TIPS  

Ved indtastning af arter med forskellig alder, bør du indtaste disse som enkeltstående observationer med hver sin aldersangivelse.
F.eks. bør en observation af 50 Sortterner hvoraf de 35 var gamle fugle og de resterende var unger fra i år, indtastes under 2 forskellige observationer.

    DATA FOR LOKALITET NYENG (555139)  

Kommune:Varde
Lokalafdeling:DOF-Sydvestjylland
Region:Region Syddanmark
  
Beskrivelse:Del af lokalitet 555140 Oksby Enge og del af 555150 Skallingen/Langli total
  
Lokaliteten er del af IBA:Ho Bugt Enge & Varde Ådal
Fuglearter og -racer på lokaliteten:289
Observationsdage/observationer:1737/20010

    DIAGRAM  

År:

(0.265 sekunder)