Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gudenådalen ved Randers


Bogudgivelse

Sidste nyt
26-09-2009: Folkene bag bogen "Fuglene i Vorup enge, før og efter naturgenopretningen" og et par nye ansigter er nu gået igang med endnu et 3 årigt optællerprojekt, hvor vi følger Vorup - Væth og Hornbæk enge.

Denne gang bliver vi aflønnet som observatører i Gudenådalen, af Randers kommune.

Endnu engang betaler Aage V. Jensen fonde for en ny bogudgivelse om projektet.


27-11-2008: BOGUDGIVELSE!

Reception fredag 5. December 2008 kl.14 - 15 Randers Naturskole.

Fuglene i Vorup Enge, før og efter naturgenopretningen.

Endelig er vi færdig med vores fælles projekt, og vi glæder os meget til at fremvise resultatet.

Hold øje med dagspressen m.v kontakt evt. Lars Maagaard eller Benny Kristensen.


02-07-2008: Rapport om Vorup Enge på vej

Folkene i Caretaker- gruppen har i et sammenarbejde imellem Randers kommune og DOF udarbejdet en gennemarbejdet Rapport over Vorup Enge, som udkommer i løbet af efteråret 2008.
Rapporten afdækker områdets første 3 år, hvor vi bl.a belyser antallet af yngle og trækfugle og arter. Der vil desuden bl.a være afsnit om områdets historie, fuglelivet før afvandingen, naturgenopretning, oversigter, Storken i engene, diskussion, samt et hav af fotos, tegninger, grafer m. m.m
Rapporten udkommer både i papirform og som pdf fil.
Projektet er venligst støttet af Aage V. Jensens fonde.
Nærmere info kommer i løbet af sommeren.


01-10-2007: Vand på Væth Enge, Gudenådalen!

Idag kl.12.57 blev det sidste "spadestik" taget, således Gudenåen kunne løbe ind og oversvømme det nye Gudenådal område; Væth Enge, imellem Langå og Randers (V. Randers Lakse- gaard).

Hermed er endnu et område godt på vej i projektet og det skal blive spændende at følge udviklingen.

Det bliver et super lækkert vådområde, med mange digegennembrud, fugleøer, vandhuller og fugtige enge.

Set i lyset af Vorup enge området, som nu er stort set tilgroet, er vi dog meget spændte på at se hvordan dette område ser ud om et par år.

Området, kræver dog nogen lokalkendskab at finde ind til og vi er ret spændte på, vores optællingsmuligheder. Der skulle dog, blive et par veje, hvorfra offentligheden har adgang til området, når området er færdigetableret.

Imellemtiden, kan vi vente på områderne bl.a ved Hornbæk også bliver oversvømmet...

10-07-2007: Området hærges af unge hærværksknægte.

Østtårnet er nu blevet overmalet med såkaldte taks og nye fugletavler ødelagt med forskellige tegn.

Disse er fotograferet og via. naturvejlederen tilsendt Randers politi.

Naturskoletårnet er nu aflåst uden for normal åbningstid. Desværre banede uønskede individer sig vej natten til i dag til tårnet og samtlige tavler m.v er sparket i stykker.

Undervisnings tårnet var dd. ligeledes blevet brudt op.28-04-2007: Savisanger synger i Vorup enge
På dagens DOF fugletur, fandt gruppen en syngende Savisanger i området. Fuglen kan hørers fra østtårnet. Arten opleves sjældent i midtjylland og er fåtallig herhjemme, så den er bestemt værd at lytte efter. Dens sang er chikadeagtig, lang dyb snurren. Dybere end græshoppesangeren.

Fuglen er igen hørt søndag 29.04.07 i aftentimerne. Følg evt. med på Dofbasen.dk

Omfattende hærværk

Endnu engang, har områdets 3 tårne, været udsat for meningsløs hærværk. Ruder, plancher m.v er sparket i stykker og er alt i alt et kedeligt syn. Endnu engang, menes en gruppe unge drenge på knallerter fra lokalområdet at være mulige hærværksmænd....

Det vil være kedeligt, om vi fremover skal til at aflåse tårnene efter almindelig åbningstid ;-(

11-10-2006 Nyt om Storkene og rekord observation af Knarand.

STORKENE er ikke set de sidste 2 dage og må derfor formodes at være på vej sydover.

DOF Storkegruppe, oplyser at det var storkeparret fra Vegger, som har gæstet Randers. Envidere oplyser Hans Skov at parret forlod yngleområdet den 5. Oktober, hvilket er rekordt sen afgang.

På baggrund af diverse observationer af storke i Vorup enge, samt den kommende udvidelse af vådeområdet mod Langå, har DOF Storkegruppe og DOF Randersgruppen, anbefalet Randers kommune, at opsætte 2 nye reder i 2007.

AMTS REKORDT af knarænder er i dag blevet optalt i Vorup enge af den lokale caretaker; Ornitolog Benny Kristensen. I alt 21 fugle, hvor af de 9 er hanner, blev set ligge og raste på engsøen ud foran kolonihaverne. Det anbefales at kigge ud over engsøen fra Naturskoletårnet.


09-10-2006: Hvid stork for 5. dag i Vorup enge


Vi formoder at det var Vorup enge storkene, der i går og i dag er blevet set flyve over Hinnerup og raste i dag ved Kasted mose indtil ved 13 tiden. Fra klokken 13.45 har de to storke igen været tilbage på de ny slået arealer ved motorvejstårnet i vestenden. Her går de og søger føde og mange mosegrise m.v har endt deres dage som storkeføde. Her til aften var de fortsat på plads og vurderes til at overnatte i området da de blev set stående på engen ved 19 tiden af den lokale ornitolog og caretaker Benny Kristensen.

Det skal blive spændende at se hvor længe de bliver, inden de trækker videre mod de sydlige himmelstrøg. Vi må håbe at de nyder opholdet så meget at de vender tilbage til Vorup enge og Randers til foråret…

I hvert fald må det kraftigt overvejes at opsætte en ny frisk storkerede på Helligåndshuset i Randers i det tidlige forår, hvilket pt. allerede er drøftet med kommunens naturvejleder; Lars Maagaard.

Se foto af storken, under "Netop nu".


07-10-2006: To storke og en monster græsklipper i Vorup Enge.

Torsdag og fredag er der blevet observeret to storke som har holdt til i den vestlige del af Vorup Enge. Fortæller Naturvejleder Lars Maagaard, Randers kommune:
”Storkene er nok på returtræk til Afrika og har gjort ophold i det indbydende Vorup Enge.
Og vådområdet er i disse dage netop meget indbydende set fra storkeperspektiv. Engene bliver i disse dage og den næste uge med klippet således at den høje vegetation forsvinder og de lave enge igen dukker op. Den lave vegetation er netop en fordel for storkene for så kan de kan de spadsere rundt og få øje på deres bytte som jo består af frøer, firben, mus og større insekter”.

Det er egentlig de græssende dyr der skal holde vegetationen nede, men i forbindelse med etableringen af Vorup Enge har dunhammer, tagrør, tidsler og brændenælder fået et for spring over for køer, får heste og geder. Når først planterne er blevet høje gider dyrene ikke at tage dem. Men engene er blevet slået har dyrene en god mulighed for at holde dem lave, således at storkene og de andre fugle der holder til på de nedgræssede enge bliver tiltrukket af området.

Det er ejeren Åge V. Jensen fonde der forestår slåningen af Vorup Enge. Og det foregår lige nu med en meget speciel græsklipper. Man kan næsten kalde den for en monster plæneklipper. Fartøjet er specielbygget amfibiefartøj hvorpå der er påmonteret en græsklipper. Ideen er at den kan køre ude i de oversvømmede områder, hvor en almindelig traktor vil synke i og sidde fast.

Amfibiefartøjet køres af traktorfører Bo Mommen, der er ansat i Åge V. Jensens Fonde og arbejder bl.a. i fondens reservat i Vejlene, Hvor fartøjet normalt også bruges til at pleje vådområderne der.Hærværk i motorvejs tårnet.

Igen, har personer ødelagt en af de opsatte stationære Kowa kikkerter. Den er nu nedtaget og der vil ikke blive sat en ny op.


07-03-2006: Rastende Vandrefalk i Vorup enge.
Siden den 28.02.06 (hvis ikke før) har en flot gammel Vandrefalk rastet i Vorup enge. Her ses den sidde i området, samt jage fugle i luften, dels over vorup enge og Randers området. Det anbefales at forsøgt at se den fra Naturskoletårnet, hvor der er optimale oversigtsforhold. Den sidder ofte på på jorden/ isen når der kigges direkte over mod motorvejstårnet.

Fakta om Vandrefalken:

En af verdens hurtigste fugle, hvor den i sit styrtdyk fra stor højde, kan nå op imod 200km/t. Han: Længde 38 – 45cm, vingefang 89 – 100cm. Hun: vingefang 140 – 113cm. Stor kompakt falk. Flugt: En sand himlens mester jager! Dybe aktive vingeslag med korte glide frekvenser, tung indtryk, langhalet og bred armet, med spidse vinger. Ved jagt, er den lynhurtig og målrettet. Fra stor højde spotter den sit bytte, hvorefter den folder vingerne ind og indleder et gigant ofte skråt styrtdyk imod sit bytte, som den slår og rammer med en enorm kraft.

Adult: Oversiden, skifergrå - blågrå. Undersiden, hvid med smalle sorte tværbånd. Hvid hals og kind i stor kontrast til den sorte kalot og den bredde skægstribe.

Juvenil: modsat adult, er undersiden længde stribet og oversiden brunlig. Den har dog også kontraster i ansigtet med den brunlige kalot og bredde skægstribe. Underside, mørkstribet på cremgul underside.

I 2001 etablerede der sig et par på Møns klint, men først i 2002 havde parret ynglesucces.
Vandrefalken, er sammen med bl.a Ravn og slørugle en af verdens meste udbredte fugle arter og er den almindeligste storfalk. Den ses således i alle kontinenter, fx i store dele af Asien, Afrika, Australien, nord og Sydamerika og ikke mindst i Europa og norden.

Føde: Halvstore fugle, som især tages i luften fx Stær og duer står højt på menuen.26-08-2005: Hærværk 25-01-2006
Endnu en af de opsatte stationære kraftige Kowa kikkerter ødelagt. For anden gang er kikkerten i tårnet i østenden, nu konstateret ødelagt. Denne gang sprængt i stykker, sandsynligvis med et kanonslag.

Den er nu nedtaget og det forventes ikke, at der bliver opsat en ny.

Igennem året, har der desuden været eksempler på ødelagte vinduer, foldeholdere, opbrækket døre og skabe, samt indbrud i undervisnings pavillonen.

En mindre gruppe knægte fra lokalområdet menes at være synderne. Vi opfordre hermed til, at folk der observerer personer der udøver hærværk i området til, at anmelde disse til politiet.

26.08.05 Sjælden Terne i Vorup Enge.

Hvidvinget Terne Chlidonias leucopterus.

En ung 1k hvidvinget terne, blev den observeret ved Vorup enge, af den lokale observatør Benny Kristensen. Fuglen er en ny art for området og må desuden betegnes som en relativ sjælden gæst i Danmark.

Den lille elegante og meget kontrastrige moseterne, har en udpræget østlig udbredelse i Europa: Nærmeste ynglepladser findes i det østlige Polen og Ungarn. Hovedudbredelsen i det sydlige Rusland. Herfra trækker den i August- Oktober til tropiske Afrika og flyver retur herfra igen i maj. Den har enkelte gange i forbindelse med invasioner ynglet vestligere f.eks. i Tønder marsken i 1997, hvor mere end 2000 individer blev set bare i Danmark.

Fuglen blev lidt af et ornitologisk tilløbsstykke, hvor adskillige fuglekiggere i perioden besøgte området, for at få fornøjelsen af denne elegante terne, som var stationær frem til den 02.09.05 hvor den blev set for sidste gang.Fakta
Kommune: Randers
Areal: 1776 hektar
Ejerforhold: private og Randers Kommune

Sidevisninger
Denne måned: 85
Sidste måned: 269

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet