Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Uldum Kær


Foråret 2014 blev rekordår for Pibeænder i Uldum kær...

Sidste nyt
23-02-2014: Endelig et normalt dansk forår med varmegrader ultimo februar, ingen sne og tilfrosne tørvegrave, og masser af vand på engene. Der kvitteres fluks fra fuglefronten: Ny lokalitetesrekord for Pibeand i dag med 1556 ex. Men også 266 krikænder, 15 spidsænder, 9 knarænder er fine tal, - og svømmeænderne er flotte på denne årstid.
Af andre spændende arter blev der i dag kortvarigt set en yngre Havørn der rastede og Vandrefalk ses også for tiden. Blisgæs har der også været en del af i kæret her i det tidlige forår, og i dag var der 6 stykker der rastede på engene.
Fyrremejserne bliver set hyppigt for tiden og den mærkelige undslupne Hjelmskallesluger, der har været på stedet nu i tre år, ses også hver dag. Og den trækker mærkværdigvis mange fuglekiggere til...


07-05-2012: I år er der tre syngende Blåhalse i kæret. To af dem sidder på samme steder som sidste år, og er begge set med hunner.
Den tredje han sidder ca. 150 m nord for Uldum fugletårn i pilekrattet vest for ketchergraven, ud mod stien. Så bliver det næsten ikke lettere at se en Blåhals i det østjyske...


26-02-2012: Vand på engene giver vandfugle i kæret og noget at kigge på fra fugletårnet i Uldum. I dag omkring 1000 vandfugle; næsten 500 pibeænder, 120 krikænder, 140 grågæs, 100 gråænder og 50 sangsvaner. Stadig godt med blå kærhøge og mosehornugler, rastende vandrefalk og dværgfalk, og overtrækkende trane d. 3 marts.

27-12-2011: Nu er der op til 9 Blå Kærhøge, der kan ses omkring solnedgang gå til fælles overnatning på engene. Også 3 Mosehornugler kan ses samme sted og tidspunkt. Uglerne flyver rundt sammen efter solnedgang og kalder, mens de laver flyveopvisning - et særpræget syn. Fjeldvågen er også stadig på plads.

29-11-2011: Det gode gnaverår i fjeldene i sommeren 2011, kan nu også spores i Uldum Kær. Op til 8 Blå Kærhøge kan således ses sammen over engene omkring solnedgang, hvor de laver flyveopvisning før de går til kollektiv overnatning. Også Fjeldvåge er stationær i kæret for tiden.

25-06-2011: Blåhalsen har nu fået unger og de kan ses, glimtvis, på stien syd for fugletårnet ved Hjortsvang.

20-05-2011: Så er blåhalsen en sikker ynglefugl i Uldum Kær. Han og hun blev set med masser af lækre larver i munden på vej til og fra reden. Også hannen af det andet par er hørt synge, så mon ikke begge par der blev opdaget i april gennemfører yngel i år.
Også Rørhøgen er mulig ynglefugl i år, da både han og hun ses jævnligt over engene. Nattergalen er nu endelig på plads i fuldt antal, efter en meget sen ankomst.


22-04-2011: Blåhals - ny art i kæret. Endelig er den sydlige race af Blåhalsen nået til DOF sydøstjyllands område. Hele to par opholder sig i kæret i denne periode, på helt oplagte biotoper: grøft/vandløb med lidt rør langs bredderne. Den ene fugl er meget let tilgængelig, - 100 m syd for fugletårnet i Hjortsvang kær. Synger mest tidligt om morgenen.

21-03-2010: Så er der liv i kæret igen efter en lang vinter med is og sne. I dag med over 2000 andefugle, bl.a. 1058 Pibeænder og 776 Krikænder. Også Skeand, Spidsand og Knarand er ankommet. Fuglene opholder sig lidt andre steder i kæret end før rydningen af pilekrattet sidste år. Det tyder godt.

01-01-2010: Så er alle tre nye fugletårne på plads. De blev fløjet ind med helikopter, da kæret har været usædvanligt vådt i de sidste måneder af 2009, hvilket gjorde kørsel med tunge køretøjer i den bløde tørvejord umulig.

I løbet af foråret vil de sidste detaljer i det store 8 mio. kr. dyre miljøprojekt blive færdigt. Der mangler plancher, kort, afmærkning af stier, samt den sidste bro over Gudenåen.

Se alle nyheder fra Uldum Kær


Fakta
Kommuner: Hedensted, Horsens
Areal: 1049 hektar
Ejerforhold: Private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 69
Sidste måned: 129

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet