Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Flyndersø & Stubbergård Sø


Toppet Lappedykker Foto: Gerner Majlandt

Beskyttelse
Beskyttelse
Landskabet omkring Flyndersø og Hjerl Hede blev fredet i 1934-35. Fredningen omfatter også Carl Moltkes Plantage og Ludvig Schrøders Plantage, men ikke størsteparten af omgivelserne omkring Skallesø. Landskabet omkring Stubbergård Sø og Hellesø blev fredet i 1980.
Flyndersø og Skallesø er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 29 (830 ha).
Flyndersø & Stubbergård Sø udgør sammen med Hjelm Hede, Skallesø og Hellesø EF-habitatområde nr. 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø.
Lokalitetens fem store søer er målsat af Ringkøbing Amt som A1/B, hvilket vil sige søer, der af hensyn til bevarelse af særlige biologiske, geologiske, kulturhistoriske eller landskabelige værdier kræver særlig beskyttelse, subsidiært opfylder basismålsætningen til sikring af et alsidigt dyre- og planteliv i søerne: at søen kun er svagt belastet af spildevandstilførsel eller af anden kulturpåvirkning. Ingen af de fem søer opfylder målsætningen. Se linket til venstre.

Fakta
Kommuner: Holstebro, Skive
Areal: 1147 hektar
Ejerforhold: Flere private lodsejere

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet

Sidevisninger
Denne måned: 185
Sidste måned: 306

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet