Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Nissum Fjord


Efterårsmaksima

Status
Øverst på siden vises DMU-data, der har været anvendt i forbindelse med opdatering af udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet 2005.

Grundige optællinger af ynglefugle er senest foretaget 1983-85, men DOF har efter aftale med Klosterhedens skovdistrikt foretaget en optælling i forårene 2004-2006 på Bøvling Klit, Holmen, Fjandø og dele af Felsted Kog. Rapporterne kan læses her: http://www.dof-ringkobingamt.dk/lokaliteter/lok665100.asp?lok=665100&n=1

Trækfuglene optælles af DMU, men de seneste data er endnu ikke publiceret. I DMU-rapport nr. 146 er trækfuglene optalt 1996-1999 i en del af fjorden (side 60-61 i rapporten): http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_arbrapporter/rapporter/AR146.pdf

Fakta
Kommuner: Holstebro, Lemvig
Areal: 10906 hektar
Ejerforhold: Private og staten

De tre alvorligste trusler:
- Ræv
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 174
Sidste måned: 350

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet