Filsø

Beskyttelse
Filsøområdet er særdeles godt beskyttet af eksisterende lovgivning. Interesserede opfordres til selv at søge videre ud fra følgende informationer:

Filsø ligger i og er beskyttet i henhold til:
Ramsarområde nr. 1.
Habitatområde H73 (som også omfatter de store hedeområder syd for Filsø)
Natura 2000 nr. 84
EU Fuglebeskyttelsesområde F56
To delområder er fredede med bl.a. adgangsforbud for offentligheden
Endelig er Filsø IBA nr. 56

Grundlag
Lokaliteten er udpeget på grundlag af følgende:

Habitatområde: adskillige værdifulde naturtyper samt odder

EF Fuglebeskyttelsesområde:
Ynglefugle: Rørdrum, Rørhøg, Hedehøg, Plettet Rørvagtel, Tinksmed, Natravn.

Trækfugle: Sangsvane, Pibesvane, Kortnæbbet Gås, Grågås, Spidsand, Pomeransfugl

IBA (ovenstående arter samt:
Ynglefugle: Bramgås, Hedelærke, Rødrygget Tornskade

Trækfugle: Hjejle

Fakta
Kommune: Varde
Areal: 4248 hektar
Ejerforhold: Aage V. Jensen Naturfond m.fl.

De tre alvorligste trusler:
- Eutrofiering
- Prædation
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Græsning
- Rovdyrbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 170
Sidste måned: 180

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet