Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Utterslev Mose


Grågæs. Foto Erik Agertoft

Status
- på ynglefuglene:

Antal ynglepar, kuld og overlevende unger i 2007
(endelig opgørelse pr. 28. juni 2008):

* Lille lappedykker: 1 ynglepar, 1 kuld, ? overlevende unge
* Toppet lappedykker: 20 ynglepar, 16 kuld, ?overlevende unger
* Knopsvane: 5 ynglepar, 3 kuld, ? overlevende unge
* Grågås: 110? ynglepar, 58 kuld, ? overlevende unger
* Taffeland: 0 ynglepar, 0 kuld, 0 overlevende unger
* Troldand: 0 ynglepar, 0 kuld, ? overlevende unger
* Rørhøg: 1 ynglepar, 1 kuld, ? overlevende unger
* Musvåge: 1 ynglepar, 1 kuld, ? overlevende unger
* Blishøne: 15 ynglepar, 4 kuld, ? overlevende unger
* Hættemåge: ? ynglepar, ? kuld, ?
* Fjordterne: 0 ynglepar, 0 kuld, 0 unger


Antal ynglepar, kuld og overlevende unger i 2006
(endelig opgørelse pr. 28. april 2007):

* Lille lappedykker: 1 muligt ynglepar, ? kuld, ? overlevende unge
* Toppet lappedykker: 20 ynglepar, 14 kuld, ?overlevende unger
* Knopsvane: Mindst 2 ynglepar, 2 kuld, ? overlevende unge
* Grågås: ? ynglepar, 80 kuld, ? overlevende unger
* Taffeland: ? ynglepar, 0 kuld, 0 overlevende unger
* Troldand: ? ynglepar, 3 kuld, ? overlevende unger
* Rørhøg: 1 ynglepar, 1 kuld, ? overlevende unger
* Blishøne: ? ynglepar, 2 kuld, ? overlevende unger
* Hættemåge: ? ynglepar, ? kuld, ?
* Fjordterne: 0 ynglepar, 0 kuld, 0 unger

Der blev registreret et ynglepar af Lille lappedykker i Moseparken, men der er ikke registreret unger.

I Kirkemosen ynglede et par Knopsvaner.
***************

Antal ynglepar, kuld og overlevende unger i 2005
(endelig opgørelse pr. 11. februar 2006):

* Lille lappedykker: 1 ynglepar, ? kuld, ? overlevende unge
* Toppet lappedykker: 19 ynglepar, 12 kuld, 3 overlevende unger
* Knopsvane: 5 ynglepar, 2 kuld, 1 overlevende unge
* Grågås: ? ynglepar, 51 kuld, 194 overlevende unger
* Taffeland: ? ynglepar, 0 kuld, 0 overlevende unger
* Troldand: ? ynglepar, 3 kuld, ? overlevende unger
* Blishøne: 10 ynglepar, 7 kuld, 4 overlevende unger
* Hættemåge: 985 ynglepar, ? kuld, ? overlevende unger (opgørelsen beror på et forsigtigt skøn)
* Fjordterne: 1 ynglepar, 0 kuld, 0 unger

Der blev registreret et ynglepar af Lille lappedykker i Moseparken, men der er ikke registreret unger.

I Kirkemosen ynglede et par Knopsvaner, som fik 5 overlevende unger.
***************

Antal ynglepar, kuld og overlevende unger i 2004
(endelig opgørelse pr. 15. oktober 2004):

* Lille lappedykker: 1 ynglepar, 1 kuld, 1 overlevende unge
* Toppet lappedykker: 18 ynglepar, 10 kuld, 1 overlevende unge
* Knopsvane: 4 ynglepar, 2 kuld, 1 overlevende unge
* Grågås: 62 ynglepar, 48 kuld, 241 overlevende unger
* Taffeland: ? ynglepar, 0 kuld, 0 overlevende unger
* Troldand: ? ynglepar, 2 kuld, 1 overlevende unge
* Blishøne: 9 ynglepar, 3 kuld, 1 overlevende unger
* Fjordterne: 1 ynglepar, 0 kuld, 0 unger

Den Lille lappedykker ynglede i Moseparken, men blev senere set i selve mosens Del III.

Desuden ynglede et par Knopsvaner i Kirkemosen, hvor de fik 6 unger.

Opgørelser fra tidligere år:
Vælg linket Billeder fra Mosen og derfra linket Ynglefuglene.

Fakta
Kommune: København
Areal: 192 hektar
Ejerforhold: Københavns Kommune

Sidevisninger
Denne måned: 360
Sidste måned: 243

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet