Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Venø & Venø Sund


"Rastefugle" ved Nørskov Vig Foto: Peder Pedersen

Beskyttelse
Nørskov Vig på nordspidsen af Venø inklusive tangerne Tørsodde (på kortet: Torsodde) og Bradser Odde blev vildtreservat 1.4.1987 med adgangsforbud i perioden 1.4.-15.7 (160 ha).
Venø & Venø Sund er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 40.
Venø, Venø Sund er udpeget som EF-habitatområde nr. 55 (det meste af øen Venø er ikke med heri, kun Nørskov Vig og Rønknæ Odde).

Grundlag
Grundlaget for udpegningen til EF-fuglebeskyttelsesområde er ynglende Klyde og Dværgterne, hvortil kommer Havterne, der ikke er nævnt i det reviderede udpegningsgrundlag fra 2005, samt trækgæsterne Lysbuget Knortegås, Hvinand, Stor Skallesluger og Lille Skallesluger, der optræder i området med 1 % eller mere af den samlede bestand inden for artens trækvej.
Grundlaget for udpegningen til EF-habitatområde er forekomsten af dyrearterne Spættet Sæl og Stavsild, samt habitaterne *Kystlaguner og strandsøer, Større, lavvandede bugter og vige, Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, Strandenge og Tørre dværgbusksamfund (heder); af disse er den første habitattype prioriteret som særligt beskyttelsesværdig.

Fakta
Kommuner: Skive, Struer
Areal: 2926 hektar
Ejerforhold: Private gårde og husejere

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 197
Sidste måned: 179

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet