Dele af Randers & Mariager Fjorde og Ålborg Bugt

Status
Status for ynglefugle:

Bestandene af ynglende ænder, vadefugle, måger og terner på områdets småøer, som. f.eks. Muddermarens Ø, Treskelbakkeholm og Mellempoldene, udviser store udsving fra år til år. Disse svingninger skyldes især tilstedeværelsen af ræv på øerne i fuglenes yngletid. Således yngler der langt færre fugle på øerne, hvis der er ræv tilstede. Dette var f.eks. tilfældet på Treskelbakkeholm i 2004, hvor bestandene af ynglende klyder, hættemåger og terner var kraftigt reducerede i forhold til tidligere år.

Treskelbakkeholm huser i år uden ræv nogle af de største ynglekolonier af klyde, hættemåge og fjordterne i Danmark.

Fakta
Kommuner: Mariagerfjord, Norddjurs, Randers, Aalborg
Areal: 13462 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Digefjernelse
- Færdselsbegrænsning
- Rævebekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 52
Sidste måned: 160

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet