Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Venø & Venø Sund


Alke på Venø bugt 2.nov.2007 Foto Peder J. Pedersen

Sidste nyt
31-03-2019: I aften skulle vi se om vore særlige venner de lysbugede knortegæs var tilstede i et antal som de plejer at være her ved reservatets lukning.Det var de næsten 345 mod sidste år 440. De nyeste beboere på Vigen skestorkene var også tilstede med 14 stk. Håber de må få en god ynglesæson. Sølvmågerne er også klar, de er der i et næsten foruroligende antal. Også ederfugl er godt repræsenteret med ca 100 individer.

22-07-2017: På besøget i reservatet her efter fredningen er det altid spændende at se hvordan alt står til. I år var der som altid rigtig mange sølvmåger og unger. det ser ud til at ynglesæsonen er startet lidt tidligere end normalt, idet det var næsten alle unger der kunne flyve. Anslået var der ca 2000 gamle og ca samme antal unger.
Det var dejligt at se 39 skestorke hvoraf ca halvdelen 1K. Der var pænt med stor præstekrave og strandskader men ellers småt med vadefugle. Vi så ikke en eneste terne.


23-03-2016: På denne dejlige forårsaften var vi fire, som havde den udsøgte fornøjelse at besøge Nørskov Vig. Primært for at se hvor mange lysbugede knortegæs, der i år har valgt at gå på opfedning på Venø. Der var også en del ryler og store præstekraver. Af lidt mindre gode obs var, at der kun var få spredte hættemåger. Der var til gengæld ca 150 svartbag, hvilket kan blive en hård belastning for fødegrundlaget. På positiv siden var dog også 2 -3 par agerhøns. Aftenen sluttede med en utrolig flot opgang af fuldmånen over Hostrup og med genskær i en næsten blikstille fjord

21-07-2015: Sommerens fugletællinger på Venø har jo vist stort set de samme fugle som vi plejer at have, dog er der dukket en del grågæs op. Dem plejer vi ikke at se. Der er også kommet en enkelt Canadagås efter flere års fravær. Bestanden af Ederfugle ser ud til at vokse støt. Nogle få par Klyder har også ynglet i år. Dværgternen er vi lidt usikre på om den har ynglet eller ikke. Vi har set den nogle gange og en gang så det ud som rugende fugl. Vi har dog aldrig set to fugle samtidig. Desværre blev der ikke noget ud af Hættemågekolonien som vi normalt har haft på den vestlige del af øen.

14-03-2015: På denne årets første kombinerede atlas og caretakertælling havde vi for engangs skyld sol og tørvejr, rigtig flot vejr til at se fuglene. Dagens vigtigste obs var 250 lysbugede knortegæs på Nørskov Vig. Andre gode obs var snespurv, agerhøne, rødtoppet fuglekonge og vandrefalk.
For første gang i over 10 år har udløbet fra vigen til fjorden flyttet sig et godt stykke mod syd.


03-01-2015: På trods af en ugunstig vejrudsigt, havde vi rimmelige forhold til at observere på vandfladen. Som forventeligt var der flest skalleslugere og hvinænder. Der var dog også en enkelt rødstrubet lom, en ederfugl og en lomvie.
Dagens observationer blev dog noget begrænset af at der var meget højvande, så vi kunne ikke komme ud på Vigen. Det var denne dag blevet til en ø.


19-07-2014: Nu da reservatet igen var åbent, var vi jo lidt spændte på hvad vi kunne møde.
Det gode forår og den varme sommer kunne måske betyde at alt var længere fremme end i tidligere år. Det var nu ikke særlig tydeligt.Der var både enkelte reder med æg og nogle dununger men langt de fleste var flyvefærdige. (Sølvmågeunger.)Vi anslår at der var ca 3000 sølvmåger i alt og heraf ca 600 unger fra i år.
Vi så i alt 3 dværgterner 1 nær færgelejet og to på vigen hvor den ene fodrede den anden som tilsyneladende rugede. Vaderne er begyndt at dukke op, vi havde 3 islandske ryler, 3 krumnæbbede og17 alm. ryler. De store præstekraver har små dun unge,r som piler afsted i tangen eller på den udtørrede søbund.


06-06-2014: Fredag 06062014 var det igen et rigtigt flot vejr, sol, ca 18 grader og 5 – 6 m/s vind.
Udbyttet var DVÆRGTERNE på Vigen, Klyde m unge, ca 12 par digesvaler i skrænten på østsiden af øen og grønbenet rørhøne m. unge, vibe m unge. Og nu har de lysbugede knortegæs forladt os.
Mindre opmuntrende er at hættemågekolonien nu er skrumpet til ca. 5 par. Det ser ud til at ca 15 par forsøger sig på Vigen.


10-05-2014: I dag startede vi tidligt.kl.06 og det havde den store fordel at der ikke var andre lyde end fuglenes sang. Tornsangeren var nu kommet med i fuglekoret mens vi stadig ikke så noget til dværgternen og heller ikke digesvalerne.
Hav og fjordternerne viste yngle aktivitet idet de fløj rundt med små fisk i næbbet. Hættemågerne havde omsider fået etableret sig i den sædvanlige koloni men nok kun 20 - 30% af den størrelse den havde sidste år, så den har det åbenbart ikke godt.


26-04-2014: Vores besøg denne dag var begunstiget af meget flot vejr med østenvind høj sol og ca 20 grader.
Vi havde denne dag en del terner split- og fjord-.
Dværgternen var desværre ikke dukket op endnu. Hættemåge kolonien var heller ikke etableret endnu, hvilket undrede lidt. Vi ser igen om 2 uger. De nysankomne løvsanger og munk var allesteds nærværende. Af rovfugle var en dværgfalk dagens højdepunkt. Landsvalen var netop ankommet mens by- og digesvale endnu ikke var nået frem.

Se alle nyheder fra Venø & Venø Sund
Fakta
Kommuner: Skive, Struer
Areal: 2926 hektar
Ejerforhold: Private gårde og husejere

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 190
Sidste måned: 179

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet