Tystrup-Bavelse Søerne

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Bavelse Gods, Marker ved (ynglepar 2023)
Bavelse Sø (ynglepar 2023)
Gunderslevholm (se seneste obs.)
Hammeren v. Bavelse Sø
Hørhaven
Kellerød skov
Næsbyholm Storskov (se seneste obs.)
Rejnstrup Holme
Suserup Skov (se seneste obs.)
Tamosen (se seneste obs.)
Tystrup Sø, nordlige del (se seneste obs.)
Tystrup Sø, sydlige del (se seneste obs. - ynglepar 2023)
Tystrup Sø/ Kongskilde

Fakta
Kommuner: Næstved, Sorø
Areal: 1964 hektar
Ejerforhold: Overvejende privat eje på forskellige lodsejere.

De tre alvorligste trusler:
- Fiskeri
- Sejlads
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 9
Sidste måned: 268

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet