Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hjarbæk Fjord & Simested Ådal


Hvinand han

Beskyttelse
Hjarbæk Fjord, blev den 1.2.1967 udpeget til Vildtreservat. I Hjarbæk Fjord er jagt, motorsejlads med mere end 8 knob og brætsejlads ikke tilladt. De samme regler gælder i Ørslevkloster Sø.

Hjarbæk Fjord har siden 1994 været udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 24.

Hjarbæk Fjord har siden 1998 været udpeget som en del af EF-habitatområde nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk.

Grundlag
Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet er efter revisionen af udpegningsgrundlaget i 2005 ynglefuglene Rørdrum og Engsnarre og rastefuglene Sangsvane, Klyde, Hjejle, Troldand, Hvindand og Blishøne. Ynglefuglene står begge på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I, mens rastefuglene her raster med mere end 1 % af arten trækpopulation. Ved udpegningen udgjordes grundlaget desuden af ynglefuglene Rørhøg, Plettet Rørvagtel, Klyde, Almindelig Ryle, Brushane, Havterne og Isfugl og rastefuglene Gravand og Klyde.

Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområdet er arterne Odder, Damflagermus, Spættet Sæl, Bæklampret, Stor Kærguldsmed og Gul Stenbræk og bl.a. habitattyperne Mudder- og sandflader blottet ved ebbe, Kystlaguner og strandsøer og Større lavvandede bugter og vige, samt en række andre habitattyper, der næppe forekommer inden for IBA-lokaliteten.

Fakta
Kommuner: Skive, Viborg
Areal: 4901 hektar
Ejerforhold: Statsejet og privatejet

De tre alvorligste trusler:
- Dambrug
- Sommerhuse
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Reduceret vandforurening

Sidevisninger
Denne måned: 134
Sidste måned: 386

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet