Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Utterslev Mose


Liv og død på Rundø: Rastende vibe, grågæs og måger, samt en død knopsvane. 27. marts 2009. Foto: Erik Agertoft

Sidste nyt
08-12-2010: Nu ser det ud til, at det længe ventede fugletårn i Utterslev Mose snart bliver en realitet. Det er i hvert fald planen, at arbejdet med at opføre det skal starte i december 2010 og afsluttes i februar 2011. Tårnet placeres i Vestmosen med udsigt over vandfladen og Teglholmen.

20-04-2009: Der er kommet svar fra Fødevarestyrelsen om undersøgelsen af 5 af de døde fugle.
De er kun blevet undersøgt for den alvorlige (højpatogene) form fugleinfluenza H5N1, der ikke blev påvist ved nogle af fuglene.
Alle fuglene var normalt- eller velnærede, og der var ingen tegn på ydre vold, så det er stadig uvist, hvad de er døde af.


27-03-2009: Liv og død på Rundø.
Rørene er høstet flere steder i Mosen, bl.a. på en del af Rundø i Østmosen. Og så er der plads til fuglene. Grågæs og hættemåger raster på øen, og i dag rastede 2 viber, så der er liv derude.
Desværre er der også set 2 døde svaner og 1 død grågås i Østmosen i dag. Forhåbentlig er det blot en tilfældighed. Fuglene lå i rørkanten på hver sin ø og så ikke ud til at have ligget der særlig længe.

Den 29. marts 2009 blev der set 4 døde Knopsvaner, 3 døde Grågæs og 1 død Troldand. Fundet af disse døde fugle er rapporteret til Fødevarestyrelsen, der har sendt folk fra Hjemmeværnet ud for at indsamle fuglene.


26-03-2009: DOF har modtaget en notesbog med obs fra en tur til Utterslev Mose den 24/6 1926.

Heraf fremgår det bl.a. at
* Hættemågen dominerede overalt i og omkring mosen (nu er den knap så talrig, men dog stadig dominerende)
* Taffelanden ynglede (det gør den ikke mere)
* Toppet lappedykker blev kun set et enkelt sted (nu ses den overalt)
* Et enkelt eksemplar af Lille lappedykker blev set (de sidste par år er der også set/hørt et ynglepar i Østmosen/Højmosen)
* En Engsnarre blev jaget op fra engen af en kat (Engsnarren skal man nu længere ud på landet for at opleve)
* Viben blev kun set i få eksemplarer (lige nu kan man se 2 på Rundø i Østmosen)
* Endelig blev et enkelt Rødben set (den ser man ikke mere i Mosen).


25-12-2008: Lige nu har Mosen besøg af 3 Moskusænder (forvildede tamænder, der måske - specielt i denne tid - er bedre kendt fra kølediskene som Berberiand).
I Vestmosen er der i december 2008 igangsat forsøg med genetablering af den store ø SV for rensningsanlægget.


19-06-2008: Sorthalset lappedykker
yngler i Midtmosen (Del II). Der er rapporteret 1 par med 2 unger i DOFbasen. Ifølge DOFbasen har den ikke ynglet i Mosen siden 1990.


05-02-2008: Mosen har fået besøg af en Kortnæbbet gås, der for det meste går rundt med Grågæssene og græsser på plænen ved den sydlige del af Midtmosen.
(Den blev set sidste gang den 24. marts 2008)


22-10-2007: Lige nu, i første halvdel af oktober 2007, er der relativt mange skeænder, der fouragerer i Mosen. Det samlede antal er nu oppe på 231.

07-07-2007: I Højmosen/Moseparken har et par knopsvaner et kuld unger hvor 3 af de 4 unger er "polske". "Polske svaneunger" kendetegnes ved den hvide ungedragt, som skyldes et recessivt gen, der kun kommer til udtryk hos unger, hvor begge forældrefugle bærer genet. En "polsk svaneunge" skal have det recessive gen fra både moderen og faderen for at den hvide ungedragt kommer til udtryk.


23-04-2007: Gæslinger
Grågæssene har gæslinger. I dag blev der talt i alt 258 fordelt på 50 kuld. Flest kuld i Del III, mange i Del I og nogle få i Del II. Max antal gæslinger pr. kuld: 12, min.: 1, gns.: 5,6. Efterfølgende tællinger vil sandsynligvis resultere i både flere gæslinger og flere kuld.


30-03-2007: Rørhøgen er ankommet i dag ifølge DOFbasen, hvor hannen blev set. Den 1. april blev parret set sammen.

30-09-2006: Siden slutningen af august 2006 er antallet af rastende Taffelænder steget fra 138 den 31/8 2006 til et maksimum på 643 den 23/9 2006, hvorefter antallet tilsyneladende er for nedadgående igen. De fleste Taffelænder raster i Vestmosen. I Østmosen er der færre og i Midtmosen er der kun ganske få.
De rastende fugle er sandsynligvis trækgæster fra ynglepladserne i Sverige, Finland og Rusland.
Hovedparten af de rastende Taffelænder er hanner. Hunnerne er sandsynligvis allerede trukket længere sydpå.


17-09-2006: I forbindelse med en landsdækkende grågåsetælling arrangeret af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har Hanne Kapala talt grågæs i Utterslev mose.
Resultat: 573 rastende grågæs.
Tallet svarer omtrent til Utterslev moses ynglebestand incl. sæsonens overlevende ungfugle.


25-07-2006: Rørhøgen har fået unger på vingerne. Ifølge DOFbasen er der set 3 juvenile fugle i Østmosen (Del III) .

26-04-2006: Ifølge DOFbasen er der observeret redebyggende Rørhøg i Østmosen (Del III).

25-04-2006: Der er igen observeret Savisanger i Utterslev Mose. Denne gang kan den høres i Østmosen (Del III) ved Grønnemose Allé.
(Fuglen blev sidst rapporteret til DOFbasen den 29. maj 2006).


12-06-2005: Der er nyt om grågæssene. Se Hanne Kapalas artikel om yngleresultatet i 2005 m.m.:
Vælg linket Om grågæssene- 2005.


13-05-2005: Hvidvinget terne har gæstet mosen under invasionen i det sydlige og østlige Danmark. Der er rapporteret om 15 - 20 fugle, som typisk forsvinder lige så pludseligt som de dukker op.

Sidst Danmark havde besøg af Hvidvinget terne var i 1997, hvor invasionen også startede den 13. maj.

13. maj 2005 blev disse meldinger udsendt via DOFcall fra Utterslev Mose:

18:48 fredag hvid vinge terne 15-20 træk nø? utterslev mose østlig del.
18:22 S fre utterslev del 2 hvidv terne 12 18.28-?


15-01-2005: Midtø er genetableret ved opfyldning med tagrør, så nu bliver det spændende at se, om hættemåger og andrer arter giver sig til at yngle på øen i 2005.

09-01-2005: I denne vinter graves der sediment op langs bredderne i Vestmosen (Del I). Det er nødvendigt for at undgå, at mosen gror til. Desværre deponeres sedimentet på land langs vandkanten, hvor det foreløbig ligger og danner en vold sammen med afskårne grene fra træer og buske.

Hvis grene og sediment ikke fjernes, giver det problemer for grågæssene senere på året, når de skal op på land og græsse sammen med gæslingerne.


07-11-2004: Østmosen har besøg af en meget sjælden gæst fra nord: Krognæb. Fuglen blev sidst set i live den 10. november 2004. I løbet af dagen fløj den mod en rude og døde. Dagen efter blev den indleveret til Zoologisk Museum i København, hvor den nu indgår i museets skindsamling. Fuglen var en hun, og dens alder blev bestemt til 1K. 1K står for 'første kalenderår'. Se mere via linket 'Om Krognæbbet'.

01-10-2004: Der er lavet endelig opgørelse om ynglefuglene. Resultatet er ikke særlig opmuntrende. Det kan ses via linket Status.

12-06-2004: Der er nyt om grågæssene. Se Hanne Kapalas artikel om yngleresultatet i 2004 m.m.:
Vælg linket Om grågæssene- 2004.


02-06-2004: Københavns Kommunes Bygge- og Teknikudvalg har den 2. juni 2004 godkendt "Pleje- og Udviklingsplan for Utterslev Mose 2004-2008"

Planens målsætning er at bevare mosens rekreative anvendelighed, at skabe større landskabelig variation og at øge de naturmæsssige værdier. Blandt de nyanlæg, som planen foreslår, vil Vej & Park indledningsvis iværksætte: Et forsøg med fåregræsning, etablering/genetablering af udsigtslinier og indførelse af nye skilte.


13-05-2004: Mosen har besøg af en Savisanger. Den sidder i Midtmosen og kan høres fra broen ved Horsebakken. Den blev sidst rapporteret til DOFbasen den 1. juni 2004, hvor den stadig sang intensivt.

Vis kune de seneste 10 nyheder fra Utterslev Mose
Fakta
Kommune: København
Areal: 192 hektar
Ejerforhold: Københavns Kommune

Sidevisninger
Denne måned: 211
Sidste måned: 517

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet