Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Bølling Sø


Grågæssene er klar til ny sæson. Foto NPnatur

Sidste nyt
12-03-2013:
GRÅGÆS
Medens vinteren stadig kæmper og holder fast gør grågæssene sig klar til en ny sæson. Her et billede fra Klosterlundgård.
På søen er der stadig lidt isfri hvor der ligger 3 Stor skallesluger.


15-07-2011: HVEPSEVÅGEN
I mange år har der formodentlig ynglet hvepsevåge i Moselundgård Plantage og den er hvert år set - især i sydenden af Bølling Sø på udkig efter hvepseboer over bakkerne. I år ses den også en del på nordsiden af søen, så der er formentlig tale om 2 - 3 par ialt.
Hvepsevågen kommer sidst af alle rovfugle i anden halvdel af maj. Den forlader os i slutningen af september, så den er her kun i kort tid.


13-06-2011: KLYDEN SET IGEN I ÅR.
Den 18. maj 2010 blev der for første gang set klyde ved søen, idet 3 stk. blev set overflyvende.
I dag var der så igen 1 klyde som rastede på den største af sandøerne ved Bøllingsøgårdvej. Den ses normalt ikke inde i landet, så den bliver nok kun få dage.


04-06-2011: LÆRKEFALKE NU 5 STK.
Torsdag den 2. juni blev der set 5 lærkefalke samtidig. Det er selvfølgelig rekord for antal lærkefalke ved søen. Mange af de fugle der ses i begyndelsen af juni måned er unger fra sidste år såkaldte 2K-fugle.


01-06-2011: LÆRKEFALKE
I dag er der sat rekord for observationer af lærkefalke ved Bølling Sø. I eftermiddags blev der set 4 stk. på en gang og til aften var der stadig 3 tilbage. Lærkefalken er en sjælden ynglefugl i Danmark og yngler kun i Sønderjylland og måske på øerne, men den er nogenlunde almindelig i Sverige og længere østpå, så der et stort antal, som trækker igennem Danmark på vej til ynglepladserne. Læs mere om Lærkefalken under Danmarks fugle.


22-05-2011: SANGSVANEPARRET MED 4 ÆLLINGER
Den 22. maj blev sangsvaneparret set med 4 ællinger. De første uger lever de meget skjult, og parret var kun fremme i kort tid, hvorefter de skjulte sig i rørskoven igen.
I 2007 var der 3 ællinger og i 2009 2 ællinger. En døde af hvert kuld efter kort tid.
I 2008 og 2010 var der også et par men uden ynglesucces. Læs mere om den sjældne ynglefugl under Truede og sjældne ynglefugle.


16-05-2011: SKOVHORNUGLE
Niels Kofod har i flere måneder kunnet nyde synet af en Skovhornugle i nogle træer nær ved søen. Forhåbentlig får vi snart unger at se og høre.
Der er også Natugler nær ved søen bl.a. ved Stenholt Skov.


13-03-2011: NY ART NR. 195 OG SORTSVANE PÅ BESØG IGEN
I dag blev der set en Lille Skallesluger hun som fouragerede i vandkanten langs Bøllingsøgårdvej ud for Sandøerne. Det er art nr. 195 i søen.
Desuden kom Sortsvanen på besøg igen efter at den opholdt sig ved søen i længere tid i 2004 og igen et par år senere. Den er enorm stor i forhold til grågæssene.


10-07-2010: GAMMEL HAVØRN PÅ BESØG
Niels Kofod-Nielsen fik en sjælden mulighed for et foto af en gammel havørn ved søen den 3/7.
Ved Kragelundsiden så han en gammel fugl sidde i en af de udgåede træer og fik på lang afstand et billede.
De nærmeste ynglepar er i Silkeborg- Skanderborg- og Skjern-området og det kan være en fugl derfra eller en enlig oversomrende fugl, som måske slår sig ned i nærheden, hvis der kommer en mage?
Der er af og til set en havørn ved søen i sommerens løb, så det gælder bare om at være tålmodig, hvis du vil se den. Det bedste tidspunkt er lidt før mørket indtræder og så være opmærksom på om gæssene og mågerne laver larm.


09-06-2010: LÆRKEFALKEN ER TILBAGE
Den 7/6 så Carsten endnu en lærkefalk ved søen - denne gang ved P-pladsen på Kragelundsiden. Den 31/5 så Erik en ved slugten hvor Tollund-manden blev fundet. Lærkefalken er som ynglefugl en syddansk fugl, der yngler på øerne og i Sønderjylland op til Vejle-kanten. Det forholdsvis sene tidspunkt giver mulighed for at der kan være et par i nærheden, men immature (ikke yngledygtige) lærkefalke er ikke usædvanlige i juni, men de træffes dog først og fremmest i Østdanmark. De kan søge føde op til ca. 4 km fra et redested.
Lærkefalken lever i overvejende grad af guldsmede, men kan også tage svaler og sågar mursejlere i luften, dog især i yngletiden.


03-06-2010: BYNKEFUGLEN ER TILBAGE
Så kan man igen nyde synet af bynkefuglen forskellige steder omkring søen. Den ynder at være på engene på lidt fugtige steder.
Her er den fotograferet fra Fem-øresvejen ved søen på den sydlige side. Fra vejen kan du nu også se enkelte blomstrende Maj-Gøgeurt - en af de almindeligste orkideer i Danmark. Husk alle orkideer er fredet.


18-05-2010: KLYDE - NY ART NR. 194 VED SØEN
Efter en noget fuglefattig tælling ved søen, hvor gul vipstjert og masser af ællinger fra grågæssene var de eneste lyspunkter, så en af deltagerne 3 klyder i den vestlige del af søen. Klyderne fortsatte i vestlig retning mod Klode Mølle og kan formentlig ikke længere ses ved søen. Ud over at det er en ny art ved søen er det også en ny art for hele Ikast-Brande Kommune.
Læs mere om Klyde under linket Danmarks fugle.


27-04-2010: SÅ ER DET FØRSTE KULD FRA GRÅGÆSSENE SET.
Om aftenen blev der langt væk spottet et kuld gæslinger fra grågæssene på søens urolige vand. Det nøjagtige antal kunne ikke ses, men på trods af den lange vinter er de første kuld allerede på vej. De næste par uger vil sandsynligvis vise at der er over 20 kuld i søen.


11-04-2010: RØRDRUM HØRT - NY ART VED SØEN. NR. 193
Her til aften kl. ca. 20,15 hørte Niels Kofod-Nielsen + et par stykker mere en rørdrum pauke i sydenden af søen.
I formiddag havde Skov- og Naturstyrelsen en tur i sydenden og nogle af deltagerne mente de en enkelt gang hørte en pauken fra en rørdrum og derfor var Niels Kofod-Nielsen ude igen for at blive sikker i sin sag.
Læs mere om rørdrummen under linket Danmarks fugle.


07-04-2010: FORÅR VED SØEN
Endelig blev det forår ved søen. Her til aften lå søen i det flotteste solskin. Antallet af hættemåger stiger hver dag. Der blev set både skeand, gravand, taffeland, pibeand, troldand og en del hvinænder og en enkelt sorthalset lappedykker.
Det mest spændende var dog 2 traner i sydenden af søen - troede jeg da.
Da jeg kom hjem var der en mail fra Lisbeth Olesen. Hun havde i dag på en tur søen rundt set en hvid stork - sådan.


25-10-2009: ENKELTBEKKASIN
I dag blev der set enkeltbakkasin på engområdet i sydenden af søen. Fuglen ligner en lille dobbeltbekkasin, men har spids hale, og den siger ikke noget når den bliver skræmt op og den flyver normalt ikke langt væk i zig-zag flugt som dobbeltbekkasinen. Desuden har den meget kortere næb.


24-05-2009: NYT KULD SANGSVANER
Igen i 2009 har sangsvanerne haft ynglesucces. Søndag den 24. maj viste sangsvaneparret sig med 2 ællinger i sydenden af søen. I 2007 nærmere bestemt den 31. maj blev der første gang set et kuld med 3 ællinger i søen.
I 2008 var der også et par, men de fik desværre ikke succes.
I 2009 blev der så igen ællinger. Normalt får sangsvanen 5-6 ællinger, men altså kun 2 i år med dette par.


25-04-2009: GRÅGÆS OG VIBER

Den 19. april blev der set 2 kuld gæslinger på 3 og 5. Den 22. april blev der talt mindst 8 kuld. 6 kuld på sandøen og 2 kuld på engen i den sydvestlige del. Ialt 38 gæslinger. Der bliver sandsynligvis langt over 20 kuld i år.

Viben kan også godt lide at engen er blevet slået, så græsset er godt og udsigten god. Nu kan ræven og nysgerrige folk ses på lang afstand. I år bliver der også mange vibepar på engen.


16-04-2009: ENGEN ER KLAR TIL GRÅGÆS OG VIBER

Fuglene er glade for at græsset og sivene er slået på engene. Vi venter spændt på at de første gæslinger fra grågæssene kan ses græsse på engene.


02-11-2008: SKÆGMEJSE NY ART NR 192 FOR SØEN.
Den 31. oktober blev art nr 192 set. Det blev en skægmejse, som mest opholder sig i rørskoven. Om sommeren lever den af insekter og om vinteren af frø fra rørskoven. Den er normal standfugl, men hvis rørskoven forsvinder et sted vandrer den noget omkring.
Skægmejsen er under udbredelse i Danmark, men holder mest til i kystområderne i rørskoven.


01-07-2008: DVÆRGTERNE - NY ART
Så blev der igen set en ny art ved søen, idet 2 gamle dværgterner blev set foruragerende over det stille vand hvor der tidligere var en vej over søen. Fuglene rastede flere gange på den lille vejø. De er nemme at kende, da de næsten kun er halvt så store som en hættemåge og har gult næb med sort spids.


21-05-2008: SJÆLDEN FUGL - RØDVINGET BRAKSVALE
Onsdag aften fik vi fornem besøg på vores sædvanlige fugletælling ved søen, idet en rødvinget braksvale blev set i den vestlige ende.
Bo Daugaard så en underlig fugl højt oppe, hvorefter den begyndte at fouragere over højmosen. Carsten bestemte den til en braksvale, men der var modlys. Kort efter blev den set tæt på og i medlys og blev endelig bestemt til en rødvinget braksvale.
Den blev set fra kl ca 20,15 til 20,38 ved højmosen, hvorefter den fløj væk.
Den blev genfundet af Carsten næsten samme sted kl 21,40 og blev set indtil kl 22,10 hvor det efterhånden blev for mørkt til at se den.
Der har kun været 14 godkendte fund før i Danmark og den har ikke været set siden 11. maj 2001 på Rømø.
Fuglen er set igen i kort tid torsdag morgen samme sted.
Det lykkedes for Carsten Gørges Laursen at få nogle gode billeder af fuglen, som kan ses på Netfugl og her, hvor den snart får sin helt eget side.


01-05-2008: SKARV - GUL VIPSTJERT OG VADEFUGLE
Den seneste måned er antallet af skarver voldsomt forøget, så der nu er over 100 skarver. De seneste 14 dage er der mindst 3 gange talt over 100 skarver, så der må være mange fisk i søen.
I går og i dag er de gule vipstjerter kommet på gennemtræk, idet de har kunnet ses hvor Bøllingsøgårdvej og Skeldalvej mødes.
Desuden er vadefuglene begyndt at komme, idet der er set
2 hvidklirer
12 brushøns
15 hjejler
13 tinksmede
2 mudderklire
1 svaleklire og
flere viber og dobbeltbekkasiner.


22-03-2008: HVID VIPSTJERT ER TILBAGE
Den sidste uges tid han man igen kunnet se den hvide vipstjert ved Klosterlundgård. Den er kommet tilbage fra sit vinterkvarter i Mellemøsten og Afrika.
I Vest- og Sydeuropa er den dog standfugl.


10-03-2008: SORTAND FOR 2. GANG I SØEN.
Sortand overvintrer til havs inden den om foråret trækker op til nåleskovsbæltets øverste del for at yngle i søer og floder.
I dag kunne der ses en fin han sammen med nogle troldænder. De kunne ses fra P-pladsen ved Bøllingsøgårdvej. Det er kun 2. gang sortanden er truffet i søen, og den er nok kommet herind på grund af den stærke blæst.


17-02-2008: Så er foråret kommet til Bølling Sø. Sanglærken synger på markerne omkring når vejret arter sig.
På søen er der mange hvinænder og troldænder. Nilgæssene er tilbage og vandrefalken har kunnet ses en del gange i vinterens løb.
Glædeligt er det også at 2 unger fra sangsvaneparret har overlevet vinteren.


11-11-2007: RAVNEN SKÆLDER UD
En gang imellem kan ravnens dybe stemme høres, og det er ofte på Kragelund-siden af søen.
Hvis dens stemme høres er der god grund til at kigge op, for den er ikke bange for at skælde ud på rovfuglene, og det kan nemt være en havørn.


23-10-2007: HAVØRNENE ER TILBAGE
Niels Kofod-Nielsen bor nær Bølling Sø og i søndags hørte han pludselig voldsom larm fra hættemågerne på sandøerne.
Da han kiggede op i luften så han langt oppe mindst 2 måske 3 havørne lege i luften.
Han fik hurtigt taget nogle billeder på meget lang afstand, men godt nok til at få fuglene bestemt til havørne.


05-09-2007: 4 NYE ARTER I AUGUST 2007

Så blev der langt om længe set nye fuglearter ved søen idet der i august måned blev opdaget 4 nye arter, som er
Lille Kobbersneppe 18/8 (Erik Enevoldsen)
Natravn 23/8 (Niels Kofod-Nielsen)
Vendehals 23/8 (Carsten G. Laursen) og
Pungmejse 25/8 (Georg Guldvang)

Totalantallet af sete arter ved søen er nu oppe på 187 arter.

Lille Kobbersneppe og Natravn er overflyvende fugle. Vendehals har været ventet, idet denne ellers sjældne fugl yngler med flere par i Karup-området og der er sat redekasser op omkring søen.
Pungmejsen er ligeledes sjælden, men det bliver spændende at se om den ad åre begynder at yngle i et birketræ eller et af piletræerne i den sydlige del af søen.


22-07-2007: TORNSANGER - EN TALRIG YNGLEFUGL
Tornsangeren er en af de fugle som ses og høres mest når man går en tur specielt omkring den sydligste del af søen.
Fra en tur i den sydlige del er der indrapporteret 13 syngende hanner på en enkelt morgen.
I september måned forlader den os igen og tager til vinterkvarteret i Tropisk Afrika.


17-07-2007: STRANDSKADER OVER SØEN
Gennem det meste af sommeren har der været mindst 1 Strandskade ved søen - for det meste på den store sandø.
Her til aften var der ikke mindre end 5 rastende på den lille ø der er lavet af den gamle vej over søen.
Strandskaden er fortrinsvis en kystfugl men kan godt yngle inde i landet ved søer og i ådale. Endvidere har der i mange år ynglet et enkelt par eller 2 i både Ikast og Herning på flade hustage med sten.


12-06-2007: SKESTORK PÅ VISIT
Torsdag aften var vi mindst 4 personer der var heldige at se en Skestork tæt på. Den kom flyvende fra syd skræmt op sammen med 54 fiskehejrer i sydenden af søen og hen over vejen Bøllingsø ved Moselundsiden. Kort efter kom den tilbage og tog højde og fløj syd på mod Funder Ådal.


11-06-2007: NYE YNGLEFUGLE
I år er der foreløbig kommet 2 nye ynglefugle til søen, idet der er set et sangsvanepar med 3 ællinger og et par nilgæs med 1 halvvoksen unge. Begge fugle ses fortrinsvis i den sydlige del af søen.


22-05-2007: HVEPSEVÅGEN ER TILBAGE
Så er Hvepsevågen tilbage fra sit vinterkvarter i tropisk Afrika. I dag blev hannen set over bakkerne i den sydlige del af søen. Heromkring er den blevet set hvert år og sidste år lykkedes det Niels Kofod-Nielsen at få et flot billede af fuglen over en af bakkerne.


30-04-2007: FISKEØRN OG GØG
Så er det forår for både den 28- og 29. april er gøgen hørt ved Bølling Sø.
Det er også nu der er mulighed for at se Fiskeørn. I dag lykkedes det Niels Kofod-Nielsen at få et billede af en Fiskeørn, som fløj hen over søen.


23-04-2007: GRÅGÆSSENE HAR FÅET GÆSLINGER
I dag blev de første kuld af gæslinger set. 4 par af grågæssene kom stolt svømmende med henholdsvis 3, 5, 6 og 8 små gæslinger. 3 af parrene kom fra de små øer øst for Højmosen og 1 par stod på de kunstige sandøer.
I 2006 blev de første gæslinger set den 5. maj.


18-04-2007: TRANER OG LANDSVALER
Tirsdag aften den 17. april blev der set ca. 200 landsvaler over den sydlige del af søen og onsdag morgen kl 07,35 blev der set 5 traner syd for Kragelund på en mark og de blev set flyve ud mod søen på nordsiden.


13-04-2007: FISKEØRN OG VANDREFALK

Så er forårets første Fiskeørn set den 10. april. De næste 2 - 4 uger vil der komme en del fugle gennem Funder Å-dal og over søen og videre mod nord og vest.

Desuden er der stadig Vandrefalk ved søen. Den 10. april blev der endog set 2 af slagsen, så det skal måske snart overvejes at søge tilladelse til at sætte en redekasse op i en af de store master i søen.


16-12-2006: STOR TORNSKADE PÅ JAGT
I år er der en Stor Tornskade som tilsyneladende overvintrer ved søen. Tornskaden yngler i Danmark med 17 - 19 par i 2006, men om vinteren kommer der nogle hundrede fugle fra det øvrige Skandinavien til Danmark. Den ses ofte i toppen af en busk, hvor den er på udkig efter mus, firben og småfugle. Ved Bølling Sø ses den ofte fra Moselundsiden fra Bøllingsøgårdvej og mod syd. Du kan læse mere om Stor Tornskade under Vigtige Arter i linkene her på siden.


10-12-2006: STATIONÆR VANDREFALK VED SØEN
Siden den 2. september 2006 har der mindst 5 gange været set Vandrefalk ved søen. Der er sikkert tale om samme fugl, som 2 gange er blevet sikkert bestemt til en hun der er født i år (1K= 1 kalenderår).
Yderligere har jeg et par gange set en fugl, som jeg mente kunne være en vandrefalk, men jeg har ikke kunnet bestemme den med sikkerhed.
Fuglen ses ofte på Kragelundsiden på eller ved fugleøerne langs Bøllingsøgårdvej.
Vandrefalken ses ofte ved de vestjyske fjorde og i vadehavsområdet og er ikke almindelig inde i landet.
Du kan læse mere om vandrefalken i linket under Danmarks Fugle her på siden.


26-11-2006: STATUS 2006 FOR DYR OG PLANTER:
I 2006 blev der fundet 9-10 eksemplarer af den rødlistede Kær-Fnokurt. Den sjældne plante var der før søen blev etableret og er nu genfundet i den sydlige del.
Herudover ses der flere og flere fisk i søen, ligesom sommerfuglen blodplet og sørgekåbe er set ved søen.
Du kan læse hele den opdaterede status af Åge Ebbesen under linket Dyr og Planter.


04-10-2006: NY HJEMMESIDE MED BILLEDER
Se de flotte billeder fra Bølling Sø på CGL-FOTO, som der er en henvisning til her på siden under Link.
Billederne er taget af Carsten Gørges Laursen fra Herning, som også jævnligt deltager i fugletællingerne ved søen.


27-09-2006: FINT BESØG
De sidste uger har flere lokale beboere oplyst at der flere gange er set op til 2 havørne over Bølling Sø. De er oftest set over Klosterlund/Stenholt Skov.
Folk fra Skov- og Naturstyrelsen har set 2 fugle på en af de kunstige øer den 25/9 og op til 3 havørne er set i den nordlige del af den nærliggende Gludsted Plantage.
Havørnen yngler med ca 12 par i Danmark og med et vingefang på op til 245 cm, er det nemt at forstå at den også kaldes den flyvende dør.

I Sønderjylland yngler 2 par og det er nok et spørgsmål om tid inden der kommer et ynglepar i Midtjylland - sandsynligvis i nærheden af en af Silkeborgsøerne.


26-09-2006: NY REKORDOBSERVATION AF PIBEAND
Her til aften sås 120 pibeænder komme ind til rast midt på søen i tusmørket. I år har der indtil nu kun været enkelte observationer af Pibeand og tidligere år har maxantallet været under 60 fugle.

Denne mellemstore svømmeand yngler normalt ikke i Danmark men længere nordpå og er en meget almindelig trækgæst i Danmark, men mest i kystområderne, hvor der kan være op til 320.000 fugle i Vadehavsområdet.


13-09-2006: HJEJLER OG VIBER PÅ BESØG
Denne dejlige varme solskinsaften var der en stor flok hjejler på besøg. Ca. 100 fløj rundt ved de 2 øer. Ligeledes taltes det største antal viber til dato nemlig 275. De blev taltpå stor afstand, så der var muligvis en del flere.


05-09-2006: JAGTEN ER GÅET IND
Det kan ses på antallet af gråænder og krikænder at jagten er gået ind.
I den sydlige del af søen ligger store flokke af ænder og antallet er forøget væsentligt i september måned.
Følgende antal er talt i september måned: Gråand 510, Krikand 375 og Grågås 210.


12-08-2006: NY ART FOR SØEN: SORTAND
Her til morgen blev fugleart nr 183 set ved søen, idet en adult han af Sortand lå helt for sig selv midt på søen.
Den er noget på afveje idet den normalt kun ses i havet udfor kysterne.15-06-2006: HVEPSEVÅGEN ER ENDELIG SET
Så sker der lidt nyt på søen idet der den 11/6 endelig blev set en Hvepsevåge. Det lykkedes Niels Kofod at tage et flugtbillede af fuglen over bakkerne ved nord vest siden af søen. Læs mere om Hvepsevågen her:
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=0231013-06-2006: NY ART FOR SØEN: SØLVHEJRE
Her til morgen så Stig Frøjk Pedersen en Sølvhejre fouragere på nordsiden af søen på en sandbanke.


05-06-2006: HAVØRNEN ER SET FLERE GANGE
Så er det med at kigge op, da der er set Havørn flere gange i området omkring søen.
Den 5. juni blev der set en ørn over søen kl. 09,40.
Samme dag blev der set 2 andre over Skærbæk Plantage, som kun er ca. 8 km væk, og det er kun få min. svæven for en stor Havørn.
Den 17. maj blev der også set en ved søen. Her kan du læse mere om Havørnen:
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=02430


31-05-2006: KYSTFUGL YNGLER VED SØEN
Det ser ud til at der kommer en ny ynglefugl til Bølling Sø i år, idet en Sølvmåge ligger på rede på øen ved den nordligste mast i søen. Måske er der flere på sydøen ved Bøllingsøgård, idet der både sidste år og i år har rastet en del Sølvmåger.
Denne måge er en ret sjælden ynglefugl inde i landet, da den er en kolonirugende kystfugl. Læs mere om Sølvmågen her:
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=05920


12-05-2006: GÆSLINGER ER SET
Den 5. maj blev de første gæslinger set, idet en grågås blev set med 6 unger.
I dag den 12. maj blev der set 5 forskellige par med unger, idet 2 hold med 5 og 2 blev set i den sydlige del af søen og kort efter blev der på den store ø set henholdsvis 6, 3 og 2 gæslinger.
Den 6. maj blev art nr. 181 set, idet der blev set en overflyvende aftenfalk.01-05-2006: NY ART FOR SØEN: HAVTERNE
I dag så Carsten G. Laursen minimum 69 havterner, som derved blev art nr. 180 ved søen. I løbet af eftermiddagen fouragerede ternerne sammen med 6 fjordterner og minimum 30 dværgmåger i den friske blæst.


29-03-2006: FORÅRET ER KOMMET
De sidste 2 dage er foråret kommet til Bølling Sø. Fuglene vælter ind, nu da isen er væk. I dag blev der set 3 sorthalsede lappedykkere og 2 nilgæs, ligesom grågæssene er begyndt at skjule sig på øerne, hvor de sikkert allerede er gået i gang med at yngle.
De 3 sorthalsede lappedykkere er det største antal i år, som er indrapporteret til Dof-basen. Der har været en overvintrende i Hundested Havn, men ellers er de 3 fugle blandt de første i DK. Fuglene overvintrer i Vesteuropa og middelhavsområdet.
Fra den 28/3 til i dag er bestanden af hættemåger også vokset utrolig meget, idet der i går blev talt ca. 200 og i dag ca. 750 stk.


07-02-2006: HVINANDEKASSER OPSAT
I januar måned er der opsat 3 hvinandekasser ved søen. 1 er opsat i det udgåede egetræ ved Bøllingsøgård og 2 i træerne på et par af de små øer nær bredden i den sydlige del af søen. Hvinanden er en sjælden og forholdsvis ny dansk ynglefugl, der oprindelig kun ynglede i hule træer, men nu også i redekasser af mangel på bedre.
I Sverige og Finland anslås det, at der er ca. 100.000 kasser sat op til Hvinanden. I Danmark er det også lykkedes at få den til at yngle i kasser. Du kan læse mere om Hvinanden her:
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=02180
Skulle det ikke lykkes at få kassen beboet af Hvinand vil det helt sikkert komme andre til gode f.eks. vil flagermus helt sikkert kunne nyde godt af kassen.


29-01-2006: NATUGLEKASSER OPSAT
Der er opsat 2 natuglekasser omkring søen ved Moselundsiden og ved Fastrup Dal. Forhåbentlig bliver kasserne beboet, så de besøgende ved søen kan få nogle gode oplevelser.
Læs eventuelt mere om Natuglen her:
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=07610


26-12-2005: NY ART FOR SØEN: VANDSTÆR
Den 25. december så Åge Ebbesen en vandstær ved afløbet. Altså endnu en ny art. Læs mere om Vandstæren her:
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=1050006-10-2005: NY ART FOR SØEN: EDERFUGL
I dag endnu en ny fugl på søen. En Ederfugl han blev set på søen - lidt usædvanlig at se en Ederfugl inde midt i landet, idet den ofte træffes ved kysterne, hvor den hovedsagelig lever af blåmuslinger.


05-10-2005: NY ART FOR SØEN: ENKELTBEKKASIN
Den 30. september blev fugl nr. 177 set ved søen, idet SFP har indberettet en Enkeltbekkasin, som blev set sammen med en Almindelig Ryle.
Stor Tornskade er også denne vinter ved søen, idet der søndag den 2. oktober blev set en fra Tollundbakken.


27-09-2005: SØRÅDET NEDLAGT
Det forlyder at Sørådet og Myndighedsgruppen er nedlagt. Bølling Sø hører under Feldborg Statsskovdistrikt, og medlemmerne af distriktets brugerråd kan ses her:
http://www2.skovognatur.dk/feldborg/Brugerraad/brugeraadind.htm


25-09-2005: FORÅR ELLER VINTER?
I dag kunne der ses og høres Sjagger og Kvækerfinker, som er kommet fra Norge og Sverige.
Nogle fugle sang, og Butsnudet Frø kvækkede også livligt på en tur søen rundt.
Derudover lod Stor Hornugle sin tuden høre fra skoven. Den begyndte kl. 19,20 og kort efter svarede nr. 2 fugl kort derfra.
En utrolig dejlig aften med temperaturer mellem 17 og 20 grader. Selvom det er forbudt at gå i land på øerne, var der alligevel 4 personer i 2 kanoer, som kl. 16.50 gik op på en ø. Andejagten er gået ind, så især Gråænderne flokkes i søen med ca. 550 stk.


23-09-2005: NY ART FOR SØEN: STOR HORNUGLE
Den 12. september 2005 blev art nr. 176 hørt ved Bølling Sø, idet Åge Ebbesen hørte en Stor Hornugle tude flere gange. Der blev også fundet gylp fra uglen. Fuglen stammer formentlig fra et ynglepar i nærheden, idet det enten kan være en unge, der er skubbet ud fra de gamles revir, eller en af de gamle fugle, som er lidt længere væk end sædvanligt.07-09-2005: BØLLING SØ KANAL BLIVER GENSLYNGET
Bølling Sø Kanal bliver nu genslynget og skal følge det oprindelige forløb af åen. De første ca. 660 m bliver til 980 m slynget å med 5 gydebanker. Arbejdet er netop gået i gang. Genslyngningen afsluttes med et 80 m lang stryg med et fald på 8%.
Næste nye fugl ved stryget er måske Vandstæren?
Desuden er der ved at blive anlagt en sti tværs over engen mellem afløbet og Klode Mølle. Stien skal udgå fra P-pladsen på A-13 og fører over til P-pladsen på Klosterlundvej ved Stenholt Skov.


25-08-2005: NY ART FOR SØEN: ISLANDSK RYLE
I dag sås en ny art ved Bøllingsøgårdvej på Kragelundsiden. Det var 2 Krumnæbbede Ryler, som rastede på mudderfladerne lige syd for P-pladsen.
Vandet i søen er steget med 3 cm siden sidste uge, så vandstanden nu kun er 5 cm under normal.


21-08-2005: HJEJLER
Her til aften sås en flok på 75 Hjejler på den lille ø ved Bøllingsøgårdvej på Kragelundsiden. Desuden var der 10 på en lille ø næsten midt ude i søen.


21-07-2005: HÆTTEMÅGERNE HAR YNGLESUCCES
Hættemågerne har haft rigtig god ynglesucces. Det er ikke forsøgt at tælle alle ungfugle, men bare på den lille ø tæt ved den tidligere Bøllingsøgård kunne der ses 150 ungfugle. Dertil kommer ungfuglene på den side, der ikke kan ses, og den anden ø, samt de, der er spredt ud over hele søen. Så et forsigtigt gæt er ca. 4-500 ungfugle.
Snart håber jeg at kunne bringe en oversigt over alle ynglepar i 2005.


20-07-2005: MANGE VADEFUGLE
I går den 19. juli 2005 blev der set 12 vadefuglearter i søen. De sete arter er:
Strandskade 1, Lille Præstekrave 2, Vibe 30, Krumnæbbet Ryle 2, Almindelig Ryle 1, Brushane 3, Dobbeltbekkasin 4, Rødben 1, Hvidklire 4, Svaleklire 2, Tinksmed 10 og Mudderklire 8.
Af andre vadefugle er der tidligere set yderligere 11 arter:
Stor Præstekrave, Hjejle, Strandhjejle, Dværgryle, Temmincksryle, Tredækker, Skovsneppe, Stor Kobbersneppe, Stor Regnspove, Lille Regnspove og Sortklire.
Ialt er der således set 23 forskellige arter af vadefugle.
De næste mest sandsynlige vadefuglearter er Islandsk Ryle og Stenvender.


19-07-2005: NY ART FOR SØEN: KRUMNÆBBET RYLE
I dag sås en ny art ved Bøllingsøgårdvej på Kragelundsiden. Det var 2 krumnæbbede ryler, som rastede på mudderfladerne lige syd for P-pladsen.
Vandet i søen er steget med 3 cm siden sidste uge, så vandstanden nu kun er 5 cm under normal.


12-07-2005: NYE MUDDERFLADER OG MULIGE VADEFUGLE
Vandstanden er nu faldet til 8 cm under normal.
Det betyder at der begynder at komme nogle mudderflader, hvor vadefuglene kan fouragere. Det bliver spændende at se om der den næste måned ses nogle nye arter. De mest oplagte arter kan være Krumnæbbet Ryle, Islandsk Ryle og måske Stenvender.
Vadefuglene ses bedst fra Kragelundsiden lige vest for den nye P-plads og fra højene lige vest for den tidligere Bøllingsøgård.


20-06-2005: YNGLENDE SKEAND
Den 19/6 blev der ført bevis for at Skeanden yngler ved søen. Der er set op til 6 hanner og nogle hunner. Der blev set 4 ret store unger, som har levet godt skjult de første uger.


15-06-2005: EFTERÅRSTEGN: SORTKLIREN ER SET
Nu er det helt sikkert efterår, idet nogle fugle, efter at have medvirket til at sikre artens fortsatte eksistens i det nordlige Skandinavien, er begyndt at trække sydpå igen. I aften blev der nemlig set 1-2 Sortklirer, som formentlig er på vej sydpå igen.


14-06-2005: Til aften blev der set 2 svaleklirer på den lille sandø ved Bøllingsøgård. Selvom sommeren først kom til Bølling Sø i dag, er efterårstrækket for fuglene allerede indledt, idet de 2 svaleklirer næsten helt sikkert er fugle, som har ynglet i Skandinavien og er på vej sydpå igen.
Se nærmere om svaleklire her:
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=05530


10-06-2005: I hele sommeren har der været relativ sjældne andefugle som
knarand 3 hanner, krikand 3-5 hanner, skeand 6 hanner, atlingand 3-5 hanner, taffeland 3 hanner, pibeand 1 han, samt 1 sangsvane!!, der kun har ynglet 1 gang i DK.
Derudover er der set nogle hunner. En del af fuglene er sandsynligvis ynglefugle, men for at det kan siges med sikkerhed er det vigtigt at holde øje med eventuelle ællinger. Indberet derfor gerne alle ællinger af ovennævnte fugle, gerne til DOF-basen eller til mailadressen npbroegger(a)webspeed.dk.


09-06-2005: Lige nu er der et stort antal fugle. På en gåtur i den sydlige del af søen kan man nemt komme op på over 55 arter.
På en af øerne ca. 75 m fra land ved Tollundbanken sås en ræv. Den har sikkert kronede dage på øerne med alle rederne fra især gråand og blishøne.
I sydsøen hørtes en skovsanger for første gang i den ende af søen. Den høres også ved Klosterlundgård og især i Stenholt Skov.
Der må være en del småfisk i søen, idet der den 8. juni om aftenen alene fra Grævlingebakken, kunne tælles 17 toppede lappedykkere.


28-05-2005: Lørdag morgen blev endnu en ny fugl set ved søen, idet Bo Daugård så og hørte en nordlig blåhals. Den nordlige blåhals har rød strubeplet i modsætning til den sydlige blåhals, som har en hvid plet på struben. Den sad og sang på en brændestabel, hvor den gamle Bøllingsøgård har været.
Derudover har JRP set en gulbug. Den har ikke været hørt ved søen siden 1996.
Se grundig efter vadefuglene i disse dage - der kommer nogle lidt mindre almindelige vadefugle gennem landet i disse dage.


20-05-2005: I øjeblikket er det godt at se vadefugle m.m. på Kragelundsiden. Ved Bøllingsøgårdvej ses både lille og stor præstekrave, samt gule vipstjerter, almindelige såvel som nordlige med mørk hoved.
Desuden er der kommet flere rødben.

De kommende dage bør der også kunne findes nogle små vadere, specielt temminckryle, som ses i pæne tal andre steder i landet.


19-05-2005: Den 13/5-2005 blev der talt 31 gæslinger (unger af grågæs). Alle kunne samtidig ses i søen idet de måske var skræmt væk fra bredden af en ræv. Der blev talt 9 forskellige kuld, så der er altså mindst 9 par grågæs med unger i år, men måske kommer der flere til.

11-05-2005: På en fugletælling onsdag aften blev der optalt 270 - 280 hættemågereder fordelt på 2 kolonier. En lige øst for højmosen og en hvor den gamle Bøllingsøgård lå. Ved gården var der ligeledes 13 tinksmede.
Desuden er der set mindst 4 skeænder i søen. Læs mere om skeanden her:
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=01940


09-05-2005: Så er de første 2 kuld unger af grågæs set af Åge Ebbesen. Kuldene var på 4 og 7 stk.

08-05-2005: Søen blev indviet med bravour. Det var en god dag ved søen med rigtig mange besøgende.

Det er med at lytte godt efter rørdrummens stemme, idet 2 personer uafhængig af hinanden mener kort at have hørt paukende rørdrum.


05-05-2005: Lige øst for Højmosen har hættemågerne også etableret en mindre koloni på ca. 75 reder. Her har den sorthalsede lappedykker også søgt ly.
Læs mere om hættemågen her:
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=05820


04-05-2005: Nu er der rekord af sorthalsede lappedykkere ved den gamle Bøllingsøgård, hvor der den 3/5 kunne ses 40 eksemplarer, alle i gang med at bygge rede i hættemågekolonien, som nu er oppe på ca. 110 reder.
Nok engang var der mange gange opvisning af rørhøgene, hvor 4 eksemplarer muntrede sig med skrig og luftakrobatik over lyssivene øst for Bøllingsøgårdvej.

Husk stor indvielse af søen på søndag den 8. maj. Se nærmere her på Skov og Naturstyrelsens hjemmeside.


03-05-2005: Den store hvide gravand, hvor han og hun er næsten ens, bortset fra hannens store røde knop ved næbroden, er netop nu talrig i søen.
Der er talt op til 32 stk. som sikkert allerede har fundet sig en redeplads i en rævegrav eller andet velegnet sted i nærheden af søen.
Læs nærmere om gravanden her:
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=01730


02-05-2005: Odderen er set i søen?
Rygter siger at der i forbindelse med flisning af træbunkerne ved Bøllingsøgårdvej er set 2 oddere løbe ud fra en af træbunkerne.


01-05-2005: Årets første bynkefugl blev set v/Femøresvejen.
Af andre spændende observationer kan nævnes 10 brushøns på den delvis oversvømmede vej.
28 redebyggende sorthalsede lappedykkere v/Bøllingsøgård, samt ca. 75 reder af hættemåger samme sted.
Der er også et antal reder af hættemåger lige øst for Højmosen.


30-04-2005: En beboer ved Femøresvejen har den 29/4 set en hvid hejre, som kun være en silkehejre.
Da den ikke er sikker bestemt kan der muligvis være tale om den skestork, som blev set den 23/4 i sydenden af søen.
En eftersøgning om morgenen både den 30/4 og 1/5 bragte dog ingen hvide hejrer.


29-04-2005: Fra kl. 17,00 til 18,00 blev der spejdet efter en stor ørn, som en lokal kondiløber havde set et par gange i løbet af dagen - dog uden held. Senere erfares det at enkelte andre også havde set den og bestemt den til havørn.
Medens vi kiggede hørte vi årets første gøg, så nu er sommeren på vej.


27-04-2005: Den 26. april var der en 10 min. udsendelse i TV-MidtVest (Naturriget) om Bølling Sø. Udsendelsen kan genses her:
http://www.tv2regionerne.dk/Default.asp?r=6&Id=238104


25-04-2005: Så kom omsider årets første nye fugl ved søen, idet der den 23. april blev set en enlig skestork i sydenden af søen. Efter kort tid trak den sydpå.
Desuden har der de seneste dage været observationer af 26 sorthalsede lappedykkere og 9 lille lappedykkere.
Også en hedelærke har sunget lystigt i sydenden af søen.


16-04-2005: Ved en fugletælling blev der igen talt 60 forskellige arter. En af de karakteristiske ænder er hvinanden, hvor hannen er en lille sort/hvid and med grønt hoved med en hvid plet. Den yngler næsten kun på Sjælland med ca. 90 par. Læs evt. mere om anden her:
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=02180
Foruden fuglene kan der også høres frøer, ligesom der også er set sommerfugle og hugorm.


14-04-2005: I denne tid ses også en mellemstor dykand, hvor hannen har et kastaniebrunt hoved, nemlig Taffelanden.
Taffelanden yngler med ca. 4oo - 600 par i Danmark og se eventuel en nærmere beskrivelse af anden her:
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=01980


06-04-2005: I denne tid kan der ses spidsænder i søen. Det er en stor svømmeand, som tit ses med rumpen i vejret tæt ved bredden. I år er der flere gange set 30 ænder på en gang.
Til sammenligning blev der kun set 30 stk. i hele 2004 ad 10 gange. Flest 14/4-04 med 12 stk.
Læs mere om spidsanden her
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=01890


01-04-2005: Lørdag formiddag kl. ca. 11,15 blev forårets første Fiskeørn set af Ulf (UEM) og Niels Peter (NPB). Desuden blev de første Sorthalsede Lappedykkere 2 stk. set. Desværre ser Hættemågerne ikke ud til at ville gøre yngleforsøg i år og derfor bliver der sandsynligvis heller ikke mange Sorthalsede Lappedykkere i søen.
I øjeblikket kan der ses 60 - 65 arter på en tur søen rundt.
På fugletællingen den 28/3-05 blev der talt 65 arter og lørdag formiddag ca. 60 arter, selvom der om lørdagen ikke var tale om en tur hele søen rundt.


30-03-2005: På en fugletælling mandag morgen den 28. marts blev der talt 65 forskellige arter.
Bl.a. er der kommet lille, stor- og toppet lappedykker, så nu mangler kun den sorthalsede.
På Kragelundsiden blev der desuden set 4 grønspætter.
Vandstanden viser 5 cm over det fastsatte niveau på pælen ved udløbet i vestenden.


18-03-2005: Så er det sikkert den sidste gang at søen har været frosset i denne vinter.
Nu venter vi på fuglene - nærmere følger.


23-02-2005: På søndag den 27. februar 2005 har Skov- og Naturstyrelsen en vintertur til Bølling Sø kaldet is eller fugle.
Mødestedet er P-pladsen i Moselund og turen begynder kl. 10,00 - 12,15.
Se nærmere om arrangementet her
http://www2.skovognatur.dk/Feldborg/Naturvejledning/naturnet.htm


10-02-2005: Ikast Folkeuniversitet har et foredrag om Fundene ved Bøllingsø" på Ikast Gymnasium mandag d. 21. februar 2005 kl. 19,30. Pris kr. 75,00.
Se nærmere på http://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-nynaut/nr-155096


31-01-2005: Den 29. januar blev der set en Rød Glente gå til overnatning i en af grantræerne. Den var tidligere en trækfugl, som ikke blev set i Danmark om vinteren.
Glenten er en sjælden ynglefugl i DK, selvom der er over 1000 par i Sverige. For at hjælpe fuglen er der forsøgt vinterfodring, og det er formentlig derfor at der de sidste 2 år er set flere glenter end normalt.
Se mere om den røde glente her:
http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=02390


10-01-2005: I dag kl. 10,00 åbnedes for afløbet til Skygge Å. Der mangler endnu 10 cm vand i søen, men vandstigningen sker så hurtig, at søen på trods af afløbet forventes at stige til kote 67,25 i løbet af få dage.
Søen er således fyldt op meget før beregnet.
Det som mange forventede kunne tage fra 3 - 5 år er sket på kun 5 måneder og 5 dage.


02-01-2005: Målepinden viser nu i hård vestenvind at der mangler 18 cm vand.
Ellers er søen ret fugletom, idet kun få sang- og knopsvaner ses i vandet.
2 hvinænder kom flyvende, ligesom en enlig svartbag og et 2-cifret antal hættemåger så stedet an.


22-12-2004: Lidt opdatering om vandstanden i søen. Søen forventes i løbet af foråret 2005 at nå sin maksimale vandstand i kote 67,25.
På følgende datoer manglede vandet at stige med
46 cm pr. 28.11.2004
44 cm pr. 04.12.2004
36 cm pr. 19.12.2004
Vandstanden kan følges på Skov- og Naturstyrelsens målepind, som står 1 meter ude i vandet ved dæmningen på Kragelundvej.


08-12-2004: Skov- og Naturstyrelsen forventer at søen har nået sin maksimale størrelse i løbet af foråret, hvor vandet altså (måske) når op i kote 67,25. Det er flere år hurtigere end forventet.
Når søen har nået sin maksimale udstrækning, går SNS i gang med at anlægge de blivende stier.


04-12-2004: Claus Kobberø så 2 Canadagæs fra Rensningsanlægget og der var hermed art nr. 164 for søen.
Der mangler nu kun 40 cm vand i søen, hvis det ellers er rigtig at kote 67,25 svarer til 0-mærket på pælen ved Kragelundvej.


14-11-2004: I dag var der fugletælling i området og der blev set 46 forskellige arter af 5 deltagere.
De mest interessante var 11 Ravne, 1 Stor Tornskade, 1 Bjergirisk og 6 Halemejser, samt flere småflokke af Lille Korsnæb og en del Dompapper, hvoraf nogle med den mærkelige lyd, som mange af dem siger i år.
Der er nu kun ca. 25 cm i forskel på vandspejlet på den nye og "gamle" sø.


09-11-2004: I Ikast Avis den 8.11.2004 kan det læses at vandet i den nye del af søen er steget med 40 cm på en måned, idet redaktøren på Midtjyllands Avis, Hans Jørgen Hansen har målt vandstanden først i oktober og igen først i november.

06-11-2004: Igen en ny art.
I dag så Bo Daugård 5 snespurve ved skydebanen.
Derudover var der en juv Vandrefalk, som blev set jagende over Midtsøen, samt set siddende på en af masterne.


31-10-2004: Her til aften så Aage Ebbesen en stime aborer på 7-8 stk. svømme over Bøllingsøgårdvej til den nye del af søen. Det er jo glædeligt med fisk i søen.
Desuden gik der 4 Blå Kærhøge til overnatning i lyssivene i den gamle sø ved Skeldalvej/Bøllingsøgårdvej.


27-10-2004: Åge Ebbesen så tirsdag aften den 26. oktober 5 Blå Kærhøg (1 han og 4 brune) gå til overnatning efter solnedgang i lyssivene i Sydsøen lige syd for Bøllingsøgårdvej.
Desuden sås en ravneflok over Tollundbakken, ligesom sidste år.


24-10-2004: Ved Engesvang Skytteforening blev art nr. 161 for søen - en enlig Strandhjejle obs. af Bo Daugaard og Niels Peter Brøgger. Den rastede i over en halv time lige neden for skydebanen hvor der er lagt et ekstra lag muld på til beskyttelse af en gammel boplads.

Skov- og Naturstyrelsen er nu færdig med at sætte pæle op rundt om søen til markering af den ca. 13 km lange sti.

Der er ligeledes opsat et P-skilt ved Kragelundvej, hvor der er en storslået udsigt over søen. Der er ved at blive lavet en toiletbygning og en informationstavle på pladsen.
Det bliver uden tvivl den mest besøgte P-plads i området fremover.


12-10-2004: Her til aften sås årets første 2 sangsvaner komme flyvende fra nord og lande i Midtsøen i den nye del.

Skov- og Naturstyrelsen er ligeledes i gang med at anlægge P-plads på bakken ved Kragelundvej lige før den nye dæmning mod vest.


09-10-2004: I dag blev art nr. 160 en Dværgryle observeret sammen med 2 Alm. Ryle ved den afgræssede eng mellem Rensningsanlægget og Dværgbakken.
Endnu et bevis på at en afgræsset eng er meget vigtig for artsrigdommen af fugle.


03-10-2004: Årets første Stor Tornskade blev set søndag formiddag. Først set fra Bøllingsøgårdvej langt mod vest og senere set fra Dværgbakken fouragerende i Klode Mølle engen vest for dæmningen/Kragelundvej.
Desuden 2 Blå Kærhøg, samt sandsynligvis en Fjeldvåge. Derudover 7 spover, måske den lille men ikke helt sikker.


25-09-2004: Kort før kl. 12,00 lige før jeg var færdig med min tur søen rundt, fik jeg øje på årets første Blå Kærhøg ved søen.
Det var en ungfugl som fouragerede over den sydlige del af søen.
Turen begyndte med en ny art for søen, nemlig en flok på ca. 70 kortnæbbede gæs, som fløj over søen.
Vandet stiger hurtigt i den nye del af søen, og der raster mange ænder, som ser ud til næsten udelukkende at bestå af gråænder og krikænder.


15-09-2004: Vandet stiger hurtigt i den "nye"/centrale del af søen.
På den månedlige tælling kunne der tydelig ses et større sammenhængende vandområde i den centrale del af søen ud for rensningsanlægget i Engesvang. Mange grå- og krikænder raster i området, ligesom der endnu er anslået flere tusinde fortrinsvis landsvaler.


09-09-2004: Slut med flere øer.
På et borgermøde i Engesvang den 2/9-04 blev det endnu engang afvist af Skov- og Naturstyrelsen at der ville blive lavet øer af materialet fra Bøllingsøgårdvej.
Vejen vil blive jævnet ud i søen.


30-08-2004: Den nye dæmning ved Kragelundvej er næsten færdig med en flot cykelsti øst for asfaltvejen.
Der mangler blot en lille bro på cykelstien over det nye afløb, som allerede er etableret ved dæmningen.
Ved P-pladsen på dæmningen har SNS opsat en pæl til en informationstavle, som forhåbentlig snart er på plads.


08-08-2004: Torsdag den 5. august 2004 blev der endelig lukket for vandet ved dæmingen ved Kragelundvej.
Fra den nøgne høje bakke nogle hundrede meter øst for Klosterlund (Grævlingebakken) kan der allerede nu ses noget vandspejl vest for rensningsanlægget i Engesvang.
Ved vandet er der allerede set en del gråænder og 3 - 5 fiskehejrer.


28-07-2004: Her onsdag aften blev der set en enlig adult Fjordterne rastende og fouragerende. En ny fugl for området, og det var også forventelig at den kom på et tidspunkt, idet der næsten hvert år ses et mindre antal fjordterner ved Salten Langsø.

Igen blev der set Hvepsevåge. Den sad og holdt udkig efter hvepse i træerne ved stien omkring søen 200 m syd for Skeldalvej.


26-07-2004: Nu er der ved at være føde til fiskehejrerne, idet der her til aften blev set ikke mindre end 30 eksemplarer.
Der er gode muligheder for at se vadefugle hvor granplantagen er blevet fældet ved Skeldalvej. Der ses Lille Præstekrave, mange Svaleklirer og i sivkanten er der 2 dage i træk set fouragerende Vandrikse. Den høres ofte, men ses sjælden.


23-07-2004: Arbejdet med en ny dæmning ved Kragelundvej skrider godt frem.
Desuden er der ved at blive etableret 2 øer i området ud for Bøllingsøgård.


26-05-2004: Her til aften var der 8 fuglefolk samlet ved søen. Det blev til 2 nye arter nemlig Hjejle og Lille Præstekrave med 2 stk. i det lille vandhul syd for Femøresvejen, hvor der også var vipstjerter både hvide og 2 racer af de gule. Derudover var der 3 stk. mudderklire og 2 dobbeltbekkasiner.
På turen blev der også set vibeunger og rørhøg han og hun.
Nu er antallet af forskellige fugle kommet op på ca. 154 stk.


15-05-2004: De seneste 3 nye arter er følgende:

Sortterne 3 stk. set 10/5 og 11/5 af lokale
Sortklire 1 stk. set 14/5 og 15/5 af 4 forskellige
Dværgmåge 14 stk. set 15/5 fra morgenen i regnvejr af Ulf E. Møller, Herning.


09-05-2004: Art nr. 149 Indisk Gås observeret af Bo Daugaard kl. ca. 11,15.

04-05-2004: Nu 2 Nilgæs ved søen.

Meget overraskende er der nu pløjet en større del af eng- og græsarealerne på Moselund-siden på begge sider af Bøllingsøgårdvej.
Hvis der findes en god forklaring bringes den her senere.


28-04-2004: I dag onsdag blev det første kuld grågæs observeret, idet Carsten Laursen så 2 kun få dage gamle gæslinger.

24-04-2004: I dag 2 nye arter Nilgås og Stor Kobbersneppe.

22-04-2004: I dag blev art nr. 146 for området set af Niels Peter Brøgger. Det var en adult havørn.
Husk næste tælling drejer sig primært om ynglende vandfugle og finder sted tirsdag den 4. maj kl. 18,00, med fredag (Store Bededag) den 7/5 kl. 07,30 som (reserve) ekstra dag. Mødested som sædvanlig P-pladsen i Moselund.


14-04-2004: På fuglegruppens optælling blev art nr. 143 Rødben set med 1 stk.
Efter at de fleste af gruppens medlemmer var gået hjem, blev der gevinst til de tålmodige. Bo Ryge og Poul Erik Niebuhr hørte 2 Engsnarrer, som blev art nr. 144. Engsnarren hørtes på begge sider af Bøllingsøgårdvej ved Moselundsiden kort efter kl. 21,00.


12-04-2004: Den i nogle dage ventede art Sorthalset Lappedykker (art nr. 142) blev set i dag af Bo Ryge.

08-04-2004: Næste fugletælling er onsdag aften den 14/4 kl. 18,00 ved P-pladsen i Moselund.

Art nr 140 set i dag. Det var en Sildemåge som blev set overflyvende.


03-04-2004: På en DOF-tur fra Ringkøbing Amt blev der i dag set 5 nye arter for området.
Knarand 2, Atlingand 1, Skeand 6, Spætmejse 1, Bjergvipstjert 1, så der nu er set ialt 139 arter.
Den nye P-plads i Moselund lige før jernbaneoverskæringen fik dermed en god start.


24-03-2004: Sort sol over sydlige del af søen.
Kl. 18,55 kunne der ses en pæn stor flok stære som fløj rundt over Tollundbanken. Der kom flere og flere og præcis kl. 19,11 gik alle stærene til ro i sivene ude i søen.
Kl. 19,14 kom der 7 Pibesvaner fra Funder Å-dalen til rast på søen. En ikke helt almindelig indlandsgæst.


17-03-2004: Allerede 5 nye arter i 2004
Skarv 6
Sort Svane 1 og den 17/3
Stor Skallesluger 1
Pibeand 3
Pibesvane 10


14-01-2004: Lørdag den 24. januar 2004 kl. 10:00 er der opstart på en Bølling Sø Fuglegruppe. Vi mødes på asfaltvejen Bølling Sø i byen Moselund, hvorefter vi går en tur i området, hvor vi skal se og høre nærmere om fuglegruppen og om sø-projektet i almindelighed.

00-00-0000:

Vis kune de seneste 10 nyheder fra Bølling Sø
Fakta
Kommuner: Ikast-Brande, Silkeborg
Areal: 828 hektar
Ejerforhold: Statsejet

Sidevisninger
Denne måned: 138
Sidste måned: 628

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet