Flyndersø & Stubbergård Sø


Søgård

Sidste nyt
23-10-2021: Oktober tælling

Tællingen blev foretaget i fint solskinsvejr og stille vejr med 10 grader af Ingerid, Brian, Karen, Keld, Signe, Berit, Peder og Leif.
Der blev talt 142 toppet lappedykker mod 159 i sidste måned. 23 Sangsvaner og godt 400 grågæs. 49 bramgæs fløj over Stubbergård sø. Desuden 1 havørn og 32 stor skallesluger. Hele fire arter drosler blev set.
Alt indtastet i DOF basen. Her kan ses de øvrige sete fugle.


21-09-2021: September tællingen.
Tællingen blev foretaget i bygevejr med 11 grader og svag vind fra vest af Ingerid, Brian, Poul og Leif.

Der blev talt 159 toppet lappedykker, hvilket var 20 færre end sidste år. De 130 blev talt i Flyndersø.
Desuden 68 skarv, 2 troldand og 5 hvinand.
4 vandrikse og 2 dobbeltbekkasin.
Af rovfugle sås 1 gammel havørn ved Snævringen, 3 musvåger og 1 tårnfalk.


22-08-2021: IBA august tælling.

Tællingen foretaget af Signe, Rie, Keld og Leif i fint stille vejr og solskin.
Der blev talt 193 toppet lappedykker, (heraf de 173 i Flyndersø), 39 skarv, 16 fiskehejrer, 15 grågås, 62 gråand, 2 troldand, 2 hvinand, 12 blishøne, 4 dobbelt bekkasin, 5 mudderklire og 4 rødrygget tornskade.


12-05-2021: Tælling af skarv reder 2021.

Der blev kun talt 36 reder ved Stjertodde.
Derimod hele 338 reder ved Snævringen.

Altså i alt 374 reder.


16-01-2021: Midvintertælling.

I fint solskin med 9 graders frost og ingen vind blev de isbelagte søer talt op af Ingerid, Signe,Karen & Niels Johan, Henrik, Keld og Leif.

Der blev i alt talt 4 Sølvhejrer ved Skalle sø, 311 sangsvaner, 332 grågæs, 2 blisgås, 4 bramgås, krikand 222, gråand 691, Stor Skallesluger 48, vandrikse 2, Grønbenet rørhøne 3 og 4 isfugle.


19-09-2020: IBA tælling - september

Tællingen blev gennemført i diset vejr med 13 grader og svag vind fra vest. Tællerne var Signe, Ingerid, Keld og Leif.

Der blev talt i alt 179 toppet lappedykker - heraf de 165 i Flyndersø. Desuden 560 grågæs, 3 vandrikse og 3 grønspætter. 2 gamle havørne ved Snævringen og 1 havørn ved Stubbergård sø.
Hele listen er indtastet og kan ses i DOF basen.


13-05-2020: Tælling af skarv reder.

285 reder ved Snævringen
71 reder ved Stjertodde

I alt 356 reder.

Reden ved Stjertodde mere end halveret - 71 mod 160 sidste år.

Snævringen 15 mere i år.

For første gang har der også ynglet ravn i kolonien. Fik 2 unger.


21-03-2020: IBA tælling af søerne i marts.

Grundet coronavirus pandemien valgte vi ikke at mødes, men enkeltvis gik vi ud og talte fuglene.
Stor tak til Brian, Poul, Henrik og Signe.

Det blev i alt til 436 stor skallesluger, 195 toppet lappedykker, 5 toppet skallesluger i nordenden af Flyndersø, 4 lille skallesluger i Stubbergård sø, Henrik havde en nordisk lappedykker i Helle sø, som Poul og jeg dog ikke kunne finde. Derudover 22 knopsvane, 10 hvinand, 34 troldand, 80 grågæs, 22 fiskehejrer, 1 rørdrum.
Vejret var med strålende solskin og svag vind og 7 graders varme. SMåfuglene sang. Lille gråsisken 3, hvid vipstjert 5, gransanger 9, sangdrossel 4 og misteldrossel 1. Ved Snævringen havde Brian 4 isfugle og to bjergvipstjerter samt 2 træløbere. Henrik havde 2 tornirisk ved Helle sø.

Alt i alt en god tælling.


21-03-2020: Jeg har taget billeder af en havørn og hørt to grønspætter på mosestien . Hilsen Keld.

11-01-2020: Den internationale Midvintertælling.

Tællingen blev foretaget af Karen, Signe, Jeanette, Ingerid, Keld og Leif.
Vejret var af samme art som sidste år. 6 graders varme, overskyet med lidt finregn til sidst men blæsende op til 10-12 m/s.

Der blev talt pænt med stor skallesluger 648 mod 379 sidste år.
Andre arter med tal fra sidste år i parentes.
Lille skallesluger 3 (9)
Gråand 330 (188)
krikand 22 (2)
Hvinand 35 (28)
Troldand 30 (9)
Derudover 10 blishøne og hele 34 fiskehejrer.

Det bedste var en vandrefalk som Keld og Ingerid havde ved Flyndersø.

Se alle nyheder fra Flyndersø & Stubbergård Sø
Fakta
Kommuner: Holstebro, Skive
Areal: 1147 hektar
Ejerforhold: Flere private lodsejere

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet

Sidevisninger
Denne måned: 201
Sidste måned: 301

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet