Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Begtrup Vig med strandenge


Øen rønnen med de mange rugende måger

Beskrivelse
Begtrup Vig er området mellem Mols og Helgenæs, afgrænset mod øst af Dragsmur. Hele dette områdes landskabelige udformning er et resultat af isens bevægelser under den seneste istid.

Vigen er omgivet af bakker, og det er derfor let at få overblik over området. Den inderste del af vigen fra øen, Rønnen og til Stavsøre på Helgenæs er omgivet af enge og marker, mens området langs Begtrup Vigs nordlige del for en stor del er sommerhusområde

Adgangsforhold
Fra vejen fra Strands til Begtrup samt fra bakkerne på Dragsmur fås et godt overblik over området.
Parkering kan foretages enten ved sommerhusområdet ved Strands eller ved parkeringsareal ved Dragsmur eller ved Særbækhuset.

Ved vandring fra Dragsmur til området ved Rønnen anbefales gummistøvler. Ved vandring fra Strands kan almindeligt fodtøj benyttes.

Øen Rønnen er vildtreservat, og ophold er forbudt fra 1. marts til 1. juli.

Området ved Rønnen er strandenge og strandrørsump (ca. 19 ha) i den nordlige del af Begtrup Vig. Ferskvandssøer og laguner med brakvand. Lille holm med græsvegetation og ruin af fiskerhus; stenrev.

Udnyttelse
Vandområdet benyttes både til erhvervsmæssigt fiskeri og til sportsfiskeri. Landområderne benyttes til landbrug med græssende kreaturer. Der er et stort sommerhusområde, og ved Dragsmur er der restaurant med fin udsigt over vigen.

Fakta
Kommune: Syddjurs
Areal: 694 hektar
Ejerforhold: Private og staten (Rønnen er statsejet)

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsregulering
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 48
Sidste måned: 147

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet