Tystrup-Bavelse Søerne

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Bavelse Gods, Marker ved (se seneste obs. - ynglepar 2022)
Bavelse Sø (se seneste obs. - ynglepar 2022)
Gunderslevholm
Hammeren v. Bavelse Sø
Hørhaven
Kellerød skov
Næsbyholm Storskov (se seneste obs.)
Rejnstrup Holme (se seneste obs. - ynglepar 2022)
Suserup Skov (se seneste obs.)
Tamosen (se seneste obs.)
Tystrup Sø, nordlige del (se seneste obs.)
Tystrup Sø, sydlige del (se seneste obs. - ynglepar 2022)
Tystrup Sø/ Kongskilde (se seneste obs.)
Tystrup-Bavelse Sø

Fakta
Kommuner: Næstved, Sorø
Areal: 1964 hektar
Ejerforhold: Overvejende privat eje på forskellige lodsejere.

De tre alvorligste trusler:
- Fiskeri
- Sejlads
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 260
Sidste måned: 244

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet