojektets start i 2003.
Årstal før 2003 med ynglebearbejdninger
1996, 1995, 1994

Fakta
Kommune: Bornholm
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Gødskning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 125
Sidste måned: 299

Link til denne sideNæste lokalitet