Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Tystrup-Bavelse Søerne

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Bavelse Gods, Marker ved (se seneste obs. - ynglepar 2024)
Bavelse Sø (se seneste obs.)
Gunderslevholm
Hammeren v. Bavelse Sø
Hørhaven
Kellerød skov
Næsbyholm Storskov (se seneste obs.)
Rejnstrup Holme (se seneste obs.)
Suserup Skov (se seneste obs.)
Tamosen (se seneste obs.)
Tystrup Sø, nordlige del (se seneste obs.)
Tystrup Sø, sydlige del (se seneste obs. - ynglepar 2024)
Tystrup Sø/ Kongskilde (se seneste obs.)





Fakta
Kommuner: Næstved, Sorø
Areal: 1964 hektar
Ejerforhold: Overvejende privat eje på forskellige lodsejere.

De tre alvorligste trusler:
- Fiskeri
- Sejlads
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 226
Sidste måned: 411

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet