TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET HYLLERSLEV ENGE (573722)  

Kommune:Varde
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
Lokalitetstype(r):Å/ådal/Fersk eng/overdrev/Agerland
  
Lokaliteten er del af IBA:Ho Bugt Enge & Varde Ådal
Fuglearter og -racer på lokaliteten:110
Observationsdage/observationer:152/702
Observationer på lokaliteten de seneste 10 dage

    DIAGRAM  

År:

(0.022 sekunder)