Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hjarbæk Fjord & Simested Ådal


Caretakergruppens optællingsområder i Hjarbæk Fjord og lidt af Lovns Bredning

Status
Ifølge BirdLife International kvalificerer Hjarbæk Fjord som Important Bird Area (IBA) nr. 24. Afgrænsningen følger EF-fuglebeskyttelsesområdet.

Kvalifikationsgrundlaget for IBA-lokaliteten er dels, at rastefuglene Sangsvane, Taffeland og Hvinand alle raster her i antal på over 1 % af trækpopulationen i Europa, dels at den samlede mængde af vandfugle minus måger er på over 20.000 fugle.

Som fokusarter for Hjarbæk Fjord er udvalgt ynglefuglene Rørdrum, Engsnarre, Plettet Rørvagtel, Rørhøg, Klyde, Almindelig Ryle, Havterne og Isfugl samt rastefuglene Sangsvane, Pibesvane, Gravand, Skeand, Hvinand, Troldand, Taffeland, Blishøne, Klyde, Brushane og Hjejle.


Fakta
Kommuner: Skive, Viborg
Areal: 4901 hektar
Ejerforhold: Statsejet og privatejet

De tre alvorligste trusler:
- Dambrug
- Sommerhuse
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Reduceret vandforurening

Sidevisninger
Denne måned: 175
Sidste måned: 353

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet