Gudenådalen ved Randers


Fjordterne 30.06.07 Foto: Benny Kristensen

Beskyttelse
Næsten hele området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelser af enge og vådområder.

Grundlag
Området er udpeget som vigtigt fugleområde af DOF Århus Amt på grundlag af den bynære beliggenhed, og gode muligheder for formidling.
I området forekommer en række prioriterede fuglearter (dvs. arter der står opført på EUs fuglebeskyttelsesdirektivs bilag 1);

Rørdrum 0-1 par Dronningborg Bredning
Rørhøg yngler flere steder i området
Fjordterne yngler i Dronningborg Bredning
Isfugl yngler uregelmæssigt i området

Desuden findes der i området en ynglebestand af de rødlistede arter lille præstekrave og pungmejse.

Fakta
Kommune: Randers
Areal: 1776 hektar
Ejerforhold: private og Randers Kommune

Sidevisninger
Denne måned: 33
Sidste måned: 199

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet