Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Bjerregrav Mose


Løvsanger i mosen Foto: Benny Kristensen

Sidste nyt
05-05-2007: Bjerregrav Mose, lørdag den 5. maj 2007, ekskursion med DOF Viborg Amt

En tidlig morgentur i Bjerregrav Mose ved Randers – det er altid med risiko for morgendis. Denne morgen oplevede vi endda tæt tåge med en sigtbarhed på højst 100 meter. Desuden faldt der lidt finregn, men det var stort set vindstille vejr. Vi var 5 personer, der ved 6-tiden mødtes ved mosens ”hovedindgang”.

Allerede ved mødestedet hørtes en nyankommen Havesanger.

Herefter fulgte vi markvejen nogle km mod vest til hvor den ender kort før Skals Å. Skalsåen er hovedvandåren i det meget vidtstrakte kærområde, som udgør Bjerregrav Mose. Mosen hænger i øvrigt via kærene ved Vejlebæk sammen med Nørreådalen.

Tidligt på ruten mødte vi en ejendommelig Tornsanger, der i forårets løb har voldt problemer for flere ornitologer. Den har en fuldstændig afvigende sang, som kan beskrives som en serie, rullende toner, alle med en ensartet og meget lidt tornsangerlignende klang. Heldigvis har fuglen været flink til at gå op i sangflugt og har været ret let at få at se.

Lidt senere ventede vi på Savisangeren ved en af dammene ind mod mosens centrale del. Den har sunget flittigt herfra siden slutningen af april. Men tågen og det fugtige vejr var åbenbart ikke Savisangerens livret – enkelte korte strofer blev det dog til. En Græshoppesanger længere mod vest var mere sangivrig. Så vi fik lejlighed til at sammenligne Græshoppesangeren med en cykel i frigear. Savisangeren minder mere om en velsmurt symaskine.

Mens vi ventede på Savisangeren, havde vi lejlighed til at se nærmere på nogle friske Odderspor.

Fremme ved Kousted Å, der bugter sig gennem engene, inden den løber sammen med Skals Å, hørte vi Isfuglen. Et par korte, skarpe skrig, og så var den væk.

Også Rørdrummen gav sit besyv med. I de senere år har der boet 4 paukende Rørdrumme i Bjerregrav Mose. Den fugl, vi hørte, er en gammel kending. Den har de seneste forår ”sunget” flittigt fra et bestemt vandhul i mosens centrale del.

Ved 8:30-tiden var vi tilbage ved bilerne – i øvrigt uden at have hørt mosens absolutte karakterfugl Nattergalen. Men denne mestersanger ankom ikke særlig tidligt i dette ellers så lune forår. Det kan dog nævnes, at den senere ankom, så det ikke var til at tage fejl af. På en koordineret caretakertælling den 2. juni blev det til ikke mindre end 119 syngende Nattergale – selv om onde og stærkt upålidelige kilder vil hævde, at hver fugl blev talt mindst 3 gange…

TBR


Koordineret tælling i Bjerregrav Mose, 13. maj 2006

I dag, den 13. maj 2006, kl. 6.45-11, har caretakerne Benny Kristensen, Carsten Svejstrup Sørensen og Thorkil Brandt foretaget en koordineret tælling i Bjerregrav Mose. Vi har dækket en meget stor del af det store mosekompleks. Der er dog ikke tale om fuld dækning af det stedvis vanskeligt tilgængelige område. Optællingerne er først og fremmest foretaget for at give et tilnærmet billede af sangerbestandene.

Opsummerede antal fra dagens tællinger af en række udvalgte arter:

Gråstrubet Lappedykker 1 i Østerkærområdet
Toppet Lappedykker 9 par (men der er måske lidt flere)
Fiskehejre 9 beboede reder set (tyder på stor tilbagegang, status er dog ikke endelig)
Rørdrum 3 paukende (der er mindst 4 paukende igen i år – flot!)
Fiskeørn 1
Rørhøg 5 (2-3 ynglepar i år)
Vandrikse 6 syngende (der er dog mange flere i området)
Fjordterne 2 par
Isfugl 0 (tilsyneladende ingen i år)
Gøg 20 syngende + 6 rastende
Stenpikker 6 (trækgæster)
Bynkefugl 5 syngende – formentlig alle ynglefugle
Nattergal 49 syngende + 1 kaldende (det er mange – navnlig i betragtning af, at optællingstidspunktet ikke er optimalt!)
Halemejse 5
Græshoppesanger 10 syngende (der er dog nok snarere det dobbelte antal i området)
Rørsanger 28 syngende
Sivsanger 2 syngende
Munk 21 syngende
Havesanger 28 syngende
Gærdesanger 5 syngende
Tornsanger 120 syngende + 9 rastende
Løvsanger 153 syngende
Gransanger 31 syngende
Gærdesmutte 42 syngende
Pungmejse 0 (har det for tiden meget svært i et af Danmarks tidligere absolutte kerneområder)
Rørspurv 48 syngende (der er dog mange flere i området)

En endelig bestandsvurdering med alle ynglende arter følger, når ynglesæsonen er forbi.


28-04-2007: Savisanger i mosen
I dag fandt Caretaker Carsten Svejstrup en syngende Savisanger i den centraledel af mosen. Fuglen er bestem et suphit, da der årligt kun høres enkelte individer i det gamle Århus amt- ellers er den danske bestand primært i det sønderjyske.

Fuglen sang fortsat lystigt søndag den 29.04.07 i den centrale del. Følg evt. med på Dofbasen.dk

02-06-2006 Koordineret tælling i Bjerregrav Mose 1. og 2. juni 2006

I går den 1. juni og i dag den 2. juni 2006 har caretakerne CSS, BKR og TBR foretaget sæsonens anden koordinerede sangeroptælling i det store Bjerregrav Mose-kompleks. I forhold til tællingen den 13. maj 2006 har vi denne gang dækket en lidt større del af de ret vanskeligt tilgængelige områder i mosekompleksets nordlige og vestlige dele.
De sydlige, sydvestlige og centrale områder er dækket den 1. juni – de nordlige og nordvestlige er dækket den 2. juni.

Herunder ses en opsummering af en række udvalgte arter fra optællingerne.

Rørdrum 4 paukende (de 4 i forvejen kendte placeringer)
Fiskehejre 20 reder, unger i mindst 13
Fiskeørn 1
Vandrikse 6 (men der er flere)
Gøg 22 kukkende + 4 hunner hørt + 8 set (et voldsomt stort antal, og flere dobbelttællinger kan næppe udelukkes, da Gøgen jo flytter meget omkring, men under alle omstændigheder får man indtryk af, at Gøgen er en karakterfugl i mosen!)
Skovhornugle 1 kaldende unge hørt (flere unger er hørt tidligere på sæsonen, ligesom der er set jagende voksne fugle)
Nattergal 85 syngende (det hjalp at komme helt ud i områdets afkroge – et imponerende antal, og her er faren for mange dobbeltregistreringer nok ikke særlig stor)
Bynkefugl 6 syngende + 1 par
Rødstjert 1 syngende
Vindrossel 1 syngende i mosens centrale del
Græshoppesanger 15 syngende (der er dog nok flere i området)
Sivsanger 3 syngende
Kærsanger 38 syngende
Rørsanger 51 syngende (der er dog sikkert en del flere, mange af dem begynder først at synge, når de føler sig provokeret)
Gulbug 4 syngende
Havesanger 33 syngende
Munk 16 syngende

Fakta
Kommune: Randers
Areal: 1001 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 123
Sidste måned: 165

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet