Nissum Fjord

Nedenstående liste giver en oversigt over de dellokaliteter, som området er inddelt i. Ved at klikke på dem kan du få vist detaljerede oplysninger omkring den enkelte lokalitet.
I tilfælde af at der er observationer fra den enkelte lokalitet indenfor de seneste 30 dage, vises et link til disse efter lokaliteten.

Bynsø
Bøvling Fjord (se seneste obs.)
Bøvling Fjord og Klit
Bøvling Klit (se seneste obs. - ynglepar 2021)
Felsted Kog (se seneste obs.)
Felsted Odde (se seneste obs.)
Fjand (se seneste obs.)
Fjand Grønne (se seneste obs.)
Fjand Grønne og Holmen (se seneste obs.)
Fjandø (se seneste obs.)
Flynder Å og Ådal - vest for Bækmarksbro (se seneste obs.)
Fugleværnsfondens lokalitet Bøvling Klit (se seneste obs.)
Færgen (se seneste obs.)
Holmen, Thorsminde syd (se seneste obs.)
Høvsøre
Høvsøre, syd (se seneste obs.)
Indfjorden (se seneste obs.)
Krogshede (se seneste obs. - ynglepar 2021)
Nissum Fjord (se seneste obs.)
Pallisbjerg Enge (se seneste obs.)
Ramme Å og Ådal
Tangsø
Ulsund Bro og Flynder Å før udløb

Fakta
Kommuner: Holstebro, Lemvig
Areal: 10906 hektar
Ejerforhold: Private og staten

De tre alvorligste trusler:
- Ræv
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 275
Sidste måned: 401

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet