Dele af Randers & Mariager Fjorde og Ålborg Bugt

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Ajstrup Bugt (se seneste obs.)
Ajstrup Krat
Als Enge (se seneste obs.)
Als Odde (se seneste obs.)
Als Odde, Nordlige Strandenge og Vade (se seneste obs.)
Bjerre/Byvejle/Tuerne/Sylten (se seneste obs.)
Dalbyneder Kær (se seneste obs.)
Demstrup Vase (se seneste obs.)
Eskeplet/Boelsrev/Tangen (se seneste obs.)
Havkær Skov
Havnø og Havnø Hage (se seneste obs.)
Helberskov (se seneste obs.)
Hevring Flak havområde
Hevring Hede (se seneste obs.)
Hevring Mølle (se seneste obs.)
Hevring Strand og sandø (se seneste obs.)
Hevringholm Strand (se seneste obs.)
Holbækgård Strandenge v.Rds.Fj
Kare Holm (se seneste obs.)
Kattegat udfor Randers-Mariager Fjord
Kysten mellem Als og Øster Hurup
Lunden, Havnø (se seneste obs.)
Lystrup Strandenge (Hadsund S)
Mariager Fjord, Hadsund-Havnø Hage
Mariager Fjord, Yderfjorden (se seneste obs.)
Mellempoldene, Randers Fjord (se seneste obs.)
Mellerup Enge i Randers Fjord
Molhøj Sø og Strandenge
Møllegrund i Randers Fjord
Nørrekær Nørhald
Overgårds Dige - kysten øst for
Overgårds Marker (se seneste obs.)
Pletten (se seneste obs.)
Randers Fj. RåbyOdde-Udbyhøj (se seneste obs.)
Randers Fjord Mellerup-Voer
Råby Kær (se seneste obs.)
Råby Odde/Odpold (se seneste obs.)
Skalmstrup Vig i Randers Fjord
Stenrevet i Randers Fjord
Strandenge ved Brødensgrøft
Studefælleden
Sødringholm Strand (se seneste obs.)
Sødringkær/Under Bakken
Søledet strandenge og kyst
Treskelbakkeholm (se seneste obs.)
Tvede Enge ved Randers Fjord
Tørring Kær
Udby Strandenge/Ringvang (se seneste obs.)
Udbyneder (se seneste obs.)
Vesterskov ved Overgaard
Vesterskovmark
Øster Tørslev Kær/Sønderkær (se seneste obs.)

Fakta
Kommuner: Mariagerfjord, Norddjurs, Randers, Aalborg
Areal: 13462 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Digefjernelse
- Færdselsbegrænsning
- Rævebekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 54
Sidste måned: 160

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet