Flyndersø & Stubbergård Sø


Søgård

Sidste nyt
14-09-2019: September tælling.

Tællingen foretaget i fint vejr 15 grader sol nogen blæst af Ingerid, Erik, Keld, Poul og Leif.

Der taltes i alt 189 toppet lappedykker - heraf de 175 i Flyndersø.
Desuden taltes 38 gråand, 4 hvinand og 3 troldand.
Desuden havørn ved Stubbergård sø og vandrefalk nær Snævringen.


23-03-2019: Marts tællingen.

Dagen noget blæsende fra vest, men lidt sol og 6 grader. Ok tælle vejr.
Deltagerne var Berit, Brian, Erik, Keld, Leif, Poul og Signe.

Der blev talt 538 stor skalleslugere mod sidste måneds 575. Altså ikke den store forskel. De er her altså stort set alle endnu.

Til gengæld hele 104 toppede lappedykkere mod sidste måneds 19.
Derudover 41 hvinand, 5 lille skalleslugere samt dagens overraskelse: en havlit hun i nordenden af Flyndersø og 2 spidsand i Helle sø.
Desuden 2 havørn, 1 trane, 1 vibe, 1 isfugl, 5 hvid vipstjerter og årets første gransanger ved Skalle sø.


16-02-2019: IBA tælling februar 2019

Fint vejr med 9 plusgrader og solskin. Dejligt forårsvejr.!!
Tællerne i dag var Brian, Rie, Erik, Keld, Poul og Leif.

Der blev talt 504 store skalleslugere i Flyndersø og Skalle sø samt 71 i Stubbergård sø. I alt 575 !!
Desuden hele 19 toppet lappedykker, 9 lille skallesluger og 94 skarv.

Hvinand 46, troldand 30 samt en bjergand hun.

Ved Skallesø sås en ung havørn fange en brasen, som den fløj til skovs med. Desuden sølvhejre.

På ved til Snævringen sås 7 stor korsnæb. Mange sanglærker sang og ved Helle sø hele 40 grågæs.12-01-2019: IBA og Midvintertælling

Tællingen i dag blev foretaget af Poul, Jeanette og Leif. Vejret var regnfuldt med byger og jævn blæst fra vest samt 6 graders varme.

Der blev talt 379 stor skallesluger og 9 lille skallesluger. Kun 188 gråænder og 2 krikænder. Desuden 28 hvinand og 9 troldand. Isfugl i sydenden af Stubbergård sø og syngende træløber ved Snævringen.


25-11-2018: For første gang nogen sinde blev der i dag set vandstær i Stubber Å nær Sortehusene. Den er nok på gennemrejse. For 30 år siden blev den set nogle gange under broen ved Stubber Å. For nogle å siden i kanalen ved Søgård.
En grønbenet rørhøne blev også set i dag og flere vandrikser hørt.


24-11-2018: IBA tælling November 2018


Tællingen blev foretaget i godt vejr. 2 graders varme, overskyet og vind 2 m fra NØ. Føltes dog koldt.

Tællerne i dag var Berit, Erik, Henrik, Karen, Keld, Poul og Leif.

Der blev set havørn og sølvhejre ved Skalle sø samt isfugl og lille skallesluger ved Stubbergård sø.
Desuden 2 hanner af lille skallesluger ved Flyndersø.
Der taltes i alt 147 Stor Skallesluger, gråand 415, krikand 78, pibeand 74, bramgås 200, grågås 458, sangsvane 316, pibesvane 2, knopsvane 12 og skarv 179.

Den største overraskelse var, at der taltes hele 154 toppede lappedykkere. Ved oktober tællingen sås kun 127. Det må være det milde efterår der gør udslaget. Næsten alle rastede i den nordlige ende af Flyndersø.


20-10-2018: Oktober tællingen.

Tællingen i dag blev gennemført i godt vejr med sol og 11 grader af Brian, Erik, Ingerid, Jeanette, Karen, Keld, Leif, Poul og Rie.

Der taltes 127 toppede lappedykkere, 286 skarv, 7 sangsvaner, 386 grågæs, 192 pibeænder, 94 gråænder, 26 krikænder, 2 troldænder og 1 hvinand.
Desuden sås sølvhejre 1, stor tornskade 1, musvåge 4, spurvehøg 1, blå kærhøg 1 hun, vandrikse 3 og halemejse 12.


11-08-2018: August tællingen.

Tællingen blev foretaget i fint vejr. Stille og 16 grader. Tællerne var Ingerid, Rie, Berit, Signe, Poul, Keld, Erik og Leif.

Endelig et godt yngle år for den toppede lappedykker. I alt 299 toppede lappedykkere fordelt på 241 ad + 58 juv.

Ved august tællingen i 2015 taltes 153 voksne og 4 juv.

I 2014 så tallene således ud: I alt 148 ad og 27 juv.

Flyndersø 86 ad + 8 juv.
Stubbergårdsø 28 ad + 12 juv.
Helle sø 20 ad + 7 juv.
Skalle sø 14 ad

I år 2018:
Flyndersø 176 ad + 39 juv.
Stubbergård sø 39 ad + 11 juv.
Helle sø 26 ad + 8 juv.
Skalle sø 0

Altså et godt år for den toppede lappedykker. Desuden sås en sorthalset lappedykker i vinterdragt i nordenden af Flyndersø. SE Berits foto på DOF basen.
Desuden sås her en rød glente og en rørhøg, hvilken også blev set ved Stubbergård sø. Desuden mudderklire, vandrikse, 6 grå fluesnappede og 6 rødryggede tornskader.


09-06-2018: Juni IBA tællingen.

Tællingen blev gennemført i dejligt vejr med 24 grader og svag vind. Tællerne var Berit, Henrik, Ingerid, Keld, Poul, Signe og Leif.

Der taltes i alt 100 toppet lappedykker mod kun 78 i 2016. Ikke noget at prale af, men dog bedre end i 2016, men dårligere end i 2015 med 159 fugle.

Tallene fordelte sig således med tallene fra 2015 og 2016 i parentes.

Stubbergård Sø: 30 (44/0)

Helle Sø: 15 (20/21)

Skalle Sø: 3 (11/7)

Flyndersø: 52 (84/50)

Der blev set 2 ad på rede i Helle Sø samt 1 unge. I Stubbergård sø ligeledes 1 unge. I nordenden af Flyndersø var 5 par i gang med kurtisering.
Der blev set 18 blishøns i Helle sø og 2 i Stubbergård Sø. 1 par her havde 4 unger.

Der blev set rørhøg i Stubbergård sø og havørn 3k over Helle sø. Fiskeørnen lå og rugede på små unger ved Flyndersø og her var der mange skarvunger i rederne i begge kolonier.

Der blev set 2 par af rødrygget tornskade ved Stubbergård sø og 1 par nilgæs ved Snævringen.

Ingen ynglende hættemåger i år.

Til gengæld 3 kuld af grågæs og 2 par knopsvaner med afkom.
De nærmere tal og arter er indskrevet i DOFbasen.

09-05-2016: Skarvtælling.


24-03-2018: Marts tællingen.

Det kolde forår har sat sit præg på søernes fugleliv.
Isen er nu næsten borte fra det meste af søerne, men ved skarvbugten ved Snævringen dækker isen stadig.
I dag var der 5 grader og let vind fra syd, men meget diset vejr med dårlig sigt.
10 tællere var ude til IBA tællingen. Fin tilslutning.
Der blev talt 57 toppede lappedykkere, 306 stor skalleslugere, 160 grågæs, 4 gravand, 2 flotte hanner af Lille skallesluger i Helle Sø, 2 isfugle, 2 syngende misteldrosler og 3 syngende sangdrosler, men den hvide vipstjert er ikke kommet endnu. Derimod flere syngende rørspurve.
Den 22. marts så Keld en fiskeørn ved Stubbergård Sø. Det var tidligt.

Se alle nyheder fra Flyndersø & Stubbergård Sø
Fakta
Kommuner: Holstebro, Skive
Areal: 1147 hektar
Ejerforhold: Flere private lodsejere

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet

Sidevisninger
Denne måned: 102
Sidste måned: 288

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet