Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hjarbæk Fjord & Simested Ådal


Sang- og pibesvane i Skals Enge

Sidste nyt
06-10-2012: Jeg har været rundt om fjorden 2 gange her i efteråret. 16.9 med TRK og i dag med EM.
Begge gange har det slået os at der er forbavsende få hvinænder for tiden. 480 16.9 og i dag kun 38. Hvor mon de er henne?
Til gengæld har der været mange Viber. 16.9 godt 1800 og i dag over 4.000.
Især obsposten ved rensningsanlægget v Skals enge er god for tiden. Gæssene holder til her og i de små søer er der altid krikænder og Pibeænder. Det var også her hovedparten af Viber og Hjejler holdt til.
"Snapsene" var sidst en Fiskeørn og i dag 4 Traner trk mod s over hovederne på os. 11 Skægmejser ved Elkjær lille p-plads var hyggelige at se og høre. 8 landsvaler, et par sanglærker og 3 Admiraler var på vej sydover.
Stinne


30-12-2011: Landsdækkende Mågetælling:
27.12.11 var FRO v Kølsen, DMB v Virksund og STA v Strandet for at få et overblik over nat-rst måger i Hjarbæk fjord. Resultaterne ses i DOFbasen. Lidt specielt var at kun FRO så Hættemåger, som vi ellers havde troet var overalt.
30.12. prøvede DMB og STA igen. Denne gang lidt sydligere ved Tårupgård, men det blev hurtigt klart at mågerne fløj nordpå - op mod strandet, hvorfor vi hurtigt flyttede derop.
Det var godt. Denne gang kom mange flere måger til rst ( i alt 3400) end for 3 dage siden (i alt 1200). Der var denne gang også hættemåger.
Så er spørgsmålet jo så lige... om det er hættemågerne fra Kølsen, Stormmåger fra Lovns osv....ja se det er jo ikke til at vide;-)

27.12 blev iøvrigt talt godt 6000 hvinænder fra obspost v Strandet og Kølsen. Spændende hvormange der er den 14.1 når hele fjorden tælles - i forhåbentlig godt vejr
Stinne


18-09-2011: Jeg "snuppede" lige en totaltælling af fjorden og Lovns i dag. Det var en "tynd" omgang , men det er jo også et resultat ;-)
Alle grågæs i området var flygtet til Skals Enge til et par oversvømmelser helt ude ved fjorden ud for Rensningsanlæg. 1130 i det disede vejr. Der var nok lidt flere. Ænder af forskellige slags var også klemt sammen med gæssene i og ved de små søer derude. Det var svært at skelne dem alle.
Som aftalt med Thomas Vikstrøm passer vi jo også Lovns når vi synes vi har tid/kan overkomme det.
Jeg tog chanchen i finregnen og det gav pote 15.000 Hjejler stod på vaden. Foran en masse forskellige vadere (bla dværgryle, krumnæb) Jeg fik travlt - nåede meget, men midt i et (stor)kobbersneppe-check lettede ALT. Den fugl jeg havde fokus på dukkede sig i stedetfor at flygte. Den gik i knæ og nærmest helt ned under vandet. Sjovt at se! Herefter ville jeg se truslen (som nok var en VF), men nej. I lang tid herefter var området nærmest støvsuget for fugle. Holmmark kan altså være fin af og til!
Sta


18-09-2011: Datoer på kommende fælles-tællinger:
søn 9.okt
søn 20. nov.
lør 14. jan 2012
Stinne19-02-2011: TRK, DMB. STA var hele fjorden rundt (IBA). Fantastisk flot (og koldt) vejr. Meget is men mange fugle.
Større tal af Stor Skallesluger, Sangsvaner og Gråand.
Herligt med Pibesvaner (passer godt med nye foto her på nyhedssiden), Vandrefalk flyvende og rast på isen ved Strandet og Bjergpiberen i den yderste kanal ved rensningsanlægget, Skals Enge.
4 Rødben. Ingen ll. Skalle eller Bjergænder, men nu er der da Taffelænder. Vi havde jo håbet at se en Havørn i det flotte vejr, men nej.
Kun EN eneste Blishøne på hele turen rundt om fjorden!! Hvor er de henne? Mon ikke mange døde sidste vinter.

OBS
Den ”endelige udgave” af kortet over området er færdig. DMB rettede de sidste streger ved Lovns efter vi var derude og checke området. Det er nu sendt til Fuglenes Hus, så de kan lægge det på siden. Desværre må vi måske vente helt til sommer, hvor Timme kommer tilbage fra orlov, men Thomas Vikstrøm arbejder på sagen og ser om nogen kan ordne det. Samtidig hermed vil lokalitetsmanualen blive ajourført. Bl.a punkt 3 slettes da vore navne jo altid figurerer på hjemmesiden.


16-01-2011: Total-optalt i dag (IBA). Signe, Marianne, Stinne.

Næste hele fjorden isdækket. Kun v Virksund, Kølsen, Kvols, Strandet og Simested å-udløb var der vand.
Mange Sangsvaner nedenfor Strandet sommerhusområde.
Simested å havde bredt sig godt ud på markerne i ådalen.

Kun 1 (EN) Blishøne i alt ;-) Stod på Lovnssiden v Virksund. Sidste år var her flere tusinde.
Ingen Rødben (1-2 har holdt til v Virksund i år) Ll skalle (hun har ligget v Virksund) og ikke andre rovfugle end Musvåger. Øv hvor blev Havørn og Vandrefalk af. God dag trods blæsende og koldt.

Stinne


15-01-2011: I november overtog jeg jobbet som lokalitetskontakt / caretakercoordinator for Hjarbæk Fj. mv. efter Thomas Buus.
Jeg vil bearbejde vores optællinger (når man igen kan det - programmet er "nede" for tiden og vi ved ikke hvornår det kommer i gang igen) og ellers prøve at sørge for at vi med passende mellemrum og efter behov får totaloptalt området.
Frits Rost og David Boertmann har hjulpet mig med at samle nogle af lokaliteterne så der bliver færre at forholde sig til når vi tæller og taster ind. Håber det vil gøre arbejdet lidt lettere for os. FRO har lagt de nye lokaliteter ind i DOF-basen, så vi nu kun skal skrive Hjarbæk Fjord nord, midt, øst osv. De nye lokaliteter er oprettet under hensyntagen til de gamle, så man kan bruge tallene fra tidliger. Nu er der bare færre.
David har udarbejdet et fint oversigtskort med indddelingen. Det bliver lagt på denne caretakerside, når vi er helt færdige. Lige nu er jeg ved at sammenholde IBA-området med DMU's Novanaoptællinger. Vi kan lige så godt få det hele slået sammen, så optællingerne kan bruger overalt. Måske luger jeg et par lokaliteter fra (markerne nord for Lynderup mv.) Det ser jeg på. Ser vi gæs og svaner i de områder, taster vi jo bare ind i DOF-basen ligesom vi gør med alt andet.
I kan se de nye opdelinger af fjorden på DOF-basen ved at gå ind under Hjarbæk Fjord. Som foreløbig rettesnor kan jeg sige at nord slutter men en lige vandret linie som går fra pynten ved Strandet enge (syd for Jordbro å's udløb -der hvor vi kører hen ad markvejen til området ved den gamle campingvogn) Midt slutter v en lodret lige linie fra Kvols Hage og nordpå. Kvols Vig beholdes som den gamle lokalitet.
Stinne Aastrup19-02-2007: Vi har i gruppen planlagt følgende tællinger et år frem.

Rovfugle optællingd. 11-2.
koordineret landstælling under DOF

Mågetælling 10-3.

første ynglefugle 14-4.

Vadefugle + ynglefugle 12-5.

Ynglefugle 2-6.

Ynglefugle 23-6.

Ynglefugle 7-7.

Hvinand 28-7.

Hvinand mm. 18-8.

Hvinand + grågås mm. 15-9.
koordineret landstælling under DMU

Svømmeænder + Måger. 6-10.

Pibesvaner mm. 10-11.
koordineret landstælling under DMU

Top. Lap + Gråand mm. 8-12.

Midtvinter tælling. 12-1-08. koordineret landstælling under DMU


17-02-2007: Der er nu blevet oprettet en caretaker gruppe for Hjarbæk Fjord, og vi havde vores første fælles tælling i søndags d. 11-02.
Gruppen består af de 3 der er med på billedet samt af Tonny Ravn Kristensen og undertegnet.
Vi har planlagt en tælling en gang pr. måned, i resten af året.


01-04-2006: I dag var jeg en tur rundt om fjorden sammen med Ulf Møller. Der ser ud som om der er ved at være tyndet godt ud i fuglene i fjorden, lige bort set fra Hvinand som der var over 6000 af, ellers var der en del Pibe og Krikænder. Årets første skeænder og Sangdrosler.
dagens fugl blev en hun Havlit der lå sammen med Hvinænder oppe ved Dæmningen, måske den samme fugl der lå ved Kølsen for nogle år siden.

Se alle nyheder fra Hjarbæk Fjord & Simested Ådal
Fakta
Kommuner: Skive, Viborg
Areal: 4901 hektar
Ejerforhold: Statsejet og privatejet

De tre alvorligste trusler:
- Dambrug
- Sommerhuse
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Reduceret vandforurening

Sidevisninger
Denne måned: 210
Sidste måned: 195

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet