Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Utterslev Mose


Stor skallesluger, 25. december 2008

Beskrivelse
Utterslev Mose ligger i den nordvestlige del af Københavns Kommune (se Kraks Kort nr. 137, D4 – J2). Selve mosen består af 3 sammenhængende søer (Vest-, Midt- og Østmosen), der tilsammen dækker ca. 91 hektar, hvoraf ca. en tredjedel er rørskov. Området omkring søerne udgøres af parkområder med græsplæner afvekslende med spredte beplantninger af træer og buske.

Vandet i de 3 søer er stærkt belastet af spildevand hvilket har en afgørende betydning for både de ynglende og rastende vandfugle i søerne.

Blandt ynglefuglene er grågåsen og hættemågen karakterfuglene, og begge arter kan ses året rundt i mosen. Andre ynglefugle i søerne er toppet lappedykker, knopsvane, gråand, taffeland, troldand, grønbenet rørhøne og blishøne. I rørskoven yngler bl.a. rørsanger og skægmejse, og i parkområdet yngler bl.a. munk, nattergal, løvsanger og gransanger.

Om vinteren raster bl.a. stor skallesluger, skeand, troldand og hvinand i søerne. I rørskoven kan man være heldig at se overvintrende rørdrum og i parkområdet omkring søerne ses bl.a. sjagger, andre drosler og silkehale.

Via linket til Billeder fra Mosen er der mange flere oplysninger i tekst og billeder om fuglene, miljøet og aktiviteterne i Utterslev Mose.

Adgangsforhold
Mosen er åben døgnet rundt hele året. Der er flere steder gode parkeringsforhold og busforbindelse til bl.a. Åkandevej ved Frederikssundsvej, Hareskovvej og Horsebakken.

Udnyttelse
Utterslev Mose er primært et rekreativt parkområde, der besøges og benyttes af mange mennesker året rundt.


Fakta
Kommune: København
Areal: 192 hektar
Ejerforhold: Københavns Kommune

Sidevisninger
Denne måned: 97
Sidste måned: 517

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet