Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Uldum Kær


Fyrremejse, Uldum kær marts 2014

Status
Der er set godt 200 fuglearter i Uldum Kær.

Der raster pæne antal vandfugle i kæret, - specielt i de tidlige forårsmåneder. F.eks. er der følgende max tal: Krikand 1412, Pibeand 1556, Spidsand 90, Grågås 444, Dobbeltbekkasin 223, Tinksmed 110.

Ynglefuglene domineres af de mange sumpsangere. Ved den sidste koordinerede tælling i 1999 i hele det 1049 ha store område, blev der talt følgende antal af syngende fugle: 24 Sivsangere, 50 Kærsangere, 18 Rørsangere, 68 Tornsangere, 23 Havesangere, 142 Løvsangere og endelig hele 70 Nattergale.

I 2011 er der optalt 15 syngende Græshoppesangere, - en art der tilsyneladende kun bliver flere af for hvert år på lokaliteten.

Af andre arter er der lejlighedsvis ynglende Rørhøg og måske yngler Isfuglen også i området.

Fyrremejsen har I Uldum Kær en af sine nordligste forposter i landet. Den blev set første gang i efteråret 2001 og har ynglet lige siden.

I 2011 blev to par af den sydlige race af Blåhals konstateret som ynglefugle i kæret.

Vinter og tidligt forår raster der Bjergpiber og Stor Tornskade.

Af tilfældige gæster kan nævnes Hvidvinget Terne, Amerikansk Krikand, Tredækker, Sorthovedet Måge, Biæder, Flodsanger og Savisanger.Fakta
Kommuner: Hedensted, Horsens
Areal: 1049 hektar
Ejerforhold: Private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 72
Sidste måned: 129

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet