Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Bjerregrav Mose


Grågås over mosen Foto: Benny Kristensen

Beskyttelse
Næsten hele området er omfattet af NBL's generelle beskyttelser af enge og moser jvf. lovens §3.

Grundlag
Området er udpeget som et vigtigt fugleområde (IBA) af DOF Århus Amt på grundlag af forekomsten af en række sjældne og fåtallige ynglefugle; rørdrum, rørhøg, rødben, fjordterne, græshoppesanger og pungmejse. For sidstnævnte er Bjerregrav Mose en af de vigtigste ynglelokaliteter i landet.
Rørdrum, rørhøg og fjordterne er opført på EUs fuglebeskyttelsesdirektivs bilag 1, hvilket vil sige at Danmark har en forplitigelse til at sikre deres levesteder.

Fakta
Kommune: Randers
Areal: 1001 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 121
Sidste måned: 165

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet