Begtrup Vig med strandenge


Udsigt mod Dragsmur

Status
I midten af 1990’erne blev ynglefugle og rastefugle optalt på den nordligste del af Begtrup Vig og Rønnen, samt på Stavsøre-strandengene og i Kongsgårde Skov.
RØNNEN
Den seneste publicerede ynglefugletælling på Rønnen er fra 1993.

Knopsvane: 1 par
Ederfugl: 35
Toppet Skallesluger: 0-1 par
Strandskade: 4 par
Hættemåge: 0 par
Sildemåge: 0 par
Stormmåge: 3 par
Sølvmåge: 104 par
Svartbag: 1 par
Splitterne: 0 par
Fjordterne: 0 par
Havterne: 0 par
Dværgterne: 0 par

Arter, for hvilke antallet af ynglepar er angivet til 0, har tidligere ynglet i området.

Ved optælling fra land med teleskop den 23/6 2005 blev der optalt følgende fugleunger på Rønnen og de nærliggende holme:

Sølvmåge 45
Gravand 6
Svartbag 3


BEGTRUP VIG
Den seneste publicerede ynglefugletælling er fra 1993 med supplerende tællinger i 1995-96.

Knopsvane: 1-3 par
Gravand: 0-3 par
Krikand: 0-1 par
Spidsand: 0 par
Toppet Skallesluger: 0-2 par
Grønbenet Rørhøne: 0-1 par
Blishøne: 0-3 par
Strandskade: 0-3 par
Stor Præstekrave: 2-4 par
Vibe: 0-1 par
Almindelig Ryle: 0-1 par
Dobbeltbekkasin: 0-1 par
Rødben: 4-6 par
Engpiber: 3-4 par
Gul Vipstjert: 0 par


Litteratur

Litteratur

Lange, Peter & Morten Nielsen: Fuglelokaliteterne i Århus Amt. – Dansk Ornitologisk Forening.Fakta
Kommune: Syddjurs
Areal: 694 hektar
Ejerforhold: Private og staten (Rønnen er statsejet)

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsregulering
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 48
Sidste måned: 123

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet