Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Filsø


Jacob fortæller

Sidste nyt
25-05-2013: BESØG NORDFRA
Nej ikke fugle denne gang, men 40 tændte doffere fra DOF Vest, som lagde deres årlige bustur forbi Filsø. Og de fik, hvad søen kan byde på i denne tid. Havørn på reden - set fra Langodde på 3,5 km afstand. Fine obs af småfugle - ikke mindst flere syngende Gulbug. Blandt vadefuglene nævnes Lille Præstekrave, Dværgryle, Temmincksryle, Islandsk ryle og Alm. Ryle.
Desuden Sorthalset lappedykker og på en af øerne sågar Havterne!
Efter frokosten gik vi ud til Petersholmtårnet, hvor der var Sandterne i første hug. Nogle af os havde allerede set den ene på vej til øen (Hjorteholm) med føde.
I øjeblikket tegner der sig et tydeligt billede af adfærden. Hunnen sidder på en af øerne, mens hannen søger føde på hederne og bringer det til hende. Tidligere fløj de begge ud - nærmest med elastik mellem sig.
Ternerne ses især fra de to vestlige tårne (Storeholmtårnet og Petersholmtårnet)


19-05-2013: HAVØRN og SANDTERNE
Det havørnepar, som efteråret igennem var fast inventar på "Ørnestenen", er blevet her. De var så glade for hinanden og den nye sø, så de byggede rede. Og nu har de en livlig unge. Med en godt teleskop kan reden ses fra Dæmningsvejen lidt øst for gæstehuset. Man scanner trætoppene i horisonten.
En næsten endnu større begivenhed var det, da et par Sandterner den 8. maj blev spottet af Bent Jakobsen (Blåvand Fuglestations leder). Ternerne har i skrivende stund været stationære i 12 dage, og der er observeret kurtisering og parring. Søen er endnu ikke et år gammel. Vi glæder os i øvrigt over de mange andre fugle på søen og dens omgivelser.


22-03-2013: I weekenden den 15. -17. marts er der på Filsø foregået en finpudsning af overvågningsprogrammet. Opgaven har været at trimme optællingerne, så de i videst muligt omfang er i overensstemmelse med andre fugleovervågninger på Aage V. Jensen Naturfonds ejendomme og andre projekter – f.eks. det kommende Atlas3.
Anders Tøttrup (CMEC, Københavns Universitet, Aage V. Jensen-sektionen), som er Naturfondens koordinator for alle overvågningsaktiviteter har været drivkraften i tilpasningsprocessen. Koordinator for Filsøgruppen har haft samtaler med Anders hen over weekenden og søndag blev der afholdt et møde for tællerne, hvor bl.a. brugen af GPS og afstandsmålere blev trænet.
Overvågningsprogrammet ser herefter således ud – i hovedtræk:

1. Månedlige totaloptællinger af søerne – opdelt i zoner, som kan spejles i overvågningen af vegetation, smådyr mv.
2. Transekter i de terrestriske lokaliteter med henblik på tæthedsestimater for de almindelige fugle. Nogle af transekter er identiske med f.eks. insektovervågningen.
3. Kortlægning (mapping) af sjældnere ynglefugle – herunder IBA fokusarterne
4. Særlige opgaver. F.eks. overvågning af særlige plejetiltags virkninger, eftersøgning af nataktive arter osv.

Et ambitiøst og omfattende program, som kun er muligt takket være en engageret indsats fra en dedikeret caretakergruppe


20-02-2013: Ørnens Dag.
Følgende omtale er lånt fra DOF Sydvestjyllands hjemmeside:

Det var en blanding af lyst til at se ørne og se den nye sø, der fik folk i hundredvis til at lade søndagsturen gå til Filsø. Mindst 500 besøgende var der.
Vejret var mildt og vindstille, og solen var tæt på at bryde gennem et par gange, så de mange mennesker nød turen, selvom en let dis generede observationsmulighederne ind imellem.

En ung Havørn slog sine folder over især Mellemsø i længere tid og blev set både flyvende og rastende af mange af gæsterne, mens det ellers næsten stationære par ikke viste sig.
De mange, der ikke så ørn, virkede nu sjældent skuffede. De kunne nyde synet af Sang- og Pibesvaner eller blot nyde en dejlig dag i naturen. Enkelte fik en sidegevinst i form af en syngende Sanglærke. Hvad mere kan man ønske sig midt i februar.

DOF Sydvestjylland havde stillet en bod op ved avlsgården og bemandede poster på Langodde, Kirkebyvad pumpestation og Kløvbakken.
Ved avlsgården fik gæsterne oplysning om, hvordan de kom til posterne, de fik lidt reklame for DOF (der blev uddelt et hav af brochurer), og det blev til mangen en god snak om ørne, om fugle generelt, om Filsø og meget andet.

Alt i alt en meget positiv dag med en fin stemning.

TV Syd bragte et indslag fra arrangementet i aftennyhederne.

/Søren Peder Nielsen


08-12-2012: Vinteren er også kommet til Filsø. Og fuglene er talmæssigt havnet på noget lidt mere almindeligt – i hvert fald i forhold til de næste euforiske tilstande, mens vandet trængte frem. Lige nu er der isdækket. Næsten endeløse hvide flader, gennemskåret af våger, hvor ænderne samler sig.
Der har naturligvis slet ikke været det sædvanlige antal gæs, for deres marker er jo forsvundet. Alligevel er der ganske pæne flokke af gæssene samt de gulnæbbede svaner.
På de tilsåede fodermarker huserer rigtig store flokke af småfugle. Især kvækerfinker, grønirisk og gulspurv med stillits som krydderi.
Og småfuglene er basis for 2-3 blå kærhøge, spurvehøg og duehøg. Og ikke at forglemme musvågerne.
Endelig holder vi alle sammen vejret, for et par 4-årige havørne har nu gennem længere tid kastet deres kærlighed på området. Og tilsyneladende også på hinanden.
Den hvide, vide nye verden herude vestpå er en sand skønhedsåbenbaring på en stille klar frostdag, og Filsø tiltrækker stadig mange besøgende. Med og uden kikkerter.


20-10-2012: EFTERÅRSFERIEN
og felttræf i Sydvest- og Sønderjylland. Som sædvanlig betyder det masser af dygtige birdere. Og selv om Filsø ligger uden for felttræfområdet, så tiltrak en rødhalset gås ret så stor opmærksomhed.. Og den kunne da også beundres på relativ kort afstand på Nørreodde sammen med mange bramgæs , kortnæbbede samt grågæs.
Samtidig kunne man så glæde sig over de mindst tre havørne som nok så stationært boltrer sig på mellemsøen sammen med to flotte vandrefalke. En voksen og en stor 1K. En DOF-tur 12-10-2012 gave ikke mindre end 8 rovfuglearter – herunder 5 havørne samt rød glente, som er sjælden herovre, men det kan man læse på DOF Sydvestjyllands hjemmeside.
Det første fugletårn på Storeholm er færdigt. Også udsigtspunktet på Kirkebyvad, hvor der er trappe og platform på den gamle pumpestation er færdigt.
Der arbejdes på stryget ved udløbet fra søen til Henne Mølleå. Derfor er vandstanden i søen også høj. For det regner, og regner, og regner..


10-10-2012: DET FORTSÆTTER.
Tallet på rastende krikænder er nu oppe på ca. 17.000. Når vores to havørne eller en af vandrefalkene er på besøg, er det et veritabelt ragnarok af ænder i luften. Desværre ser det ud til, at også helikopterne på vej til og fra oliefelterne har samme virkning.
Spidsænderne kommer også efter det. Spidsand er en af søens fokusarter. Højeste tal i caretakerprojektets tid er godt 300. Nu er der talt omkring 3000. Det er det højeste tal i Filsø nogensinde.Og pibeænderne følger med.
Gæssene er derimod allerede nu begyndt at søge ud til andre græsgange. Tidligere end sidste år. Men der er heller ikke ret meget mark tilbage. Det er ikke uventet.


07-10-2012: FILSØ NU OFFICIELT INDVIET
Det skulle have været markeret med åbning for vandet til Mellemsø - den nordligste af de to nye søer. Men naturen bestemmer selv, så der var allerede masser af vand i søen, da godt 3000 mennesker mødte op til en sand folkefest om eftermiddagen. Der var taler af Vardes borgmester, Gylling Haahr, som bl.a. roste de grønne foreninger for et ihærdigt pres, så Varde nu har intet mindre end en gedigen naturperle. For Aage V. Jensens Fondes bestyrelse talte Nils Vilhjelm. Tre helt nyskabte øer fik navn efter en stor konkurrence. Hjorteholm, Brasenholm og Gåseholm kom de til at hedde. Den blå snor blev klippet af borgmesteren, og så kunne publikum ellers nyde pølser og Naturstyrelsens grillede krondyr - samt smagsprøver og fortællinger fra egnen i adskillige boder på pladsen. På trods af trængslen gik alle mennesker rundt med smil på læben - og adskillige af søens forkæmpere gennem årene var naturligvis tilstede. Der blev ønsket tillykke, og det med god grund. På TVSyds hjemmeside kan man finde et kort klip fra dagen. Søens nye ejer kan notere sig en stor succes i det vestjyske.


30-09-2012: SLUT MED JAGT PÅ FILSØ.
I dag var sidste jagtdag på Filsø. De store flokke af gæs og ænder har nu fred - bortset fra de mange besøgende, som kommer i området. Og der er rigtig mange gæster. Også ornitologer. Vandstanden i Søndersø er høj. Den gir lidt problemer, men den skal også kun holde en uge endnu, for næste søndag åbnes officielt for vandet til Mellemsø i forbindelse med en stor festlighed. Mere kan læses på Aage V. Jensen Naturfonds hjemmeside.
Antallet af gæs stiger dag for dag. Vandrefalk og duehøg plus flere blå kærhøge har det helt fint. Og to af vore havørne har tilsyneladende gjort hinanden selskab. I går og idag har besøgende kunnet glæde sig over en smuk 1K Steppehøg. Gad nok vide, hvad der gemmer sig i krattene.


27-09-2012: P4 SYD PÅ BESØG. Radioen har i dag været på besøg i Filsø med henblik på en optakt til indvielsesfesten den 7. oktober. Klippet vil blive bragt i morgenradioen torsdag eller fredag i uge 40.

Se alle nyheder fra Filsø
Fakta
Kommune: Varde
Areal: 4248 hektar
Ejerforhold: Aage V. Jensen Naturfond m.fl.

De tre alvorligste trusler:
- Eutrofiering
- Prædation
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Græsning
- Rovdyrbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 54
Sidste måned: 315

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet