Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Utterslev Mose


Liv og død på Rundø: Rastende vibe, grågæs og måger, samt en død knopsvane. 27. marts 2009. Foto: Erik Agertoft

Sidste nyt
08-12-2010: Nu ser det ud til, at det længe ventede fugletårn i Utterslev Mose snart bliver en realitet. Det er i hvert fald planen, at arbejdet med at opføre det skal starte i december 2010 og afsluttes i februar 2011. Tårnet placeres i Vestmosen med udsigt over vandfladen og Teglholmen.

20-04-2009: Der er kommet svar fra Fødevarestyrelsen om undersøgelsen af 5 af de døde fugle.
De er kun blevet undersøgt for den alvorlige (højpatogene) form fugleinfluenza H5N1, der ikke blev påvist ved nogle af fuglene.
Alle fuglene var normalt- eller velnærede, og der var ingen tegn på ydre vold, så det er stadig uvist, hvad de er døde af.


27-03-2009: Liv og død på Rundø.
Rørene er høstet flere steder i Mosen, bl.a. på en del af Rundø i Østmosen. Og så er der plads til fuglene. Grågæs og hættemåger raster på øen, og i dag rastede 2 viber, så der er liv derude.
Desværre er der også set 2 døde svaner og 1 død grågås i Østmosen i dag. Forhåbentlig er det blot en tilfældighed. Fuglene lå i rørkanten på hver sin ø og så ikke ud til at have ligget der særlig længe.

Den 29. marts 2009 blev der set 4 døde Knopsvaner, 3 døde Grågæs og 1 død Troldand. Fundet af disse døde fugle er rapporteret til Fødevarestyrelsen, der har sendt folk fra Hjemmeværnet ud for at indsamle fuglene.


26-03-2009: DOF har modtaget en notesbog med obs fra en tur til Utterslev Mose den 24/6 1926.

Heraf fremgår det bl.a. at
* Hættemågen dominerede overalt i og omkring mosen (nu er den knap så talrig, men dog stadig dominerende)
* Taffelanden ynglede (det gør den ikke mere)
* Toppet lappedykker blev kun set et enkelt sted (nu ses den overalt)
* Et enkelt eksemplar af Lille lappedykker blev set (de sidste par år er der også set/hørt et ynglepar i Østmosen/Højmosen)
* En Engsnarre blev jaget op fra engen af en kat (Engsnarren skal man nu længere ud på landet for at opleve)
* Viben blev kun set i få eksemplarer (lige nu kan man se 2 på Rundø i Østmosen)
* Endelig blev et enkelt Rødben set (den ser man ikke mere i Mosen).


25-12-2008: Lige nu har Mosen besøg af 3 Moskusænder (forvildede tamænder, der måske - specielt i denne tid - er bedre kendt fra kølediskene som Berberiand).
I Vestmosen er der i december 2008 igangsat forsøg med genetablering af den store ø SV for rensningsanlægget.


19-06-2008: Sorthalset lappedykker
yngler i Midtmosen (Del II). Der er rapporteret 1 par med 2 unger i DOFbasen. Ifølge DOFbasen har den ikke ynglet i Mosen siden 1990.


05-02-2008: Mosen har fået besøg af en Kortnæbbet gås, der for det meste går rundt med Grågæssene og græsser på plænen ved den sydlige del af Midtmosen.
(Den blev set sidste gang den 24. marts 2008)


22-10-2007: Lige nu, i første halvdel af oktober 2007, er der relativt mange skeænder, der fouragerer i Mosen. Det samlede antal er nu oppe på 231.

07-07-2007: I Højmosen/Moseparken har et par knopsvaner et kuld unger hvor 3 af de 4 unger er "polske". "Polske svaneunger" kendetegnes ved den hvide ungedragt, som skyldes et recessivt gen, der kun kommer til udtryk hos unger, hvor begge forældrefugle bærer genet. En "polsk svaneunge" skal have det recessive gen fra både moderen og faderen for at den hvide ungedragt kommer til udtryk.


23-04-2007: Gæslinger
Grågæssene har gæslinger. I dag blev der talt i alt 258 fordelt på 50 kuld. Flest kuld i Del III, mange i Del I og nogle få i Del II. Max antal gæslinger pr. kuld: 12, min.: 1, gns.: 5,6. Efterfølgende tællinger vil sandsynligvis resultere i både flere gæslinger og flere kuld.

Se alle nyheder fra Utterslev Mose
Fakta
Kommune: København
Areal: 192 hektar
Ejerforhold: Københavns Kommune

Sidevisninger
Denne måned: 380
Sidste måned: 243

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet