Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Bjerregrav Mose


Rørhøg han over mosen Foto:Benny Kristensen

Status
Den seneste grundige optælling af områdets ynglefugle før caretakerprojektet blev lavet i 1994, med enkelte tilføjelser i 1995-1996:

Lille Lappedykker 1
Toppet Lappedykker 10
Fiskehejre 59
Knopsvane 4-7
Grågås 6
Gravand 1
Gråand 4-6
Rørhøg 1
Fasan 8-10
Vandrikse 6-9
Grønbenet Rørhøne 1-2
Blishøne 5-8
Vibe 4-7
Dobbeltbekkasin 4-5
Rødben 1
Fjordterne 2-3
Sanglærke 3-11
Digesvale 5-20
Engpiber 4-5
Nattergal 47-88
Bynkefugl 1-3
Græshoppesanger 10-23
Kærsanger 4-32
Rørsanger 36-50
Pungmejse 7-18
Rørspurv 37-50

Antal ynglepar er opgjort efter kortlægningsmetoden.Tilføjet 24. november 2005:

Ynglefugle 2004 og 2005 (ved CSS, BKR og TBR)

Nedenstående lister omfatter de fuglearter, der har ynglet i Bjerregrav Mose i 2004 og 2005. Listerne omfatter 77 arter. Disse arter falder i 3 kategorier.

1) Arter, der er nævnt med et præcist tal eller en snæver talmargin – det er arter, for hvilke vi har et kvalificeret bud på antal par eller antal territoriehævdende fugle.

2) Arter (sangere) der er nævnt med det højeste antal syngende fugle, der er optalt i løbet af ynglesæsonen, efterfulgt af en parentes med datoen for dette maksimale antal.

3) Arter, der kun er nævnt, eller nævnt med ord som få, mange, talrig eller meget talrig. For disse arter har vi ikke noget kvalificeret bud på antal ynglepar, men ved dog at de yngler i området.

For begge år bygger listerne på et stort antal grundige besøg i ynglesæsonen.


Ynglefugle 2004

Lille Lappedykker 1
Toppet Lappedykker 8
Rørdrum 3
Fiskehejre 30
Grågås 15-20
Knopsvane 4
Gravand få
Gråand mange
Troldand 0-1
Rørhøg 2
Spurvehøg 1
Musvåge 2
Tårnfalk 2
Fasan
Vandrikse mindst 10
Grønbenet Rørhøne få
Blishøne få
Vibe
Dobbeltbekkasin 1-2
Fjordterne 2
Kirkeugle 1
Gøg mange
Ringdue
Tyrkerdue
Stor Flagspætte
Isfugl 2
Landsvale
Bysvale mange
Sanglærke
Skovpiber
Engpiber
Hvid Vipstjert
Gærdesmutte talrig
Jernspurv
Bynkefugl 1
Nattergal over 50
Rødstjert 1
Solsort
Sangdrossel
Misteldrossel 3 sy (14.3.)
Græshoppesanger 9 sy (9.5.)
Kærsanger 7 sy (27.5)
Rørsanger 15 sy (27.5.)
Sivsanger 1
Gulbug 2 sy (27.5.)
Munk 6 sy (11.5.)
Havesanger 10 sy (27.5.)
Tornsanger 82 sy (11.5.)
Gærdesanger 3 sy (11.5.)
Skovsanger 0
Løvsanger 98 sy (11.5.)
Gransanger 38 sy (11.5.)
Fuglekonge
Grå Fluesnapper
Musvit
Blåmejse
Sortmejse
Topmejse 2
Sumpmejse 6
Halemejse 2-3
Pungmejse 2
Husskade
Skovskade
Gråkrage
Allike
Stær
Skovspurv
Gråspurv
Bogfinke
Grønirisk
Stillits flere
Tornirisk
Lille Gråsisken mindst 5
Dompap flere
Gulspurv
Rørspurv meget talrig
Bomlærke


Ynglefugle 2005

Lille Lappedykker ?
Toppet Lappedykker 7-8
Rørdrum 4
Fiskehejre 21
Grågås 15-20
Knopsvane 5
Gravand få
Gråand mange
Troldand 0-1
Rørhøg 2
Spurvehøg 1-2
Musvåge 2
Tårnfalk 2
Fasan 10
Vandrikse mindst 10
Grønbenet Rørhøne få
Blishøne 2
Vibe 10-15
Dobbeltbekkasin ?
Fjordterne 1
Kirkeugle 1
Gøg mindst 10
Ringdue
Tyrkerdue 1
Stor Flagspætte
Isfugl 1
Landsvale
Bysvale 70 (på en gård)
Sanglærke
Skovpiber
Engpiber
Hvid Vipstjert
Gærdesmutte talrig
Jernspurv
Bynkefugl 2
Nattergal 50-55
Rødstjert ?
Solsort
Sangdrossel
Misteldrossel 1
Græshoppesanger 11 sy (29.5.)
Kærsanger 9 sy (4.6.)
Rørsanger 25 sy (20.5.)
Sivsanger 1 sy (9.5.)
Gulbug 1-2
Munk 9 sy (13.5.)
Havesanger 14 sy (14.5.)
Tornsanger 88 sy (13.5.)
Gærdesanger 3 sy (9.5.)
Skovsanger 0-1
Løvsanger 96 sy (13.5.)
Gransanger 27 sy (24.4.)
Fuglekonge
Grå Fluesnapper
Musvit
Blåmejse
Sortmejse
Topmejse 2
Sumpmejse 5
Halemejse 2-3
Pungmejse 1-2
Husskade
Skovskade
Gråkrage
Allike
Stær
Skovspurv
Gråspurv
Bogfinke
Grønirisk
Stillits mindst 2
Tornirisk
Lille Gråsisken mindst 5
Dompap 3
Gulspurv
Rørspurv mindst 75
Bomlærke

For en ordens skyld skal det nævnes, at vi helst ville have opstillet tallene i kolonner, så man direkte kunne have sammenlignet tallene for de enkelte år - en sådan mulighed foreligger dog ikke her på siden.
Fakta
Kommune: Randers
Areal: 1001 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 122
Sidste måned: 165

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet