Flyndersø & Stubbergård Sø


Søgård

Sidste nyt
16-01-2021: Midvintertælling.

I fint solskin med 9 graders frost og ingen vind blev de isbelagte søer talt op af Ingerid, Signe,Karen & Niels Johan, Henrik, Keld og Leif.

Der blev i alt talt 4 Sølvhejrer ved Skalle sø, 311 sangsvaner, 332 grågæs, 2 blisgås, 4 bramgås, krikand 222, gråand 691, Stor Skallesluger 48, vandrikse 2, Grønbenet rørhøne 3 og 4 isfugle.


19-09-2020: IBA tælling - september

Tællingen blev gennemført i diset vejr med 13 grader og svag vind fra vest. Tællerne var Signe, Ingerid, Keld og Leif.

Der blev talt i alt 179 toppet lappedykker - heraf de 165 i Flyndersø. Desuden 560 grågæs, 3 vandrikse og 3 grønspætter. 2 gamle havørne ved Snævringen og 1 havørn ved Stubbergård sø.
Hele listen er indtastet og kan ses i DOF basen.


13-05-2020: Tælling af skarv reder.

285 reder ved Snævringen
71 reder ved Stjertodde

I alt 356 reder.

Reden ved Stjertodde mere end halveret - 71 mod 160 sidste år.

Snævringen 15 mere i år.

For første gang har der også ynglet ravn i kolonien. Fik 2 unger.


21-03-2020: IBA tælling af søerne i marts.

Grundet coronavirus pandemien valgte vi ikke at mødes, men enkeltvis gik vi ud og talte fuglene.
Stor tak til Brian, Poul, Henrik og Signe.

Det blev i alt til 436 stor skallesluger, 195 toppet lappedykker, 5 toppet skallesluger i nordenden af Flyndersø, 4 lille skallesluger i Stubbergård sø, Henrik havde en nordisk lappedykker i Helle sø, som Poul og jeg dog ikke kunne finde. Derudover 22 knopsvane, 10 hvinand, 34 troldand, 80 grågæs, 22 fiskehejrer, 1 rørdrum.
Vejret var med strålende solskin og svag vind og 7 graders varme. SMåfuglene sang. Lille gråsisken 3, hvid vipstjert 5, gransanger 9, sangdrossel 4 og misteldrossel 1. Ved Snævringen havde Brian 4 isfugle og to bjergvipstjerter samt 2 træløbere. Henrik havde 2 tornirisk ved Helle sø.

Alt i alt en god tælling.


21-03-2020: Jeg har taget billeder af en havørn og hørt to grønspætter på mosestien . Hilsen Keld.

11-01-2020: Den internationale Midvintertælling.

Tællingen blev foretaget af Karen, Signe, Jeanette, Ingerid, Keld og Leif.
Vejret var af samme art som sidste år. 6 graders varme, overskyet med lidt finregn til sidst men blæsende op til 10-12 m/s.

Der blev talt pænt med stor skallesluger 648 mod 379 sidste år.
Andre arter med tal fra sidste år i parentes.
Lille skallesluger 3 (9)
Gråand 330 (188)
krikand 22 (2)
Hvinand 35 (28)
Troldand 30 (9)
Derudover 10 blishøne og hele 34 fiskehejrer.

Det bedste var en vandrefalk som Keld og Ingerid havde ved Flyndersø.


14-09-2019: September tælling.

Tællingen foretaget i fint vejr 15 grader sol nogen blæst af Ingerid, Erik, Keld, Poul og Leif.

Der taltes i alt 189 toppet lappedykker - heraf de 175 i Flyndersø.
Desuden taltes 38 gråand, 4 hvinand og 3 troldand.
Desuden havørn ved Stubbergård sø og vandrefalk nær Snævringen.


23-03-2019: Marts tællingen.

Dagen noget blæsende fra vest, men lidt sol og 6 grader. Ok tælle vejr.
Deltagerne var Berit, Brian, Erik, Keld, Leif, Poul og Signe.

Der blev talt 538 stor skalleslugere mod sidste måneds 575. Altså ikke den store forskel. De er her altså stort set alle endnu.

Til gengæld hele 104 toppede lappedykkere mod sidste måneds 19.
Derudover 41 hvinand, 5 lille skalleslugere samt dagens overraskelse: en havlit hun i nordenden af Flyndersø og 2 spidsand i Helle sø.
Desuden 2 havørn, 1 trane, 1 vibe, 1 isfugl, 5 hvid vipstjerter og årets første gransanger ved Skalle sø.


16-02-2019: IBA tælling februar 2019

Fint vejr med 9 plusgrader og solskin. Dejligt forårsvejr.!!
Tællerne i dag var Brian, Rie, Erik, Keld, Poul og Leif.

Der blev talt 504 store skalleslugere i Flyndersø og Skalle sø samt 71 i Stubbergård sø. I alt 575 !!
Desuden hele 19 toppet lappedykker, 9 lille skallesluger og 94 skarv.

Hvinand 46, troldand 30 samt en bjergand hun.

Ved Skallesø sås en ung havørn fange en brasen, som den fløj til skovs med. Desuden sølvhejre.

På ved til Snævringen sås 7 stor korsnæb. Mange sanglærker sang og ved Helle sø hele 40 grågæs.12-01-2019: IBA og Midvintertælling

Tællingen i dag blev foretaget af Poul, Jeanette og Leif. Vejret var regnfuldt med byger og jævn blæst fra vest samt 6 graders varme.

Der blev talt 379 stor skallesluger og 9 lille skallesluger. Kun 188 gråænder og 2 krikænder. Desuden 28 hvinand og 9 troldand. Isfugl i sydenden af Stubbergård sø og syngende træløber ved Snævringen.

Se alle nyheder fra Flyndersø & Stubbergård Sø
Fakta
Kommuner: Holstebro, Skive
Areal: 1147 hektar
Ejerforhold: Flere private lodsejere

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet

Sidevisninger
Denne måned: 135
Sidste måned: 276

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet