Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Nissum Fjord

Sidste nyt
05-09-2007: Resultatet af ynglefugletællinger 2007 er nu lagt ud på lokalafdelingens hjemmeside:
http://www.dofvestjylland.dk Information/rapporter


09-02-2007: Ynglefuglerapporten for 2006 er nu lagt på lokalafdelingens hjemmeside:
http://www.dof-ringkobingamt.dk/lokaliteter/lok665060.asp?n=4&lok2=665062&lok3=665064&lok4665230


04-03-2006: ”Gåsens værdige død”

Lørdag 4. marts vil stå stærkt i erindringen for Erik Enevoldsen og mig. Vi ville lige smutte en tur rundt om Bøvling Fjord. Jagtfalken var set andre steder, så den regnede vi ikke med at få på turlisten, og den Amerikanske Pibeand ved Indfjorden var nok heller ikke på plads. Men gæs – masser af gæs - heriblandt et par Tundra’er - lod sig da se. Pænt med fugle rundt omkring. Så kører vi sydpå igen langs Bøvling Fjord. ”Vi tjekker lige den der musvåge-ting på toppen af havdiget”, siger Erik. Bilen bliver bragt til standsning lige ud for tingen. Der sidder jagtfalken lige ud for os. Den letter lidt efter og flyver over mod stranden. Vi kører tilbage og går op på havdiget for at finde falken. Og sandelig om den ikke sidder flot på en europa-palle på stranden et par hundrede meter syd for os. Vi får store kikkerter på den og ser den meget fint her, og får den meldt ud på call. Der er også god tid til også lige at se ud over havet, hvor der da ligger nogle lommer.
Så - pludselig - er der fyldt med lommer en stykke ude – alle på vej sydover – i en stor uordentlig flok. En hurtig optælling giver små 1000 lommer, sikkert en del Sortstrubede imellem. Ingen af os har før set sådan et opbud af lommer: på blot et par minutter passerer de os!
Alt dette er Jagtfalken ligeglad med, men omsider letter den og forsvinder lavt over klitterne sydover. Vi pakker kaffe og kikkerter og glæder os over de store oplevelser. Måske ser vi falken igen, når vi nu kører mod Thorsminde. Vi triller roligt sydpå.
Så sker det: En mellemstor fugl kommer i urolig flugt lige imod os ude fra engen. Nej, ikke falken, men Knortegås – og et sekund efter – Jagtfalken lige i hælene på den. Lige ud for os – bilen standset, 30 m afstand – rammer falken sit bytte. Den slår ikke kløerne i, nej, den giver den et slag med brystet. Vi kommer ud af bilen og ser gåsen vakle videre i flugten. Så er falken vendt og for næsen af os får gåsen endnu et slag og endnu ét. Så lander gåsen midt på vejen 30 m fra os, får vist et bask mere af falken. Men så melder der sig en ny aktør: en Musvåge ser en mulighed for et gratis måltid. Her vender falken så sin opmærksomhed fra gåsen til vågen, der under sin kamp må svinge sig helt om på ryggen med kløerne fremme, mens falken som en Spitfire drøner imod den. I lav højde lige over vore hoveder kæmper de to rovfugle om det totale luftherredømme i ”Slaget om Gåsen”. Musvågen bliver jaget på porten, men forsøger sig igen senere uden held – falken deler ikke med nogen.
Men nu skal gåsen plukkes og fortæres. Dog står vi to for tæt på, idet Jagtfalken sætter sig til rette på passende afstand ude på engen. Inden vi kører et par hundrede meter længere sydpå, har jeg været henne og smide gåsen, der da var død, ind i grøftekanten, men fuldt synlig for en falk. Det var Lysbuget Knortegås, uden et eneste blodspor på sig!
Jagtfalken kommer ind – med vinden imod sig – for at gør sig til gode med det fornemme bytte. At finde gåsen i grøftekanten var ikke noget problem. Der plukkes fjer, spises kød. På et tidspunkt trækkes gåsen lidt længere væk fra kørebanen, som om falken tænker, at den da vist er for tæt på trafikken. Hver gang en bil skal passere, flyver falken op og ud foran bilen – til stor bestyrtelse for de 7-8 fuglefolk, der nu er ankommet. Falken vender hver gang tilbage til byttet i grøftekanten – på et tidspunkt lander den med vinden – her kurede den som en Bambi på asfalten. Ved denne sidste landing kiggede falken ud på vejen og så ud til at sige: ” Den sidste landing her var vist ikke noget at prale af”.
Vi lader nu falken spise færdig i fred og kører sydpå. Et par kilometer længere sydpå møder vi Musvågen, der klogeligt har hengivet sig til musejagt i klitterne.

Jens Ballegaard


20-08-2005: Ynglefuglerapporten for 2005 kan læses på DOF-Ringkøbing amts hjemmeside: http://www.dof-ringkobingamt.dk/lokaliteter/lok665100.asp?lok=665100&n=1

20-08-2005: Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet, er blevet revideret i 2005. Flg. arter er nu på listen:

Trækfugle: Knopsvane, Pibesvane, Sangsvane, Kortnæbbet Gås, Bramgås, Lysbuget Knortegås, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger, Pibeand, Spidsand, Krikand, Lille Kobbersneppe, Klyde

Ynglefugle: Rørdrum, Rørhøg, Plettet rørvagtel, Klyde, Hvidbrystet præstekrave, Alm. Ryle, Brushane, Splitterne, Fjordterne, Havterne, Dværgterne


29-09-2004: Ynglefuglerapporten for 2004 viser store tilbagegange for de fleste vadefuglearter. Det er således meget tvivlsomt, om brushønen stadig yngler i området. Rapporten kan læses her: http://www.dof-ringkobingamt.dk/lokaliteter/lok665100.asp?lok=665100&n=1

07-06-2004: Danmarks Naturfredningsforening har sendt en klage til EU over miljøtilstanden i Nissum Fjord. Der henvises til link i hovedmenuen

01-06-2004: Ynglefugleoptælling på Holmen. Strandengene var meget tørre på grund af den lange periode med hård vestenvind. Flere af de vandfyldte strandsøer var udtørrede til stor skade for de ynglende arter.

14-05-2004: DOF gennemfører efter aftale med Klosterheden statsskovdistrikt ynglefugletællinger på strandengene vest for Nissum Fjord i maj og juni 2004. Disse optællinger sammenholdes senere med ældre tællinger fra bl.a. 1983-85.

00-00-0000: Folk med tilknytning til Nissum Fjord er nu organiseret i en tælle- og tilsynsgruppe bestående af
Kirsten Henriksen Holstebro
Hans Rasmussen Idom
Allan Kjær Villasen
Gert Henriksen Lemvig
Lars Møgeltoft ulfborg.
Agner Svenstrup Holstebro (tovholder)
Vi holder et planlægningsmøde den 3. april i Fjordhuset for at diskutere i hvilket omfang og hvad vi vil fokusere på.

Fakta
Kommuner: Holstebro, Lemvig
Areal: 10906 hektar
Ejerforhold: Private og staten

De tre alvorligste trusler:
- Ræv
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 320
Sidste måned: 446

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet