Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Tystrup-Bavelse Søerne

På denne side vises en oversigt over lokalitetens fokusarter samt en opsummering af alle bearbejdede tællinger fra området. En bearbejdning er en samlet total for en optælling af alle områdets dellokaliteter.

Tabel 1. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres rasteforekomst samt opsummering af bearbejdninger foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.Antal over 1 %-kriteriet
Sangsvane265  2005-01-29 70
Tajgasædgås/Tundrasædgås891  2006-01-21 40
Taffeland6  2005-01-23 20
Troldand1134  2005-01-29 50
Kongeørn00

Tabel 2. Fokusarter udvalgt på baggrund af deres yngleforekomst samt bearbejdninger af disse foretaget siden 2003 af lokalitetens caretakere.
Art Maksimumforekomst Antal bearb.
Hvepsevåge0
Havørn0
Rørhøg0
Engsnarre0
Klyde0
Fjordterne0
Dværgterne0
Isfugl0
Rødrygget Tornskade0

Tabel 3. Opsummering af bearbejdninger samt generelle rapporteringer i DOFbasen af alle arter siden 2003.
ÅrRaste-tællingerRaste-bearb.Yngle-bearb.Observationer i DOFbasenYngleindtastninger i DOFbasen
20240002379 8 
20230003994 12 
20220004325 23 
20210004220 14 
20200006189 21 
20190004849 24 
20180005498 32 
20170006991 22 
20160005511 58 
20150007030 44 
20140006564 23 
20130005011 31 
20120004534 13 
20110003667 
20100002481 
20090002523 
20080004524 
20070001882 1 
2006257 01466 2 
2005254 01419 15 
20040001378 11 
20030002248 5 

Tabel 4. Datoer for alle rastefuglebearbejdninger foretaget for lokaliteten.
ÅrDatoer for rastefugletællinger
200618-feb, 21-jan
200529-jan, 23-jan

Fakta
Kommuner: Næstved, Sorø
Areal: hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Fiskeri
- Sejlads
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 275
Sidste måned: 510

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet