Dele af Randers & Mariager Fjorde og Ålborg Bugt

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Ajstrup Bugt
Ajstrup Krat
Als Odde (se seneste obs.)
Als Odde, Nordlige Strandenge og Vade (se seneste obs.)
Bjerre/Byvejle/Tuerne/Sylten (se seneste obs.)
Brødensgrøfts Udløb (se seneste obs.)
Dalbyneder Kær
Demstrup Vase (se seneste obs.)
Eskeplet/Boelsrev/Tangen (se seneste obs.)
Havkær Skov
Havnø og Havnø Hage (se seneste obs.)
Helberskov
Hevring Flak havområde (se seneste obs.)
Hevring Hede (se seneste obs.)
Hevring Mølle (ynglepar 2020)
Hevring Strand og sandø (se seneste obs.)
Hevringholm Strand (se seneste obs.)
Holbækgård Strandenge v.Rds.Fj
Ingerslev Å
Kare Holm
Kattegat udfor Randers-Mariager Fjord
Kysten mellem Als og Øster Hurup
Lunden, Havnø
Lystrup Strandenge (Hadsund S)
Mariager Fjord, Hadsund-Havnø (se seneste obs.)
Mariager Fjord, Yderfjorden (se seneste obs.)
Marker V f. Helberskov
Mellempoldene, Randers Fjord (se seneste obs.)
Mellerup Enge i Randers Fjord
Molhøj Sø og Strandenge
Møllegrund i Randers Fjord
Nørrekær Nørhald
Overgårds Dige - kysten øst for (se seneste obs.)
Overgårds Marker
Pletten
Randers Fj. RåbyOdde-Udbyhøj
Randers Fjord Mellerup-Voer
Råby Kær
Råby Odde/Odpold
Skalmstrup Vig i Randers Fjord
Stenrevet i Randers Fjord
Strandenge v. Brødensgrøft
Studefælleden
Sødringholm Strand (se seneste obs.)
Sødringkær/Under Bakken (se seneste obs.)
Søledet strandenge og kyst (se seneste obs.)
Treskelbakkeholm
Tvede Enge ved Randers Fjord
Tørring Kær
Udby Strandenge/Ringvang
Udbyneder
Vesterskov ved Overgaard
Vesterskovmark
Øster Tørslev Kær/Sønderkær

Fakta
Kommuner: Mariagerfjord, Norddjurs, Randers, Aalborg
Areal: 13462 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Digefjernelse
- Færdselsbegrænsning
- Rævebekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 230
Sidste måned: 143

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet