Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Flyndersø & Stubbergård Sø


Søgård

Sidste nyt
10-09-2022: Oktobertælling - få fugle, men Aftenfalk

Tællingen blev foretaget i blandet vejr. Fint vejr med en enkelt kraftig byge. Ellers vind fra øst og 16 grader.
Tællerne var Signe, Ingerid, Poul, Keld og Leif.

Der var få fugle at tælle.
Det blev dog til hele 153 toppede lappedykkere med de 144 i Flyndersø. Desuden mange landsvaler vurderet til 550. 190 overflyvende grågæs.

Det mest overraskende var to aftenfalke, der havde travlt med at fange guldsmede ved Snævringen. Her sad også en gammel havørn og hvilede sig, mens en isfugl strøg forbi. På vejen hertil sås en dværgfalk på heden.


03-05-2022: Skarv rede tælling.

Der taltes i alt 418 reder.

Ved Snævringen: 395 reder
Ved Stjertodde: 23 reder


26-03-2022: Marts tællingen

Tællingen blev foretaget i solskin, 7 graders varme, men i strid blæst fra Nordvest. Tællerne var Signe, Rie, Ingerid, Henrik og Leif.
Der blev talt 142 toppet lappedykker, 249 Stor Skallesluger, 4 hunner af Lille Skallesluger, 161 grågæs, 14 troldand, 2-3 gammel havørn, 5 musvåger, 6 viber, 4 hvid vipstjert og 9 gransangere.


15-01-2022: Midvintertællingen 2022

Tællingen blev foretaget i stille vejr med nogen solskin og 4 graders varme. Tællerne var Rie, Henrik, Karen, Keld, Poul, Signe, Brian og Leif.
De bedste observationer var 15 sølvhejrer ved Skalle sø, 22 Lille Skalleslugere, 6 toppet lappedykkere og 851 Stor Skalleslugere. Desuden 268 skarv, 35 kortnæbbet gæs, 62 Blisgæs, 35 Bramgæs og 361 grågæs. Endvidere havørn og Blå kærhøg.


23-10-2021: Oktober tælling

Tællingen blev foretaget i fint solskinsvejr og stille vejr med 10 grader af Ingerid, Brian, Karen, Keld, Signe, Berit, Peder og Leif.
Der blev talt 142 toppet lappedykker mod 159 i sidste måned. 23 Sangsvaner og godt 400 grågæs. 49 bramgæs fløj over Stubbergård sø. Desuden 1 havørn og 32 stor skallesluger. Hele fire arter drosler blev set.
Alt indtastet i DOF basen. Her kan ses de øvrige sete fugle.


21-09-2021: September tællingen.
Tællingen blev foretaget i bygevejr med 11 grader og svag vind fra vest af Ingerid, Brian, Poul og Leif.

Der blev talt 159 toppet lappedykker, hvilket var 20 færre end sidste år. De 130 blev talt i Flyndersø.
Desuden 68 skarv, 2 troldand og 5 hvinand.
4 vandrikse og 2 dobbeltbekkasin.
Af rovfugle sås 1 gammel havørn ved Snævringen, 3 musvåger og 1 tårnfalk.


22-08-2021: IBA august tælling.

Tællingen foretaget af Signe, Rie, Keld og Leif i fint stille vejr og solskin.
Der blev talt 193 toppet lappedykker, (heraf de 173 i Flyndersø), 39 skarv, 16 fiskehejrer, 15 grågås, 62 gråand, 2 troldand, 2 hvinand, 12 blishøne, 4 dobbelt bekkasin, 5 mudderklire og 4 rødrygget tornskade.


12-05-2021: Tælling af skarv reder 2021.

Der blev kun talt 36 reder ved Stjertodde.
Derimod hele 338 reder ved Snævringen.

Altså i alt 374 reder.


16-01-2021: Midvintertælling.

I fint solskin med 9 graders frost og ingen vind blev de isbelagte søer talt op af Ingerid, Signe,Karen & Niels Johan, Henrik, Keld og Leif.

Der blev i alt talt 4 Sølvhejrer ved Skalle sø, 311 sangsvaner, 332 grågæs, 2 blisgås, 4 bramgås, krikand 222, gråand 691, Stor Skallesluger 48, vandrikse 2, Grønbenet rørhøne 3 og 4 isfugle.


19-09-2020: IBA tælling - september

Tællingen blev gennemført i diset vejr med 13 grader og svag vind fra vest. Tællerne var Signe, Ingerid, Keld og Leif.

Der blev talt i alt 179 toppet lappedykker - heraf de 165 i Flyndersø. Desuden 560 grågæs, 3 vandrikse og 3 grønspætter. 2 gamle havørne ved Snævringen og 1 havørn ved Stubbergård sø.
Hele listen er indtastet og kan ses i DOF basen.

Se alle nyheder fra Flyndersø & Stubbergård Sø




Fakta
Kommuner: Holstebro, Skive
Areal: 1147 hektar
Ejerforhold: Flere private lodsejere

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet

Sidevisninger
Denne måned: 115
Sidste måned: 285

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet