Flyndersø & Stubbergård Sø


Søgård

Sidste nyt
10-09-2022: Oktobertælling - få fugle, men Aftenfalk

Tællingen blev foretaget i blandet vejr. Fint vejr med en enkelt kraftig byge. Ellers vind fra øst og 16 grader.
Tællerne var Signe, Ingerid, Poul, Keld og Leif.

Der var få fugle at tælle.
Det blev dog til hele 153 toppede lappedykkere med de 144 i Flyndersø. Desuden mange landsvaler vurderet til 550. 190 overflyvende grågæs.

Det mest overraskende var to aftenfalke, der havde travlt med at fange guldsmede ved Snævringen. Her sad også en gammel havørn og hvilede sig, mens en isfugl strøg forbi. På vejen hertil sås en dværgfalk på heden.


03-05-2022: Skarv rede tælling.

Der taltes i alt 418 reder.

Ved Snævringen: 395 reder
Ved Stjertodde: 23 reder


26-03-2022: Marts tællingen

Tællingen blev foretaget i solskin, 7 graders varme, men i strid blæst fra Nordvest. Tællerne var Signe, Rie, Ingerid, Henrik og Leif.
Der blev talt 142 toppet lappedykker, 249 Stor Skallesluger, 4 hunner af Lille Skallesluger, 161 grågæs, 14 troldand, 2-3 gammel havørn, 5 musvåger, 6 viber, 4 hvid vipstjert og 9 gransangere.


15-01-2022: Midvintertællingen 2022

Tællingen blev foretaget i stille vejr med nogen solskin og 4 graders varme. Tællerne var Rie, Henrik, Karen, Keld, Poul, Signe, Brian og Leif.
De bedste observationer var 15 sølvhejrer ved Skalle sø, 22 Lille Skalleslugere, 6 toppet lappedykkere og 851 Stor Skalleslugere. Desuden 268 skarv, 35 kortnæbbet gæs, 62 Blisgæs, 35 Bramgæs og 361 grågæs. Endvidere havørn og Blå kærhøg.


23-10-2021: Oktober tælling

Tællingen blev foretaget i fint solskinsvejr og stille vejr med 10 grader af Ingerid, Brian, Karen, Keld, Signe, Berit, Peder og Leif.
Der blev talt 142 toppet lappedykker mod 159 i sidste måned. 23 Sangsvaner og godt 400 grågæs. 49 bramgæs fløj over Stubbergård sø. Desuden 1 havørn og 32 stor skallesluger. Hele fire arter drosler blev set.
Alt indtastet i DOF basen. Her kan ses de øvrige sete fugle.


21-09-2021: September tællingen.
Tællingen blev foretaget i bygevejr med 11 grader og svag vind fra vest af Ingerid, Brian, Poul og Leif.

Der blev talt 159 toppet lappedykker, hvilket var 20 færre end sidste år. De 130 blev talt i Flyndersø.
Desuden 68 skarv, 2 troldand og 5 hvinand.
4 vandrikse og 2 dobbeltbekkasin.
Af rovfugle sås 1 gammel havørn ved Snævringen, 3 musvåger og 1 tårnfalk.


22-08-2021: IBA august tælling.

Tællingen foretaget af Signe, Rie, Keld og Leif i fint stille vejr og solskin.
Der blev talt 193 toppet lappedykker, (heraf de 173 i Flyndersø), 39 skarv, 16 fiskehejrer, 15 grågås, 62 gråand, 2 troldand, 2 hvinand, 12 blishøne, 4 dobbelt bekkasin, 5 mudderklire og 4 rødrygget tornskade.


12-05-2021: Tælling af skarv reder 2021.

Der blev kun talt 36 reder ved Stjertodde.
Derimod hele 338 reder ved Snævringen.

Altså i alt 374 reder.


16-01-2021: Midvintertælling.

I fint solskin med 9 graders frost og ingen vind blev de isbelagte søer talt op af Ingerid, Signe,Karen & Niels Johan, Henrik, Keld og Leif.

Der blev i alt talt 4 Sølvhejrer ved Skalle sø, 311 sangsvaner, 332 grågæs, 2 blisgås, 4 bramgås, krikand 222, gråand 691, Stor Skallesluger 48, vandrikse 2, Grønbenet rørhøne 3 og 4 isfugle.


19-09-2020: IBA tælling - september

Tællingen blev gennemført i diset vejr med 13 grader og svag vind fra vest. Tællerne var Signe, Ingerid, Keld og Leif.

Der blev talt i alt 179 toppet lappedykker - heraf de 165 i Flyndersø. Desuden 560 grågæs, 3 vandrikse og 3 grønspætter. 2 gamle havørne ved Snævringen og 1 havørn ved Stubbergård sø.
Hele listen er indtastet og kan ses i DOF basen.


13-05-2020: Tælling af skarv reder.

285 reder ved Snævringen
71 reder ved Stjertodde

I alt 356 reder.

Reden ved Stjertodde mere end halveret - 71 mod 160 sidste år.

Snævringen 15 mere i år.

For første gang har der også ynglet ravn i kolonien. Fik 2 unger.


21-03-2020: IBA tælling af søerne i marts.

Grundet coronavirus pandemien valgte vi ikke at mødes, men enkeltvis gik vi ud og talte fuglene.
Stor tak til Brian, Poul, Henrik og Signe.

Det blev i alt til 436 stor skallesluger, 195 toppet lappedykker, 5 toppet skallesluger i nordenden af Flyndersø, 4 lille skallesluger i Stubbergård sø, Henrik havde en nordisk lappedykker i Helle sø, som Poul og jeg dog ikke kunne finde. Derudover 22 knopsvane, 10 hvinand, 34 troldand, 80 grågæs, 22 fiskehejrer, 1 rørdrum.
Vejret var med strålende solskin og svag vind og 7 graders varme. SMåfuglene sang. Lille gråsisken 3, hvid vipstjert 5, gransanger 9, sangdrossel 4 og misteldrossel 1. Ved Snævringen havde Brian 4 isfugle og to bjergvipstjerter samt 2 træløbere. Henrik havde 2 tornirisk ved Helle sø.

Alt i alt en god tælling.


21-03-2020: Jeg har taget billeder af en havørn og hørt to grønspætter på mosestien . Hilsen Keld.

11-01-2020: Den internationale Midvintertælling.

Tællingen blev foretaget af Karen, Signe, Jeanette, Ingerid, Keld og Leif.
Vejret var af samme art som sidste år. 6 graders varme, overskyet med lidt finregn til sidst men blæsende op til 10-12 m/s.

Der blev talt pænt med stor skallesluger 648 mod 379 sidste år.
Andre arter med tal fra sidste år i parentes.
Lille skallesluger 3 (9)
Gråand 330 (188)
krikand 22 (2)
Hvinand 35 (28)
Troldand 30 (9)
Derudover 10 blishøne og hele 34 fiskehejrer.

Det bedste var en vandrefalk som Keld og Ingerid havde ved Flyndersø.


14-09-2019: September tælling.

Tællingen foretaget i fint vejr 15 grader sol nogen blæst af Ingerid, Erik, Keld, Poul og Leif.

Der taltes i alt 189 toppet lappedykker - heraf de 175 i Flyndersø.
Desuden taltes 38 gråand, 4 hvinand og 3 troldand.
Desuden havørn ved Stubbergård sø og vandrefalk nær Snævringen.


23-03-2019: Marts tællingen.

Dagen noget blæsende fra vest, men lidt sol og 6 grader. Ok tælle vejr.
Deltagerne var Berit, Brian, Erik, Keld, Leif, Poul og Signe.

Der blev talt 538 stor skalleslugere mod sidste måneds 575. Altså ikke den store forskel. De er her altså stort set alle endnu.

Til gengæld hele 104 toppede lappedykkere mod sidste måneds 19.
Derudover 41 hvinand, 5 lille skalleslugere samt dagens overraskelse: en havlit hun i nordenden af Flyndersø og 2 spidsand i Helle sø.
Desuden 2 havørn, 1 trane, 1 vibe, 1 isfugl, 5 hvid vipstjerter og årets første gransanger ved Skalle sø.


16-02-2019: IBA tælling februar 2019

Fint vejr med 9 plusgrader og solskin. Dejligt forårsvejr.!!
Tællerne i dag var Brian, Rie, Erik, Keld, Poul og Leif.

Der blev talt 504 store skalleslugere i Flyndersø og Skalle sø samt 71 i Stubbergård sø. I alt 575 !!
Desuden hele 19 toppet lappedykker, 9 lille skallesluger og 94 skarv.

Hvinand 46, troldand 30 samt en bjergand hun.

Ved Skallesø sås en ung havørn fange en brasen, som den fløj til skovs med. Desuden sølvhejre.

På ved til Snævringen sås 7 stor korsnæb. Mange sanglærker sang og ved Helle sø hele 40 grågæs.12-01-2019: IBA og Midvintertælling

Tællingen i dag blev foretaget af Poul, Jeanette og Leif. Vejret var regnfuldt med byger og jævn blæst fra vest samt 6 graders varme.

Der blev talt 379 stor skallesluger og 9 lille skallesluger. Kun 188 gråænder og 2 krikænder. Desuden 28 hvinand og 9 troldand. Isfugl i sydenden af Stubbergård sø og syngende træløber ved Snævringen.


25-11-2018: For første gang nogen sinde blev der i dag set vandstær i Stubber Å nær Sortehusene. Den er nok på gennemrejse. For 30 år siden blev den set nogle gange under broen ved Stubber Å. For nogle å siden i kanalen ved Søgård.
En grønbenet rørhøne blev også set i dag og flere vandrikser hørt.


24-11-2018: IBA tælling November 2018


Tællingen blev foretaget i godt vejr. 2 graders varme, overskyet og vind 2 m fra NØ. Føltes dog koldt.

Tællerne i dag var Berit, Erik, Henrik, Karen, Keld, Poul og Leif.

Der blev set havørn og sølvhejre ved Skalle sø samt isfugl og lille skallesluger ved Stubbergård sø.
Desuden 2 hanner af lille skallesluger ved Flyndersø.
Der taltes i alt 147 Stor Skallesluger, gråand 415, krikand 78, pibeand 74, bramgås 200, grågås 458, sangsvane 316, pibesvane 2, knopsvane 12 og skarv 179.

Den største overraskelse var, at der taltes hele 154 toppede lappedykkere. Ved oktober tællingen sås kun 127. Det må være det milde efterår der gør udslaget. Næsten alle rastede i den nordlige ende af Flyndersø.


20-10-2018: Oktober tællingen.

Tællingen i dag blev gennemført i godt vejr med sol og 11 grader af Brian, Erik, Ingerid, Jeanette, Karen, Keld, Leif, Poul og Rie.

Der taltes 127 toppede lappedykkere, 286 skarv, 7 sangsvaner, 386 grågæs, 192 pibeænder, 94 gråænder, 26 krikænder, 2 troldænder og 1 hvinand.
Desuden sås sølvhejre 1, stor tornskade 1, musvåge 4, spurvehøg 1, blå kærhøg 1 hun, vandrikse 3 og halemejse 12.


11-08-2018: August tællingen.

Tællingen blev foretaget i fint vejr. Stille og 16 grader. Tællerne var Ingerid, Rie, Berit, Signe, Poul, Keld, Erik og Leif.

Endelig et godt yngle år for den toppede lappedykker. I alt 299 toppede lappedykkere fordelt på 241 ad + 58 juv.

Ved august tællingen i 2015 taltes 153 voksne og 4 juv.

I 2014 så tallene således ud: I alt 148 ad og 27 juv.

Flyndersø 86 ad + 8 juv.
Stubbergårdsø 28 ad + 12 juv.
Helle sø 20 ad + 7 juv.
Skalle sø 14 ad

I år 2018:
Flyndersø 176 ad + 39 juv.
Stubbergård sø 39 ad + 11 juv.
Helle sø 26 ad + 8 juv.
Skalle sø 0

Altså et godt år for den toppede lappedykker. Desuden sås en sorthalset lappedykker i vinterdragt i nordenden af Flyndersø. SE Berits foto på DOF basen.
Desuden sås her en rød glente og en rørhøg, hvilken også blev set ved Stubbergård sø. Desuden mudderklire, vandrikse, 6 grå fluesnappede og 6 rødryggede tornskader.


09-06-2018: Juni IBA tællingen.

Tællingen blev gennemført i dejligt vejr med 24 grader og svag vind. Tællerne var Berit, Henrik, Ingerid, Keld, Poul, Signe og Leif.

Der taltes i alt 100 toppet lappedykker mod kun 78 i 2016. Ikke noget at prale af, men dog bedre end i 2016, men dårligere end i 2015 med 159 fugle.

Tallene fordelte sig således med tallene fra 2015 og 2016 i parentes.

Stubbergård Sø: 30 (44/0)

Helle Sø: 15 (20/21)

Skalle Sø: 3 (11/7)

Flyndersø: 52 (84/50)

Der blev set 2 ad på rede i Helle Sø samt 1 unge. I Stubbergård sø ligeledes 1 unge. I nordenden af Flyndersø var 5 par i gang med kurtisering.
Der blev set 18 blishøns i Helle sø og 2 i Stubbergård Sø. 1 par her havde 4 unger.

Der blev set rørhøg i Stubbergård sø og havørn 3k over Helle sø. Fiskeørnen lå og rugede på små unger ved Flyndersø og her var der mange skarvunger i rederne i begge kolonier.

Der blev set 2 par af rødrygget tornskade ved Stubbergård sø og 1 par nilgæs ved Snævringen.

Ingen ynglende hættemåger i år.

Til gengæld 3 kuld af grågæs og 2 par knopsvaner med afkom.
De nærmere tal og arter er indskrevet i DOFbasen.

09-05-2016: Skarvtælling.


24-03-2018: Marts tællingen.

Det kolde forår har sat sit præg på søernes fugleliv.
Isen er nu næsten borte fra det meste af søerne, men ved skarvbugten ved Snævringen dækker isen stadig.
I dag var der 5 grader og let vind fra syd, men meget diset vejr med dårlig sigt.
10 tællere var ude til IBA tællingen. Fin tilslutning.
Der blev talt 57 toppede lappedykkere, 306 stor skalleslugere, 160 grågæs, 4 gravand, 2 flotte hanner af Lille skallesluger i Helle Sø, 2 isfugle, 2 syngende misteldrosler og 3 syngende sangdrosler, men den hvide vipstjert er ikke kommet endnu. Derimod flere syngende rørspurve.
Den 22. marts så Keld en fiskeørn ved Stubbergård Sø. Det var tidligt.


17-02-2018: IBA tælling februar.

Tællingen blev udført i fint stille vejr og overskyet.
Plus 2 grader, men der lå et tyndt lagt is på det meste af søerne med våger imellem.
Velkommen til to nye tællere: Jeanette Reuter Hølmkær og Keld Christensen. Desuden talte Rie, Karen, Ingerid, Erik, Henrik, Poul og Leif.

Overaskelsen var to traner ved Ladegårdsø og 3- 4 havørne. En gammel havørn sad med udbredte vinger i nordenden af Flyndersø og nød solen, mens en imm. fugl sad i skarvkolonien ved Stjertodde. En Ung havørn sad i sit træ ved Klosteruinen og én blev set i sydenden af Stubbergård sø. Måske den samme??

Der taltes i alt
Stor skallelsluger: 378
Grågås: 132
Gråand: 378 sjovt nok lige samme antal som skalleslugere
Havørn: 3-4
Trane 2
Isfugl 2
Grønspætte 1

De øvrige arter og fordeling kan ses i DOF basen.


13-01-2018: Midvintertælling jan 2018

Tællingen blev gennemført i overskyet vejr med slud til sidst. 1 grads varme med vind fra SØ.
Deltagerne var Rie, Signe, Henrik, Erik, Brian og Leif.
Der blev talt 95 stor skalleslugere, 372 gråand, 3 hvinænder, 5 troldænder, 44 krikænder, 1 toppet lappedykker. Søerne var næsten helt tilfrosne.
Desuden isfugl og ung havørn ved Stubbergård sø.


10-05-2017: Skarv rede tælling:

Snævringen: 340 reder

Stjertodde: 158 reder

Tisammen 498 reder


14-01-2017: Januar Midvinter tællingen - IBA tælling - 2017

Tællingen blev foretaget i godt vejr med et par plusgrader og jævn vind fra NV. Ingen nedbør og lidt sol i begyndelsen.
Tællerne var Rie, Ingerid, Signe, Henrik, Poul, Brian og Leif.

Der taltes i alt 195 stor skallesluger, 596 gråand og 193 sangsvaner (heraf 127 ved Estvadgård).
Desuden en overraskelse med 2 bjergand hun ved Snævringen. 46 Skarv og 13 fiskehejre. 115 grågås ved Helle sø . Gravand 1 ved Klosterruinen, krikand 3, troldand 5, hvinand 2, grønbenet rørhøne 1, isfugl og 1 gammel havørn ved Flyndersø.
Den fulde liste kan ses i DOF basen.18-06-2016: Juni - IBA tælling.

Tællingen blev udført i fint vejr med kraftig blæst fra Vest. 15 grader. Deltagere Rie, Signe, Ingerid, Berit, Poul og Leif.
Der var meget få toppet lappedykker.
I Stubbergård sø slet ingen mod 44 sidste år på samme tid.
Helle Sø 21 mod 20 sidste år.
Skallesø 7 mod 11 sidste år
og FLyndersø 50 mod 84 sidste år.
Altså mere end en halvering i år i forhold til sidste år.
Der blev ingen unger set, men 3 på rede i Hellesø og 2 på rede i Flyndersø.
Der blev set 2 bynkefugle hanner ved Stubbergård sø og 2 hanner af hvinand i Helle sø.
Der blev set usædvanlig mange fouragerende skarver både i Flyndersø og Stubbergård Sø - flere hundrede der fiskede i samlet flok.
Fiskeørnen havde tre unger i reden og fisker Arne fortalte, at han i går havde set en ung havørn sidde i en skarvrede ved Stjertodde samt en gammel havørn tæt derved.


09-06-2016: Juni IBA tællingen.

Tællingen blev gennemført i dejligt vejr med 24 grader og svag vind. Tællerne var Berit, Henrik, Ingerid, Keld, Poul, Signe og Leif.

Der taltes i alt 100 toppet lappedykker mod kun 78 i 2016. Ikke noget at prale af, men dog bedre end i 2016, men dårligere end i 2015 med 159 fugle.

Tallene fordelte sig således med tallene fra 2015 og 2016 i parentes.

Stubbergård Sø: 30 (44/0)

Helle Sø: 15 (20/21)

Skalle Sø: 3 (11/7)

Flyndersø: 52 (84/50)

Der blev set 2 ad på rede i Helle Sø samt 1 unge. I Stubbergård sø ligeledes 1 unge. I nordenden af Flyndersø var 5 par i gang med kurtisering.
Der blev set 18 blishøns i Helle sø og 2 i Stubbergård Sø. 1 par her havde 4 unger.

Der blev set rørhøg i Stubbergård sø og havørn 3k over Helle sø. Fiskeørnen lå og rugede på små unger ved Flyndersø og her var der mange skarvunger i rederne i begge kolonier.

Der blev set 2 par af rødrygget tornskade ved Stubbergård sø og 1 par nilgæs ved Snævringen.

Ingen ynglende hættemåger i år.

Til gengæld 3 kuld af grågæs og 2 par knopsvaner med afkom.
De nærmere tal og arter er indskrevet i DOFbasen.


09-05-2016: Skarvtælling.

Stjertodde 173 reder
Snævringen 312 reder

Tilsammen 485 reder


21-11-2015: Novembertællingen.

Tællingen blev gennemført i godt vejr med solskin og 3 graders varme efter første nat med let frost. Deltagere var Signe, Rie, Karen, Ingerid, Berit, Erik, Brian og Leif. Der blev talt 519 stor skallesluger mod sidste år (97). Tre lille skalleslugere, 97 toppet lappedykkere mod 77 sidste år. 50 troldand, 279 skarv, 77 sangsvane og 500 overflyvende kortnæbbet gås. Stor tornskade 1, og 14 dobbeltbekkasin.


22-08-2015: August tællingen.

Tællingen blev gennemført i stille vejr med vind fra øst og 23 grader af Rie, Poul, Henrik, Erik, Brian og Leif.

Der blev kun talt 157 toppede lappedykkere heraf 4 juv. Det dårligste resultat i flere år.
Der blev set en gøg på heden, en vandrefalk der fangede en svale i luften ved Klosterruinen, samt fiskeørn og 1-2 havørne ved Flyndersø.
To hvinænder i Flyndersø og 10 troldænder i Stubbergård sø.


17-01-2015: IBA tælling = Midvintertælling 2015

Tællingen blev foretaget i fint solskinsvejr med en enkelt kort haglbyge. Tællerne var Rie, Ingerid, Signe, Henrik, Poul, Brian og Leif.

Der taltes 529 stor skallesluger i Flyndersø og 358 i Stubbergård Sø.
Der taltes 205 sangsvaner og 185 grågæs på marker vest for Skallesø. Der taltes 5 toppede lappedykker, 1 gravand, 2 lille skallesluger og 2 stor tornskade.


23-11-2014: IBA tællingen november 2014

Tællingen blev gennemført i diset vejr og 2 graders varme samt svag vind. Tællerne var Rie, Signe, Berit, Ingerid, Poul og Leif.

De store skalleslugere var ikke rigtig kommet endnu. Det blev kun til 97 mod sidste års 357. Til gengæld var der stadig mange toppede lappedykkere = 77 mod sidste års 41. Også kun få pibeænder = 56 mod sidste års 352. Af rovfugle blev der set 1 spurvehøg og 3 musvåger. Fint med hele 299 sangsvaner og 176 grågæs. Desuden 1 stor tornskade.


16-08-2014: August tælling.

Tællingen blev foretaget i tørvejr men med stærk blæst, så fuglene gemte sig. Tællere var Berit, Signe, Poul, Erik, Brian og Leif.

Der blev talt 175 toppede lappedykkere mod sidste års 221. Der blev set to fiskeørne, 6 musvåger, 1 spurvehøg og 1 rørhøg. Desuden 10 rødryggede tornskader og en flok fjordterne på 40 stk. trækkende lavt over Flyndersø.


21-06-2014: Juni tælling.

Tællingen blev foretaget i tørvejr men med stærk blæst fra NV, der var skyld i at fuglene gemte sig. Dette gjorde tællingen vanskelig for de fire tællere: Signe, Ingerid , Erik og Leif.
Der blev talt 175 toppede lappedykkere - en smule flere end sidste år. 148 voksne og 27 pullus. I Flyndersø 86 ad + 8 pull, Stubbergård sø 28 ad og 12 pull samt Helle sø 20 ad og 7 pull og Skallesø 14 ad.
En enkelt storspove blev set overflyvende i Nordenden af Flyndersø.


16-04-2014: Skarv rede tælling.

Der blev talt 224 reder ved Snævringen og 166 på Stjert Odde. I alt 390 reder.


11-01-2014: IBA tælling januar - Midvintertælling

Tællingen gennemført i regnvejr med 6 graders varme med jævn vind fra vest. Deltagere Brian, Rie, Signe, Ingerid, Poul og Leif.

Tak fordi I ikke gav op, men trodsede regnvejret.

Der blev talt 566 stor skallesluger, hvilket er fint.
Desuden 3 lille skallesluger og 526 gråand. Der var stadig 16 toppet lappedykker og en overraskelse med 1 gråstrubet lappedykker samt en bjergand .
Ganske fint resultat.


23-11-2013: November IBA tællingen.

Gennemført i diset/(finregn ind imellem) vejr. 2 graders varme ret stille vejr. Deltagere var Signe, Rie, Karen, Erik og Leif.

De fleste toppede lappedykkere var borte - kun 41 mod godt 100 de sidste to år. Har frosset lidt om natten de sidste dage. Til gengæld fint med stor skallesluger! 357 mod 176 sidste år og ca. 70 de tre år før. Stadig mange pibeænder 352, men dog ikke så mange som sidste års 676. Gråand 670.
De to gamle havørne er her stadigvæk. To blev set sidde ved Skalle sø og 1 ad ved nordenden af Flyndersø. Vi må ud at lede efter rede i vinter!!


24-08-2013: IBA tælling august 2013

Tællingen blev gennemført i godt vejr af Signe, Berit, Karen, Peder, Erik, Henrik, Brian og Leif.
Der blev talt 221 toppet lappedykker, hvilket er pænt. Der blev desuden set 16 storspove, havørn, fiskeørn og hvepsevåge.


08-06-2013: Juni IBA tællingen med havørn og sortand.

Ingerid, Poul, Brian, Henrik og Leif forestod tællingen i godt vejr - dog noget blæsende.

Der blev i alt talt 136 toppet lappedykker- heraf 30 i Helle Sø. Altså noget sløjt! Ved Flyndersø sås 4 sortand han og 1 hun i nordenden og to havørne ved Bregnskovbro. Også fiskeørn blev set et par gange.
Ved Stubbergård Sø sås to par rødrygget tornskade.


12-01-2013: Midvintertælling

Tællingen blev foretaget i godt vejr - stille vejr , minus 2 grader og overskyet. Tællere var BJA med Mathias; RN; PKR og LN.
Fint med stor skallesluger = 625
Gråand 573
hvinand 20
pibeand 18
krikand 12
desuden 4 toppet lappedykker, 18 fiskehejre, 24 knopsvane og
hele 75 sangsvaner og 21 grågæs.
Overraskelsen var 1 vandstær i kanalen ved Søgård og 1 stor tornskade ved klosterruinen.


24-11-2012: IBA tællingen november

Tællingen blev foretaget i stille vejr - 4 grader - solskin efter regnbyger af Signe, Erik, Brian, Henrik og Leif.

Der lå stadig en stor flok skalleslugere i Bregnskovbro bugten (136). ialt taltes 176 stor skallesluger imod ca. 70 de tre forrige år. Toppet lappedykker 105 - sidste år 112. Der taltes hele 390 skarv, sangsvane 55, gråand 566 og hele 676 pibeand. En stor flok lå helt i nordenden af Flyndersø. Desuden sås isfugl, stor tornskade og 50 overflyvende silkehaler. Ved Helle Sø en steppevåge.


08-09-2012: IBA tælling September

Tællingen blev foretaget i fint vejr - 15 grader- af Ingerid, Berit, Rie, Henning, Peder og Leif.

Der blev set 5 fiskeørne ved Stubbergård sø- heraf to gamle og to unger. Desuden isfugl ved Snævringen.

Der blev i alt talt 182 toppet lappedykker. De 148 i Flyndersø og 22 i Stubbergård Sø.
De sidste to år talt 210, så en tilbagegang.


16-06-2012: Juni IBA tælling

Tællingen blev gennemført i godt vejr med 16 grader efter en nat med frontregn. Frisk vind fra syd.Tællerne var Berit, Ingerid, Karen, Henrik, Poul og Leif.
Der taltes i alt 60 par toppede lappedykkere mod 20 par sidste år, fordelt med 29 YP Stubbergård Sø, 15 par Flyndersø, 8 par Skallesø og 8 par Helle Sø.
Der taltes 36 pullus i Stubbergård Sø.

Ved Skalle Sø sås 5 sorthalset lappedykker og ved Stubbergård sø 1 imm havørn. Ved Flyndersø sås fiskeørn.
Der taltes 5 reder i fiskehejrekolonien med 10 hejrer.
Ved Mågesøen ved Flyndersø taltes som sidste år 60 ad. hættemåger - anslået til 20-30 par. Ved Stjertodde taltes 150 skarv reder.


15-04-2012: Snegås og gråstrubet lappedykker.

IBA tællingen i april blev gennemført med 7 tællere: Erik, Signe, Brian, Henrik, Berit, Rie og Leif.
Der blev i år talt 192 toppet lappedykker imod 146 sidste år. 14 stor skallesluger imod 79 og 56 grågæs imod 26.

Det var overraskende at der ingen hættemåger var ved Skalle sø. Derimod en snegås blandt 8 grågæs. Henrik havde gråstrubet lappedykker og blå kærhøg ved Flyndersø, og der sås 1 YP af rørhøg ved Skalle Sø.
Desuden hørtes løvsangere og sås hele 8 landsvaler på træk.


18-03-2012: Marts IBA tælling i regnvejr

Tællingen blev gennemført i regnvejr af hele 8 mænd/kvinder. Karen, Signe, Ingerid, Rie, Erik, Brian, Poul og Leif.

Der blev talt 113 toppede lappedykkere og 86 stor skallesluger.
Der blev set stor tornskade og 1 lille lappedykker samt en del dykænder i Stubbergård Sø. Se DOFbasen.

En hedelærke sang ved Ludvig Schrøders Plantage.


15-01-2012: Midvintertællingen.

IBA tællingen blev gennemført i fint solskinsvejr, 0 grader og stille vejr.
Der blev set to havørne ved Skalle Sø og en gammel i nordenden af Flyndersø, der rastede i toppen af grantræ. Der blev kun talt 124 stor skallesluger, måske fordi der lå et tyndt lag is på søerne. Dagen før blev f.eks. set en flok på 300 ved nordenden af Flyndersø. Der taltes 821 gråænder og 1 lille skallesluger hun. Også 3 toppede lappedykkere blev set. grågås 26.
Desuden blev set stor tornskade, halemejse, topmejse og rørspurv.


19-11-2011: IBA november tælling.

Tællingen blev udført i stille diset vejr med 10 graders varme af Signe, Rie, Karen, Berit, Peder, Erik og Leif.
Der blev talt samme antal stor skallesluger som de forrige år. I år 71, sidste år 68 og året før 72.
Toppet lappedykker 112 mod sidste år 49 og året før 96.
Desuden lille skallesluger 1 han + 2 hun som sidste år.

Gråand 436
troldand 75
skarv 193

Desuden
1 bjergand i Stubbergård Sø, men ingen vandstær ved Koholm å.

Der var jagt i området, og Jokob Krogager fortalte han havde set en gammel havørn jage skarverne op i kolonien. Talte senere ved Snævringen med en fotograf fra Vinderup, der havde set havørnen samme sted for 14 dage siden.


10-09-2011: September IBA tælling

Foretaget i fint overskyet vejr af 7 personer.
Hele 5 fiskeørne blev set samt en odder.
Der var ikke det store artsantal, men det blev i år til 210 toppede lappedykkere - præcis samme antal som sidste år.


06-08-2011: IBA tælling august 2011

2 havørne ved Skallesø og 2 fiskeørne ved Flyndersø.

Tællingen blev foretaget i fint stille vejr med 18 grader.

Der blev ialt talt 325 toppet lappedykker. Bedre end sidste års 217.
216 ad + 109 juv.
I Flyndersø 40 juv; Stubbergård Sø 41 juv og Helle Sø 26 juv.

Der blev set 3 kuld af rødrygget tornskade med ialt 13 juv. Desuden sås 3 hvidklire og 2 storspove flyve over.

Algevæksten stor i begge de store søer.18-06-2011: IBA tælling juni 2011

Tællingen blev foretaget i godt vejr før en front med regn. 14 grader og stille vejr.

Der blev set 1 havørn, mens der i går blev set 2 havørne = ad + 4-5 k+

Der blev talt 20 par toppet lappedykker (10 sidste år). 1 par gravand med 2 store pullus. Ved Mågesøen ved Flyndersøens nordlige del taltes 60 ad hættemåger og 20 pullus. Anslået til 20-30 par. Ved fiskehejrekolonien talt 10 juvenil. Ved Hellesø 1 gråstrubet lappedykker. Desuden 2 par rødrygget tornskade = 1 par ådalen og 1 Hellesø. Desuden 2 par bynkefugle og 1 syngende græshoppesanger ved nordenden af Flyndersø.

Der blev i alt talt 176 toppet lappedykere fordelt på 134 ad og 42 pullus. De fordelte sig således med Hellesø som topskorer med hele 13 par.
Flyndersø: 59 (2par)
Stubbergård sø: 53 (4par)
Skalle sø: 17 (1par)
Helle sø: 47 (13par)


08-06-2011: Optælling ved Skallesø

En optælling ved en gåtur langs sydsiden af Skallesø på en god times tid gav følgende:
nattergal 2 sy
sivsanger 7 sy
rørsanger 9 sy
knopsvane 2
toppet lappedykker 5 desuden 3 pull
fiskehejre
skarv
sølvmåge
hættemåge 800-900
gråand 2 par med 5+6 pull
gøg
samt de almindelige som
rørspurv
tornsanger
løvsanger
gransanger
munk31-05-2011: Havørn og ynglende grågæs

I en stor del af maj måned er der set 1-2 havørne ved søerne.

Grågæssene har ynglet ved Hellesø. Den 25/5 sås 3 kuld på henholdsvis 1, 4 og 5 pullus.
Den 31/5 sås også 1 par med 5 pullus i mosen ved Jattrup vej.

Ved Ladegårdssø 1 par af rødrygget tornskade.


24-04-2011: Skarv rede tælling

Jeg har i dag den 24/4 talt skarvkolonien ved Flyndersø fra landsiden.
Det blev til i alt 392 skarvreder.
Der lå klækkede æg under flere af rederne.


02-04-2011: April IBA tælling.

Der blev talt 146 toppede lappedykkere og 79 stor skallesluger. Desuden 26 grågæs.
1 lysbuget knortegås, 1 stor tornskade og 1 natugle hørt ved Snævringen. Skarverne var i fuld gang i kolonien, men taltes ikke grundet tågen.

Tællerne var Berit og Signe, Rie og Gerner, Brian og Leif.

Øvrige fugle se DOF basen.


25-03-2011: Gensyn med isfuglen.

Dejligt igen at se isfugl ved sort husene. Håber at den finder en mage og bliver for at yngle.

Foråret har indfundet sig her ved husene. Den hvide vipstjert kom den 23. marts og gransangeren et par dage før. Sangdroslen synger og de første tornirisker har indfundet sig i enebærrene.

På søen er den toppede lappedykker vendt tilbage og godt 40 troldænder, 5 taffelænder, 10-20 hvinænder og samme antal stor skallesluger ses fra fugleskjulet. Også grågåsen har parret sig og nogle ligger på rede.


12-03-2011: Sortand og silkehale

IBA tællingen den 12. marts 2011 blev foretaget i overskyet vejr og 5 plus grader.
Søerne var lige blevet isfrie, bortset fra sammenpresset is nogle få steder.
Tællingen blev foretaget af PJP;BF;IE;SVUR og LN.

Der var pænt med stor skallesluger. I Skallesø 52, Stubbergård sø 246 og Flyndersø 470. I alt 774! Et par store flokke lå neden for Jægerhytten sammen med skarver 131.
De første toppet lappedykkere havde indfundet sig. Der blev talt 61 grågås, 12 krikand, 10 troldand og 27 hvinand. I Flyndersø lå 3 toppet skallesluger og i Helle sø 1 sortand han og 1 lille skallesluger han.
Der blev talt 8 viber og rørspurv og sanglærker sang for os. Peder og Berit havde 4 silkehaler og 1 blå kærhøg ved Stubbergård Sø.


09-02-2011: Søerne igen isfrie.

På Flyndersø taltes 177 stor skalleslugere, 1 skarv og 1 par lille skalleslugere og ved Stubbergård Sø er fiskehejrerne nu ankommet. I dag taltes 34 ved kolonien.
Desuden 11 stor skallesluger og 1 lille skallesluger samt 3 gravand.


16-01-2011: Midvintertælling.

Søerne var totalt tilfrosne. men det var blevet tøvejr med 4 graders varme.

IBA tællingen blev foretaget af Poul, Ingerid, Karen, Berit og Leif.

På Stubbergård Sø 2 ad sangsvane med to unger. I Koholm Å vandstær og 2 lille lappedykker. Derudover
fiskehejre 1
knopsvane 2
gråand 7
hvinand 3
stor skallesluger 20 i Flyndersø
ringdue 50
allike 120 OF ved nordenden af Flyndersø


20-11-2010: November tællingen i tøsne.

IBA tællingen i dag gennemførtes af Berit, Ingerid, Signe og Leif. Der var 0 grader, næsten ingen vind, men let dalende tøsne.
Der var forholdsvis få fugle. Særlig i Flyndersø. De fleste fugle lå i sydenden af Stubbergård Sø. Her sås sangsvaner og dykænder samt skalleslugere. Ved Koholm å sås vandstær. Der sås halemejser ved Snævringen, Mosestien og sydenden af Stubbergård sø.
Her kommer de vigtigste total tal for området:
Stor skallesluger 68 mod 72 sidste år.
Toppet lappedykker 49 mod 96 sidste år.
Skarv 95
fiskehejre 11
sangsvane 68
lille skallesluger 1 han + 2 hunner
vandstær
troldand 28
hvinand 12
krikand 32
pibeand 15
30-10-2010: Igen havørn ved søerne.

I dag så jeg en gammel havørn ved Stubbergård Sø og i går ved Flyndersø ved Snævringen. Den har været i området i ca. 14 dage.

Måske er det den samme fugl som blev set her sidste år fra slutningen af oktober til mindst den 21/11 .
Måske lykkes det den med tiden at finde en mage og slå sig ned her for at yngle.
Leif Novrup


04-09-2010: IBA September tælling.

Tællingen blev foretaget i fint vejr - sol, stille og 15 grader af Rie, Signe, Erik, Karen, Ingerid og Leif.

Der var få fugle generelt.
Der taltes i alt 218 toppet lappedykker: Stubbergård Sø 53, Skalle sø 8, Helle Sø 18 og Flyndersø 139.
Desuden 5 grågæs, 7 krikand og 12 troldand.
2 rørhøge og en ung fiskeørn blev set. Desuden 1 rødrygget tornskade.


07-08-2010: IBA tælling august 2010

Blå kærhøg

IBA tællingen blev foretaget i fint vejr. Stille med sol og op til 20 grader. Kun fire deltagere: Poul, Erik, Signe og Leif.

Ved nordenden af Flyndersø sås en fiskeørn med fisk skrue sig op og flyve østpå til Nikkelborg Søerne. På heden sås her en fouragerende blå kærhøg juv. Flere har i de sidste 14 dage set en kærhøg ved nordenden af Flyndersø.

Ved Stubbergård sø sås et ynglepar af rødrygget tornskade med 3 unger. Her sås også 6 overflyvende ravne. Stadig ingen isfugle. Vandet i Stubbergård sø er meget klart. Sigtedybde på et par meter. Vandet i Flyndersø er som sædvanlig meget grønt.

Der blev i alt talt 217 toppede lappedykkere. Altså meget bedre end sidste år. I Flyndersø 163 ad + 16 juv., Stubbergård sø 35 ad+ 24 juv. og Helle sø 19 ad + 12 juv.
Altså i alt 52 unger af toppet lappedykker.


07-07-2010: Total optælling af Stubbergård sø.

En vandretur langs østsiden viste, at der fandtes 3 par ynglende toppede lappedykkere med unger samt 76 liggende uden.
Desuden lå en ad sortand han ved Klosterruinen og en gammel udfarvet sortterne kom flyvende fouragerende mod syd. Også en fjordterne sås.

Vandkvaliteten så fin ud med helt klart vand i Stubber Å med mange rovfisk som mange små aborrer og en gedde. Ingen algevækst. Mange vandpileurt i den nordlige del af søen. Søen næsten helt rød.


12-06-2010: Havørn og to fiskeørne

IBA tællingen blev gennemført i stærk blæst og lidt regnbyger.

Der blev talt 10 par toppet lappedykker og 4 par gravand. 950-1050 par hættemåger og 1 rørdrum og rørhøg. Ingen isfugle, men 2 par rødrygget tornskade.

Der blev ialt talt 170 toppede lappedykkere:
Flyndersø: 99
Stubbergård sø: 26
Skalle sø: 25
Helle sø: 20


14-05-2010: Skarv rederne i kolonien ved Flyndersø blev i dag talt op fra landsiden. Alle reder kunne derfor ikke ses helt nede ved søen. Der blev talt godt 300 reder. Så jeg anslår tallet til at være omtrent som sidste år 350-380.

17-04-2010: IBA tælling april.

Så kunne der tælles igen efter de mange måneder med is.

Vejret var blæsende fra vest med 10 m/s.

Der blev set trækkende kortnæbbet gæs mod nord og en sortkrage ved nordenden af Flyndersø. 3 løvsangere sang ved Mosestien.

Der taltes 208 toppede lappedykkere, 15 gravand, 43 troldand og 24 stor skalleslugere.


17-01-2010: Januar tællingen.

Alle søerne var tilfrosne og derfor ingen fugle her. Ved åerne og deres udløb og indløb lidt fugle.
Således 250 gråand ved Bregnskovbro og lille lappedykker i åen ved Mosestien.

To vandstære var stadig i Koholm å og ved Sydenden af Stubbergård Sø sås også en brun blå kærhøg.


10-12-2009: Opfiskning af skidtfisk.

Jeg mødte i dag Arne fisker ved Sortehusene, hvor han havde travlt med at skovle skidtfisk op. Han og Preben havde i går eftermiddags fanget flere tons skaller og brasen ved husene, som nu skulle køres til Lemvig Forbrænding.
De har fået lov til at fiske skidtfisk op for 50.000 kr.
Dette gøres for at forbedre vandkvaliteten i Stubbergård Sø.

I går havde jeg en odder her, der i lang tid stak snuden op af vandet og kiggede på mig. Den var da på fiskefangst. Håber der bliver fisk nok tilbage til den.


21-11-2009: Havørn og traner - Novembertælling 2009

IBA tællingen blev gennemført i stille fint vejr med 9 graders varme.
Der blev kun talt 72 stor skallesluger mod sidste års 232. Toppet lappedykker med 96 mod sidste års 125.
Havørnen - som er en gammel fugl- og været ved søerne siden den sidste uge af oktober blev set kl. 9 ved Snævringen og kl. 14.20 ved Stubbergård sø.

Kl. 16 trak 32 traner mod nord i lang kile og ca. 10.000 stære lavede sort sol over Helle sø, inden de her gik til overnatning.
Desuden blev der set mange halemejser.

Se menuen for yderlige arter.


03-11-2009: Store skalleslugere og svaner.

Fra fugleskjulet ved Stubbergård Søs nordende ses nu flere og flere stor skalleslugere. I dag taltes 30 fouragerende. I et stykke tid har også mange knopsvaner ligget her og spist. Der må altså være vandplanter i søen. I dag taltes 30 fugle. Der var stadig de to kuld på 5 og 2 ungsvaner blandt knopsvanerne.

De første sangsvaner er også set her fra skjulet.


02-11-2009: Havørn ved Flyndersø.

Fritidsfiskeren Arne fortalte i dag, at der i den sidste uge havde holdt en gammel havørn hun til ved Snævringen midt på Flyndersø.

Han havde bl.a. kastet døde brasen ud fra båden til den, som den straks fløj ned og fangede.

Sidste gang set lørdag den 31/10.


29-10-2009: Ny art for området.

Her til morgen blev der set 4 skægmejser flyve over stien ved Mosestien nær fugleskjulet. De blev opdaget på deres kald.
Det er første gang der er registeret skægmejser ved Stubbergård Sø.24-10-2009: Oktober tællingen 2009

IBA tællingen blev foretaget af 9 personer i mildt, fugtigt og stille vejr. Mange småfugle sang, særlig rødhals, men også gulspurv og spætmejse.

Der taltes i alt 151 toppet lappedykkere, hvor af de 147 lå i Flyndersø. Desuden hørtes 2 vandrikse ved Flyndersø og sås 1 spidsand han og 2 sangsvaner.

De første 7 stor skalleslugere lå i Stubbergård Sø, hvor der også blev set ravn 2 og 1 stor tornskade.

Der blev i alt talt 589 gråand og 38 krikand.


12-09-2009: September tællingen.

Tællingen blev foretaget i godt vejr - sol, skyer, blæst, 15 grader.

Der blev talt samme antal toppede lappedykkere som sidste år, nemlig 201 mod 202 sidste år.

2008 2009
Helle sø 10 17
Stubbergård Sø 29 19
Flyndersø 163 165

Der blev set en fiskende fiskeørn ved Stubbergård Sø samt 1 isfugl.
Desuden sås 40 overflyvende grågæs mod sidste års 47.

Der var kun få ænder i Stubbergård Sø, nemlig 47 gråand og 27 krikand. Ingen dykænder!


08-08-2009: IBA tælling august 2009 - grønne søer!

Tællingen blev foretaget i godt vejr - 17 -20 grader.
Der blev i alt talt 208 toppede lappedykkere, men kun 26 juvenile mod 96 sidste år. Det står helt galt til med Stubbergård Sø, hvor der sidste år taltes 61 juvenile og i år kun 2. Kun 25 adulte lappedykkere blev det til i Stubbergård Sø. I Flyndersø 144 mod 138 sidste år. Altså nogenlunde som sidste år.
Der blev set 1 albino digesvale ved Flyndersø i en flok på ca. 500 digesvaler. Desuden hele 18 mudderklirer i én flok ved Bregnskovbro.
Der taltes to par rødryggede tornskader. Det ene par ved Stubbergård Sø med 3 unger.


13-06-2009: IBA tælling juni - sortænder

Juni tællingen blev foretaget i meget blæsende vejr. Store bølger på søerne, så fuglene kan have gemt sig.

Det mest overraskende var 3 sortænder i Flyndersø og 8 i Stubbergård Sø.

Der blev kun set to kuld af toppet lappedykker. Håber der kommer flere senere. I alt talt 115 toppet lappedykker i Flyndersø og 44 i Stubbergård Sø.

Desuden set 1 fjordterne og 1 han rødrygget tornskade.


20-04-2009: Ingen hættemåger

En tur i robåd på Skallesø gav til vor store overraskelse ingen ynglende hættemåger.

Om aftenen optaltes skarvrederne i kolonien der vokser langs nordsiden. Der taltes ca. 370 reder. Der lå mindst 1000 skarver på Flyndersø. Stedet bruges også til overnatning.

Ca. 12 landsvaler fløj fouragernede rundt.


28-03-2009: Odder

I dag til morgen så jeg 2 oddere svømme efter hinanden ved Mosestien i den vestlige mose.
Her lå også en del store skalleslugere og en blå kærhøg hun var på jagt over engen.


24-03-2009: Havørn og vandrefalke.

I dag blev der set 2 vandrefalke ved Snævringen og i går en ung havørn. Alle fugle set af Jørgen Østergaard.

Skarverne er i fuld sving med rederne og jeg talte forleden dag godt 100 skarver og 50 reder.

Der er blevet fælder mange træer lige bag skarv kolonien. De store grantræer er angrebet af barkbiller og går ud.

Ved Stubbergård Sø ligger der stadig rigtig mange dykænder ud for fugleskjulet. Mellem 50-70 troldænder og lige så mange stor skalleslugere, ca. 20-30 taffeland, 10-12 hvinand og omkring 100 blishøns.

Sangsvanerne er borte men ca. 50 knopsvaner ligger og spiser. Mellem 10- 16 toppet lappedykker er nu på plads og kurtiserer hinanden. Forøvrigt har jeg også set parringer af stor skallesluger. Det kunne være skønt om de blev og gik i kasserne.

Ved tagrørerne lyder hylene fra vandriksen og hejren og isfuglen flyver bort fra Sorte husene. Ved P-pladsen høres agerhønen.
Vi er i en overgangstid!


08-03-2009: Marts tællingen

Tællingen blev foretaget i mest tørvejr efter 10 mm regn og 6 graders varme med sydlig vind.
Der blev talt næsten 400 stor skallesluger mod 221 sidste år. Desuden 6 lille skallesluger i Flyndersø.

Derimod kun 118 toppede lappedykkere mod sidste år 161.
Der taltes hele 105 knopsvaner mod 21 året før.
Der sås 1 stor tornskade og grønspætten hørtes ved Snævringen.


14-02-2009: Februar tælling - søerne tilfrosset

Tællingen blev foretaget i fint solskinsvejr og svag vind i -4 graders frost. Søerne var tilfrosset og kun en våge i sydenden af Stubbergård Sø gav bl.a. 295 sangsvaner og 1 toppet lappedykker. Der var 14 fiskehejrer ved kolonien. Der blev set isfugl både ved Snævringen og Mosestien. Sanglærken hørtes synge.


18-01-2009: Januar tællingen. Midvintertælling.

Tællingen blev foretaget i dårligt vejr: småregn og stærk blæst fra SØ.

Der blev talt 365 stor skallesluger, hvilket var meget mindre end forrige år. Desuden 190 sangsvaner i Stubbergård Sø og 2 toppet lappedykker.
Desuden hele 10 lille skalleslugere.


29-12-2008: Sangsvaner i stort tal

I disse dage raster op til 310 sangsvaner i den nordlige del af Stubbergård Sø.
Ses fint fra fugleskjulet ved Mosestien.

Dagen og natten igennem kan de høres i hele Sevel By.


22-11-2008: Novembertællingen - Canadagæs

Tællingen blev foretaget i fint stille vejr og solskin med en enkelt haglbyge.
De store skalleslugere var nu ankommet i pænt antal med 232 mod sidste års 178. Der blev set 6 lille skallesluger i Flyndersø og 7 lille lappedykkere.
En flok Canadagæs på 26 lå i nordenden af Flyndersø, inden de fløj op og fløj nordpå. Ved Koholm Å hørtes 2 vandrikse, men ingen vandstære.
Der blev talt hele 125 toppede lappedykkere, hvilket var 30 flere end i oktober. Næsten alle i Flyndersø.
Der lå ca. 50 pibeænder i både Stubbergård Sø og Flyndersø. Derimod meget få dykænder, mens der sidste år var mange i Stubbergård Sø.
Der var pænt med svaner i Stubbergård Sø: 48 sangsvaner og 38 knopsvaner. Også isfuglene var på plads ved Mosestien og Snævringen og en grønspætte ved Helle Sø.
Derimod ingen stor tornskade set.


09-08-2008: August tællingen.

IBA tællingen blev foretaget i godt vejr, men med kraftig blæst. Der taltes ingen fugle på Skalle Sø.
Der taltes 29 1k toppede lappedykkere i Flyndersø mod 38 sidste år. I Stubbergård Sø 59 1k mod 61 sidste år og 8 i Helle sø mod 11 sidste år. I alt 96 unger i år mod 113 sidste år. Altså en lille tilbagegang! Til gengæld havde vi 2 kuld troldænder i Stubbergård Sø på henholdsvis 3 og 4, hvilket er nyt. Der blev set fiskeørn ved Stubbergård Sø samt hele 3 isfugle. Der blev kun set 1 par af rødrygget tornskade.


28-06-2008: Mudderklire, gråstrubet lappedykker og stor skallesluger.

Junitællingen viste at trækket sydpå var igang. Der blev set både mudderklire og stor regnspove ved begge søer. I Flyndersø sås desuden 1 gråstrubet lappedykker i sommerdragt samt en hun af stor skallesluger. Desværre yngler der ingen skalleslugere i de opsatte redekasser ved Flyndersø. To af dem er til gengæld besat af natugle.

Ved Stubbergård sø blev set ravn, rødrygget tornskade og fiskeørn.

Det så meget sløjt til at antal ynglende toppede lappedykkere i Flyndersø. Allerede sidste år blev der kun talt 38 juv. i søen. I år kun 8 juv. fra 4 kuld.
Bedre så det ud i Stubbergård Sø. Her blev der sidste år talt 61 juv mod i år 92 pull.

Noget tyder derfor på at projektet med at få en renere sø ved opfiskning af skidtfisk, har gavnet den toppede lappedykker.


12-04-2008: Rød glente og sortand.

April tællingen blev foretaget i godt vejr med ca. 5 graders varme. Vind fra Syd.

I Flyndersø blev set et par sortænder samt en trækkende rød glente. Der blev talt over 200 toppet lappedykker - se IBA tællinger.

Der lå pænt med troldænder (91) i Stubbergård Sø, hvor der nu kun var 40 stor skalleslugere tilbage. Her sang en tidlig løvsanger.


08-03-2008: Nordisk lappedykker og mosehornugle.

IBA tællingen i marts blev gennemført med 5 deltagere i fint vejr. Sol men nogen blæst. Der blev ikke set så mange stor skalleslugere som sidste år og heller ikke så mange toppede lappedykkere. Tallene kan ses under menupunktet observationer.
Til gengæld fouragerede en nordisk lappedykker i vinterdragt i nordenden kun ca. 100 meter fra vejen sammen med 11 stor skallesluger. Ude ved de høje hedeskrænter ved søen blev hele 6 mosehornugler jaget op. Flot syn.
Der var pænt med grågæs ved Skalle Sø og dykænderne i sydenden af Stubbergård Sø var der stadig. En stor flok blishøns ved Klosterruinen på hele 105 fugle var usædvanlig. Ved sydenden sås her bjergvipstjert.

Igen i år var det første dag med hvid vipstjert. Tre fugle fouragerede på plovmarken ud mod P pladsen.


09-02-2008: Februar tællingen.

Tællingen blev gennemført i det fineste forårsvejr med let vind og 6 plusgrader. Sanglærkerne sang i hele området, så det var en lyst.
Der blev talt 413 store skalleslugere - heraf kun 51 i Flyndersø. Her blev til gengæld set 4 lille skallesluger. Ved Koholm å så Flemming en isfugl.

I Stubbergård sø var fiskehejrerne ankommet til kolonien og 38 blev set. Som tidligere lå her pænt med taffelænder og troldænder ud over 272 store skalleslugere.


07-02-2008: Sanglærken synger.

I dag hørtes tre sanglærker synge ihærdigt ved Bregnskovbro. Det er første gang i år.
Nøjagtig på samme tid som sidste år.

Også misteldroslen oplod sin skønne sang ved Ådals stien for første gang i år.

Der er solskin og 6 graders varme.


12-01-2008: Januar tællingen 2008.

Tællingen blev foretaget i mild vejr med 7 graders varme efter regn, med kun lidt vind.

I nordenden af Flyndersø lå to store flokke af stor skallesluger. Til sammen ca. 800 fugle. De lå og dykkede i flok, så vandet var meget levende. I alt taltes til sammen i søerne 1078 store skalleslugere. Det er længe siden, vi har set så mange.
Der blev også talt hele 44 toppet lappedykkere. Næsten alle lå i Flyndersø i små flokke.
Det blev også til de sædvanlige 500 gråænder, men kun 5 krikænder.
Ved Skallesø sås 2 sangsvaner og 2 grågæs.
I sydenden af Stubbergård sø lå 44 taffeland og 34 troldænder.


31-12-2007: Sølvhejre.

Stubbergård Sø er en tur værd her ved vintertide. Særlig ved sydenden er der mange fugle, især når der ikke er is på søen.

For tiden holder der en sølvhejre - altså en helt hvid hejre med gult næb til her ved sydenden af søen. Den lyser vældig op og er værd at se.
Desuden overnatter godt 100 sangsvaner på søen her. I dag talte jeg 120 udflyvende sangsvaner kl. 09.15.
Havde desuden stadig skarv (6 stk.), stor skallesluger , troldand 52, taffeland, pibeand, krikand og gråand.
Havde desuden uden for skoven på østsiden 40 dådyr - heraf de 10 gamle hanner med flotte gevirer.


24-11-2007: November tællingen.

Tællingen blev foretaget i fint vejr.
I modsætning til sidste år på denne tid, var flere af fuglene på plads.
Således blev der talt hele 178 store skalleslugere og 711 gråand.
Der var ikke så mange krikænder - kun 95.
Til gengæld er der nu mange taffelænder i Stubbergård Sø - hele 104. Her findes også også andre dykænder - både troldand og hvinand. Det skyldes måske den bedre sigtedybde i vandet.
Der blev set hele 2 stor tornskade og 1 lille skallesluger hun ved Bregnskovbro.


20-10-2007: Oktobertællingen.

Tællingen blev foretaget i klart vejr med 5 graders varme.
De fleste toppede lappedykkere var trukket væk - kun 76 tilbage. Derimod var der kommet en del dykænder i Stubbergård Sø. Taffeland 48, troldand 33 og hvinand 47. De tre første stor skallesluger hunner blev også set. I Flyndersø var gråænderne nu samlet -452 i alt.
Ved Koholm Å blev set en bjergvipstjert.


22-09-2007: September tællingen.

Vejret var fint med 16 grader og godt vejr.
Der blev set 2 fiskeørne ved Stubbergård Sø og 1 dværgmåge i nordenden af Flyndersø.
Der blev set pænt med fjordterner - over 40, hvilket er flere end sædvanligt. Også pænt med toppede lappedykkere - over 200. Resultatet ses under menu punktet IBA tællinger.


26-08-2007: Vandrefalken er vendt tilbage.

Sidste år ved denne tid holdt der en gammel vandrefalk til ved skarvkolonien ved Flyndersø. Den blev der i længere tid.

For en uges tid tiden blev der igen set vandrefalk i bugten og i dag var den flere gange ude i bugten i den kraftige vind fra NV for at lege med skarverne, som den forfulgte.

Et skønt syn.


18-08-2007: IBA tælling august.

Tællingen gav i dag i alt 405 toppede lappedykkere mod 322 sidste år. Der blev kun talt 38 juv. i Flyndersø, men 61 juv. i Stubbergård Sø, samt 11 i Helle Sø og 3 i Skallesø. Der blev set 31 troldand og 10 lille lappedykkere. Ved Snævringen sås isfugl, og hørtes spætmejse og træløber. En rede af grønirisk med 5 unger blev studeret. Jørgen Østergaard så to hvepsevåger over skoven. Både ved Flyndersø (nordenden) og Stubbergård Sø (nordenden) sås to unger af rødrygget tornskade. Desuden sås en flyvende rørdrum ved sydenden af Stubbergård Sø.


30-07-2007: Der har nu i nogle dage ligget en stor skallesluger og hvilet sig på den gamle rede af toppet lappedykker.

Denne oversomrende skallesluger mener jeg er en 2k fugl. Se foto!
Den har hvidt under det sorte øje, men den hvide tøjle er meget svag.
I første omgang troede jeg, det var en unge fra i år. Det kunne jo have været spændende med et ynglepar i søen.


09-06-2007: Juni tællingen.

IBA tællingen i dag viste, at der kun var ganske få af de toppede lappedykkere, der havde fået unger. Kun 1 par i Flyndersø, 1 par i Helle Sø, mens 3 par i Stubbergård Sø.
Desuden 1 kuld gravand i Flyndersø på kun 2 unger og 2 kuld blishøne - 1 i Helle Sø og 1 i Stubbergård Sø.

Der lå hele 24 troldænder i Stubbergård Sø nær Klosterruinen og 2 taffelænder.
I Flyndersø lå en sortand han og sov neden for Jægerhytten.
Desuden sås grønspætten ved Helle Sø og 2 bynkefugle ved Ladegårdssø.

I Mågesøen lå 7 hættemåger på rede.


07-06-2007: Skallesø talt fra kano.

Der blev set 1 rørhøg hun fouragerende. Desuden 1 par knopsvaner med mindst 5 pull., 1 troldand han, og 6 hanner af gråand samt 1 hun. 39 toppede lappedykkere, heraf kun et enkelt par med små pull., blishøne 6. Tællingen blev foretaget mellem kl. 14-16 i høj solskin og vind fra øst styrke 5m/sek. De lokale fiskere var ude at røgte ruser. Dette kan have jaget ungekuld ind i sivene.
Hættemåge rederne blev optalt så godt det nu kunne gøres fra båd. Det blev til 552 reder. En del reder havde ungerne forladt, men i mindst halvdelen lå der stadig æg. Der blev desuden fundet en blishønerede med 5 æg.
Der blev set 1 sorthalset lappedykker.


05-05-2007: Totaltælling af Skallesø.

Fra robåd blev Skallesø i dag talt fra kl. 10.00 - 12.00:
Der taltes 1500 hættemåger i 5 kolonier med kliktæller. Desuden ca. 30 toppet lappedykker, gråænder - heraf en hun med 11 pull., 1 krikand og 1 atlingand og 1 troldand - alle hanner. 2 rørdrum hørtes og 1 rørhøg hun sås mobbe en musvåge. 2 par knopsvaner og 3 blishøns.


05-05-2007: Tælling af skarvreder ved Flyndersø.

Fra robåd blev i dag optalt 216 skarvreder. Nogle få var forladte, mens 3 endnu ikke var færdige - lavet af grønt løv fra birkegrene.


14-04-2007: Apriltællingen.

Tællingen blev foretaget i et fantastisk godt forårsvejr med temperaturer på helt op til 20 grader.
I nordenden af Flyndersø lå stadig en lille flok pibeænder og her sås et par af gråstrubet lappedykker. Den toppede lappedykker sås samlet i et antal på 316 fugle. Meget fint!

Der taltes fra båd 173 skarv reder og ved Skalle sø 1100 hættemåger ved kolonien.

Der sås et par stor skalleslugere i bugten ved Stjert odde og få hvinænder i Stubbergård Sø. Her sås også en nilgås ved klosterruinen.

Ved Skalle Sø hørtets rørdrummen pauke og ved sydenden af Stubbergård Sø sås årets første 2 landsvaler og de første løvsangere hørtes syngende.


10-03-2007: Toppet lappedykkers dag.

IBA tællingen i dag gav i år mange toppede lappedykkere, der var vendt tilbage til søen - 228 i alt. De sidste to år var der ingen på dette tidspunkt. Den milde vinter slår igennem.
Det blev til 390 stor skalleslugere i alt, men en del kan stadig have gemt sig i rørskoven ved Skalle Sø, for her blev alene talt hele 436 for to dage siden. Da taltes også 67 grågås mod 2 i dag. Det blæste kraftigt i dag, så fuglene gemte sig.

I nordenden af Flyndersø lå stadig en stor flok pibeænder - 144.

I sydenden af Stubbergård Sø sås 24 fiskehejre i fuld sving ved hejrekolonien, hvor også to ravne fløj larmende omkring.

Foråret viste sig ved P-pladsen ved Mosestien, hvor 8 hvide vipstjerter havde travlt med at søge føde på en nypløjet mark.


10-02-2007: Februartællingen.

IBA tællingen i dag blev gennemført i dejligt frostvejr på - 4 grader og sol. Flere af søerne var isbelagte - dog ikke Flyndersø.
Her blev set en han af Lille skallesluger, 62 stor skallesluger og 70 toppet lappedykker. Desuden 1 han spidsand i yngledragt og 158 pibeand. 625 gråand.
De sidste dage har sanglærken sunget og rørdrummen pauket ved Skallesø.
Ved Stubbergård Sø rastede 45 sangsvaner.


13-01-2007: Midvintertællingen.

Tællingen blev i dag udført i stille vejr og 7 graders varme mellem to storme. Der var jagt ved Stubbergård.

Der blev set 1 nilgås ved Flyndersø og 2 gravand ved Stubbergård Sø. Her blev der set 18 silkehaler kl. 16.30 trækkende med SV. De 44 overnattende sangsvaner kom først 3 kvarter efter solnedgang.

Der blev ellers talt 199 stor skallesluger, 97 toppet lappedykker, 211 pibeand, 548 gråand og 2 krikand. Desuden 13 sangsvaner og 12 knopsvaner.

De fleste toppede lappedykkere var i vinterdragt, men nogle få par var begyndt at anlægge yngledragt.


16-12-2006: IBA tællingen december.Søkonge.

Tællingen blev gennemført i fint mildt vejr med mest solskin og stille vejr.

Peder og Rie opdagede en Søkonge i Stubbergård Sø, som dagens største oplevelse. Karen og Leif havde en gammel fouragerende dværgmåge i nordenden af Flyndersø.

Der lå mange toppede lappedykkere i søerne - ialt 109, hvilket var lidt flere end sidste gang og flere end stor skallesluger, der i alt blev til 103. Pibeænderne lå der stadig, mens den store flok af krikænder var borte.

Kl. 12.45 trak en flok på 95 bramgæs snakkende mod nord.

Ved Snævringen hørtes en ivrigt kaldende sortspætte.


18-11-2006: IBA tællingen i november.

Tællingen blev gennemført af tre hold i 10 graders varme, men i diset og regnfuldt vejr. En stær på højspændingsledning så ud som en nøddekrige i størrelse.

De første store skalleslugere blev set for 14 dage siden, og i dag havde vi 9 i Stubbergård Sø. Her blev også set en enkelt stor regnspove samt en stor tornskade.

Ved Skallesø sås hele 22 dobbelt bekassiner i flok samt 11 agerhøns.

Ved Flyndersø sås 292 krikænder i nordenden og 58 pibeænder. I alt 318 gråænder og 62 toppede lappedykkere blev det til i søen.

Der var jagt i skoven!


16-09-2006: IBA tællingen september
I dag gennemførtes september tællingen i godt vejr – 22 graders varme.
Overraskelsen var hele 2 havørne i 2. dragt fase – altså 2-3K gamle. Særlig den ene blev iagttaget længe gennem teleskop, mens den stod på fiskeørne-reden. Se fotos.
Det var 4. dag at havørn i 2. dragt var ved Snævringen. Den sad på fiskeørnereden kl. 10.35. Kl. 10.40 sejlede fiskerne ud med skidtfisk, som de smed i vandet til den. Først kl. 11.00 fløj den ud i bugten efter fisk. Fløj længe rundt uden at fange noget. Blev forfulgt af 2 gråkrager. Fløj lidt nordud, men kom tilbage ca. kl. 11.15, hvor den fangede en lille fisk, som den fløj op på reden med og spiste. Kort tid herefter kom endnu en havørn på samme alder fra nord, men vendte om ved Kælderhalsen. Havørnen på reden fløj nu med rester af fisken i fangerne efter havørn nummer 2. Blev senere set begge i slugten øst for søen flyvende sammen lavt nede. Blev derpå set flyve sammen på modsatte side af søen, hvor de gik højere til vejrs, men fløj sammen i ca. ½ time, inden de forsvandt ned i skoven - Estvadgård Plantage.
KL. 12.45 blev én af dem set komme flyvende tilbage til Snævringen fra Skalle Sø.

Derudover blev der set en fiskeørn ved Stubbergård Sø.
Der var nedgang i antallet af fuglene, der havde ynglet ved søerne i forhold til august tællingen: 9 færre fiskehejrer, 29 færre blishøns, 49 færre skarver og 79 færre toppede lappedykkere. Derimod var der 49 flere gråænder. Fjordterner er ankommet til søerne, hvor de på rejsen mod syd stopper lidt op. Også en skeand blev set ved nord enden af Flyndersø, hvilket hører til sjældenhederne.


14-09-2006: Træktid.
Der ses for tiden trækfugle ved søerne. Der ses bl.a. mange landsvaler og stære fouragere over søerne om dagen, mens de overnatter i tagrørene om natten. Men der ses også en del fjordterner. I går taltes 15 fjordterner og der blev set fiskeørn og i dag havørn. Havørnen nyder godt af skidtfiskene, som fiskerne smider ud til mågerne. Særlig de store brasener, ynder den at spise.


23-08-2006: DOF turen i aftes samlede 50 deltagere, hvoraf mange kom langsvej fra. Turen var meget vellykket med bl.a. opvisning af 1000 stære, der gik til overnatning i rørskoven.
Desuden både sås og hørtes lille og stor regnspove og lyngen blomstrede, mens tyttebær, blåbær og revling lige var til at spise.


12-08-2006: IBA tællingen i dag gav i alt 322 toppet lappedykker. Heraf mindst 52 juv.
Desuden sås 3 troldand og 5 hvinand.
Det varme vejr havde gjort søerne meget grønne. Et natravne par i plantagen sås med 2 unger. I alt har vi 3 par natravne i de to plantager på østsiden af Flyndersø. 1 par isfugle ved Stubber Å, blev ikke set i dag.
Den sædvanlige svaleklire på augusttællingen blev set ved Stubbergård Sø.


20-06-2006: I dag talte jeg igen skarvrederne fra robåd i Flyndersø.
Det gav 127 reder med skarv unger. I de fleste reder stod der 3 store skarvunger - i én enkelt hele 4 unger. Et par reder var forladt og ungerne stod på en gren ved siden af.


17-06-2006: IBA tællingen i dag blev gennemført i godt vejr - 17-21 grader, stille vejr, først overskyet, senere solskin.
Nordlige del af Flyndersø helt tom for fugle.
En rødrygget tornskade og 4 stormmåger var det mest spændende. I Skalle Sø et par troldænder og 1330 ad. hættemåger. De små unger svømmede rundt og gemte sig i sivene. Der sås ingen sorthalsede lappedykkere.
Mange toppede lappedykkere lå endnu og rugede. Der blev kun set et enkelt par med store unger. I Ladegårdsø et gravande par med 7 pull. og i Stubbergård Sø en taffeland.


27-05-2006: IBA tællingen i dag kan ses i menuen til venstre.
Ialt 267 toppede lappedykkere blev det til. Flere lå på rede.
Der taltes 136 reder af skarv, og 3-4 par grågås med 19 pull blev set ved Skallesø.
Ved Stubbergård Sø blev der set en flyvende rørdrum og en rastende hvinand han.
Den første hvepsevåge blev set ved Snævringen og nattergalen sang ved Skallesø..


22-04-2006: IBA tællingen i dag gav 1 paukende rørdrum, 344 toppede lappedykkere og 66 stor skalleslugere. Desuden blev der set 2 hanner af hvinand og 920 hættemåger ved Skallesø. Her blev der også set en ung rørhøg han og 31 grågæs.
Ved sydenden af Stubbergård Sø taltes 72 landsvaler.


20-04-2006: På en aftentur til sydenden af Stubbergård Sø taltes 22 fiskehejre reder fra P-pladsen. 2 ravne holdt også til i kolonien. De blev mobbet af en gråkrage.
En løvsanger og tre gransangere sang i buskene langs søen. 40 landsvaler og tre digesvaler fløj lavt over søen og fangede insekter. 30 dådyr gik og græssede sammen med to rådyr.

Ved Skallesø høres rørdrummen pauke dagen lang.


02-04-2006: Foråret er over os.
En tur rundt på Mosestien ved Stubbergård Sø her til morgen viste det.
Hele 3 gransangere var nu tilbage fra syden og sad og sang. Desuden hørtes sang af bogfinke, gulspurv, solsort, sangdrossel, gærdesmutte, blåmejse, grønirisk, tornirisk, rørspurv, jernspurv og stor flagspætte.
Herudover blev set hvid vipstjert, blishøne, toppet lappedykker, stor skallesluger ca. 100, heraf 50 i mosen, 2 knopsvane, gråkrage, 10 skovskader, ringdue, fiskehejre, troldand, sølvmåge, grågås 13 N, skarv 8N, hættemåge, stær og musvåge.

På markerne ved Hellesø gik 3 par viber og et par nilgæs kom flyvende hen over søen.

I Flyndersø lå en flok på hele 68 toppet lappedykker og mindst to flokke hver på omkring 60 stor skallesluger. Ved Snævringen sås og hørtes træløber, spætmejse og halemejse.
Det siges, at vi skal have helt op til 12 graders varme i dag.


30-03-2006: Endelig er det meste af søerne nu isfrit.
Straks er de toppede lappedykkere på plads to og to og har travlt med at kurtisere hinanden.
Misteldroslen synger sammen med standfuglene, men stadig ligger de store skalleslugere og sangsvanerne i søerne.
Skarverne sidder nu med deres hvide yngleplet på låret i kolonien og venter på at bugten også her skal blive fri for is.
Ved Skalle sø er grågæssene igang med at yngle og hættemågerne kan vende tilbage.


07-03-2006: Fiskehejrerne havde travlt med at bygge reder. Det havde frosset 12 grader i et par nætter. Først var der kun 20 fiskehejrer, men 1 time senere kom en flok på ca. 30 flyvende til overnatning. Ravnen var noget utilfreds med de mange hejrer. Den forsvarede sit territorium. magen lå sikkert og rugede.
Søen er helt tilfrosset, men en lille våge er dog stadig åben. Her kommer sangsvanerne for at drikke og overnatte.


18-02-2006: IBA tællingen i dag blev foretaget efter sne og sludbyger, men dog i tørvejr.
Det blev trods isbelagte søer dog til godt 50 stor skalleslugere. De fleste i en våge i nordenden af Flyndersø.
En enkelt sanglærke hørtes syngende.
Ved Snævringen sås en lille rovfugle flyve over vandet for at fange en småfugl. Fuglen blev bedømt til at være en dværgfalk.
Nogle få pibeænder og 2 gravænder blev det også til.


15-02-2006: Igen i år er skovhornuglerne vendt tilbage til sin vinter overnatningsplads. Det er i Carl Molktes Plantage lige øst for Flyndersøen. I år er antallet af skovhornugler 15, som er blevet set fra november til februar med visse mellemrum.

15-01-2006: IBA tællingen blev i dag gennemført i fint vejr med ca. 1 frostgrad, lidt diset vejr til at begynde med. Kun halvdelen af søerne var frosset til. Der lå en pæn flok stor skalleslugere syd for Snævringen på ca. 80 fugle, der havde travlt med at fiske.

Ingen skarv og toppet lappedykker.

12 sangsvaner lå i Helle Sø.

Ved tællingen af overnattende sangsvaner i sydenden af Stubbergård Sø, blev der talt 121. De fleste kom først en lille time efter solnedgang.


10-12-2005: I dag blev årets sidste IBA tælling gennemført af PJP;PK;KB;IE;LN.

I nordenden lå én stor flok på 378 stor skallesluger, som bragte det samlede tal op på 390 mod sidste års kun 36! Der var også lidt flere gråænder i år 545 mod sidste år 451. Af toppede lappedykkere havde vi 25 i nordenden af Flyndersø mod ialt 14 sidste år. Der blev også set 36 skarv, næsten alle i nordenden, der var isfrit. Der havde frosset ned til 5 grader i nat, så søerne var ellers mest pålagt med et tyndt lag is.
Der blev set 15 blishøns i sydenden af Stubbergård sø som sidste år.
En isfugl blev set ved nordenden af Flyndersø, og den store tornskade blev set ved Snævringen af Jørgen.
Der var i år igen jagt ved Stubbergård Sø. De skød 2 harer og 1 skovsneppe.


19-11-2005: Caretakertællingen i dag blev gennemført i godt vejr. Stille med solskin og 5 graders varme.

Der blev i år kun set 39 stor skalleslugere imod sidste års 115. Til gengæld blev der set hele 85 toppet lappedykkere imod sidste års 54.

Dagens overraskelser var 10 stor korsnæb ved sydenden af Stubbergård sø og 3 nilgæs ved sydenden af Flyndersø.

Alle tal kan ses under sidste IBA tælling i menuen til venstre.


14-11-2005: Havørnen er stadig ved Flyndersø - nu på 12. dag.
Det er en ung svensk havørn, da det nu er lykkedes at aflæse højre fod. Her findes en hvid ring over en blå, hvilket viser, at havørnen hører til Ferskvands Sverige- altså nærmere bestemt de svenske søer.

Jørgen Østergaard, der bor ved søen, holder godt øje med fuglen. Han smider brasen ud til den, da han mener, den ikke er for dygtig til selv at fange føden. Selv disse brasen, der flyder på søen, må den bruge flere forsøg til at fange.

Derefter flyver den op på en gammel rede i toppen af et grantræ og spiser.


06-11-2005: Havørnen, der første gang blev opdaget i torsdags den 3/11, er stadig ved Snævringen, Flyndersø. Den ses flyve rundt i bugten flere gange om dagen. Gik til ro i den sydlige side af Skarvbugten.
Havørnen er ringmærket. I fredags så vi en lys(hvid) ring på højre ben. Vi kunne ikke tydeligt se andre ringe, men afstanden var stor og lyset svag. Det har siden været gråvejr med regn, så vi er ikke kommet hjemlandet nærmere, men den stammer i hvert fald ikke fra Danmark, da ungerne herfra ikke ringmærkes. Det er en meget mørk fugl med hvidstribet hagesmæk. Næbbet sort og fjerdragten meget symetrisk. Altså en 1k fugl.

I dag blev der set to vandrefalke af Jørgen Østergard. Den ene gammel, den anden ung. Det var skarverne de jagede rundt med.

I dag var også første gang i efteråret, at vi så stor skallesluger raste på vandet. Der lå 5 hunner i Skarvbugten og 3 kom flyvende mod nord.


15-10-2005: IBA tællingen i dag kan ses i menuen til venstre.
Den blev foretaget i meget flot vejr med sol og næsten ingen vind fra Nord. 7-13 grader.

Der var træk af sanglærker og engpibere, og en gransanger blev hørt syngende ved Stubbergård Sø. En del korsnæb, dompapper, mejseflok og kvækerfinker blev hørt. Ved snævringen var der fuld gang i to spætmejser.
Der blev set omtrent samme antal toppede lappedykkere som sidste år(120), men der var langt færre krikand i år mod sidste år(250).
Der blev set 2 oddere i Flyndersø, hvor Stubber Å løber ud i søen.


04-10-2005: Det grønne Råds møde i Vinderup kommune i dag drejede sig om biomanipulation i Stubbergård Sø. Se Linket i menuen.

Der er i år opfisket 30.732 kg fredfisk i år i Stubbergård Sø. Heraf var de 18.830 kg brasen og 11.240 kg skaller.

Det forventes, at der skal bortfiskes ca. 60 tons fredfisk fra Stubbergård Sø i løbet af de første to år af projektet. Herefter forventes et opfølgende program med opfiskning af fiskeyngel i afløbene i en periode på 5 år at være tilstrækkeligt.

Projektet kan løbende følges på linket i menuen.


20-08-2005: IBA tællingen i dag kan ses under punktet sidste nye IBA tælling.
Der blev ialt talt 275 toppet lappedykker. Heraf var de 203 gamle fugle, mens 72 var unger fra i år.
Den 11/9 sidste år taltes 126 toppet lappedykker i Flyndersø. I går taltes 146 ad + 47 1k. Altså betydeligt bedre end sidste år. Mange af fuglene lå på rede i juli måned, men de fleste af disse reder er ikke blevet til noget. Der ses stadig æg i flere reder ved Snævringen.
Ved Snævringen havde vi odder ved en ruse, samt 2 skruer højt oppe med ialt 16 musvåger. Det fine vejr lokkede fuglene frem.

Ved Stubbergård Å blev der i dag set hele 3 isfugle af Gerner Majlandt, Skive.


18-08-2005: I aften blev skarverne talt fra motorbåd, ligesom sidste år. Med kliktæller blev det til 400 skarver mod sidste års 730. Der blev 8 skarvunger siddende i træerne. De øvrige fløj ud på søen, hvor de blev talt.

25-06-2005: IBA tællingen i dag gav som overraskelser den lysebrune havørn, mudderklire, 2 fiskende splitterner og en hvidklire/damklire, der trak nord gennem Stubbergård Sø. Mange af de toppede lappedykkere lå stadig på rede, og ellers svømmede de gamle fugle rundt med de små unger på ryggen under vingerne.Helle Sø (Vinderup, Ring.):
Toppet Lappedykker 0 (10-11 YP) Ynglepar [LN]
Skarv 1 Rastende [LN]
Fiskehejre 1 Rastende [LN]
Gråand 0 (1-2 YP) Ynglepar [LN]
Blishøne 0 (2-2 YP) Ynglepar [LN]

Stubbergård Sø (Vinderup, Ring.):
Toppet Lappedykker 0 (48-50 YP) Ynglepar [LN]
Skarv 3 Fouragerende [LN]
Fiskehejre 0 (20-20 YP) Ynglepar [LN]
Knopsvane 0 (3-3 YP) Ynglepar [LN]
Gravand 0 (1-1 YP) Ynglepar [LN]
Gråand 21 Rastende [LN]
Havørn 1 Rastende [LN]
Rørhøg 1 hun Fouragerende [LN]
Musvåge 1 Fouragerende [LN]
Tårnfalk 1 Fouragerende [LN]
Blishøne 0 (3-5 YP) Ynglepar [LN]
Hvidklire 1 Trækkende mod nord [LN]
Mudderklire 1 Fouragerende [LN]
Hættemåge 51 Rastende [LN]
Sølvmåge 36 Rastende [LN]
Svartbag 1 Rastende [LN]
Splitterne 2 Fouragerende [LN]
Grønspætte 1 Syngende [LN]
Bynkefugl 0 (1-1 YP) Ynglepar [LN]
Rødrygget Tornskade 0 (2-2 YP) Ynglepar [LN]

Flyndersø (Vinderup, Ring.):
Toppet Lappedykker 122 Rastende [LN]
Skarv 7 Fouragerende [LN]
Fiskehejre 6 Rastende [LN]
Knopsvane 0 (2-4 YP) Ynglepar [LN]
Gråand 0 (2-3 YP) Ynglepar [LN]
Hættemåge 4 Rastende [LN]
Stormmåge 3 Rastende [LN]
Fjordterne 2 Fouragerende [LN]


08-06-2005: I dag blev en ny sti til flere millioner indviet ved nordenden af Stubbergård Sø. Den er 1,7 km lang og går gennem en mose- deraf navnet Mosestien. Ved søen er der bygget et fugleskjul med udsigt over den nordlige del af søen. Se linket i menuen om indvielsen.

24-05-2005: I dag sås de første små ællinger fra et gravandepar i Ladegårdsø, idet far og mor var ude at svømme med de 7 små. Et andet gravandepar forsøgte at nærme sig, men blev pænt og bestemt vist bort af faren.

Også den første bynkefugl ved søen blev set i dag.


23-05-2005: Efter tællingen i går blev der set en formodet kejserørn ved Stubbergård Sø. Den havde helt cremefarvede(gulbrune) dækfjer på oversiden som gik helt ud på nakke og hoved. Men den manglede de gennemskinnelige svingfjer, idet fjerene her var fældet. Heller ikke nogen lys overgump kunne ses. Efter flere timers obs i dag og mange ornitologers observationer, blev fugle omdøbt til en havørn.

Et par stenpikkere blev set i dag som årets første rødryggede tornskade ved søen.


22-05-2005: Tællingen i dag den 22/5 gav i alt 225 toppede lappedykkere, som jo er søernes dominerende vandfugl. Fiskehejrekolonien i sydenden af Stubbergård Sø gav 14-18 ynglepar, mens skarv kolonien gav 83 store reder og hættemågekolonien 1100 reder. Der blev desuden set 2 nilgæs, 4 hvinand, 1 par pibeand, 2 troldand, mudderklire 3 samt ræv og 2 legende oddere.
Ved Skallesø sidder nattergalen og synger, og rørdrummen høres pauke. 2 par rørhøge er set ved søen


16-04-2005: Flyndersø (Vinderup, Ring.):
Toppet Lappedykker 116 Rastende [LN]
Sorthalset Lappedykker 4 Rastende [LN]
Skarv 28 Rastende [LN]
Knopsvane 2 Rastende [LN]
Pibeand 30 Rastende [LN]
Gråand 18 Rastende [LN]
Troldand 15 Rastende [LN]
Hvinand 2 Rastende [LN]
Stor Skallesluger 3 hun Rastende [LN]
Blå Kærhøg 3 Hun-farvet Fouragerende [LN]
Musvåge 4 Fouragerende [LN]
Fjeldvåge 1 Fouragerende [LN]
Tårnfalk 1 Fouragerende [LN]
Vibe 7 Rastende [LN]
Hættemåge 20 Rastende [LN]
Stormmåge 2 Rastende [LN]
Løvsanger 4 Syngende [LN]
Ravn 1 Rastende [LN]
Odder 1 Fouragerende [LN]

Stubbergård Sø (Vinderup, Ring.):
Toppet Lappedykker 113 Rastende [LN]
Skarv 3 Fouragerende [LN]
Fiskehejre 13 Rastende [LN]
Knopsvane 16 Rastende [LN]
Sangsvane 16 Rastende [LN]
Gråand 20 Rastende [LN]
Troldand 5 Rastende [LN]
Stor Skallesluger 1 Fouragerende [LN]
Musvåge 1 Fouragerende [LN]
Agerhøne 2 Fouragerende [LN]
Blishøne 9 Rastende [LN]
Vibe 2 Rastende [LN]

Helle Sø (Vinderup, Ring.):
Toppet Lappedykker 36 Rastende [LN]
Fiskehejre 1 Fouragerende [LN]
Knopsvane 0 (1-1 YP) Ynglepar [LN]
Gravand 2 Rastende [LN]
Gråand 4 Rastende [LN]
Hvinand 3 hun Fouragerende [LN]
Blishøne 2 Rastende [LN]
Vibe 2 Rastende [LN]

Skalle Sø (Vinderup, Ring.):
Toppet Lappedykker 59 Rastende [LN]
Skarv 5 Fouragerende [LN]
Rørdrum 2 Rastende, kun hørt [LN]
Knopsvane 1 Rastende [LN]
Grågås 14 Rastende [LN]
Grågås 0 (1-1 YP) Ynglepar [LN]
Krikand 6 Rastende [LN]
Gråand 12 Rastende [LN]
Tårnfalk 1 Fouragerende [LN]
Blishøne 4 Rastende [LN]
Vibe 3 Rastende [LN]
Hættemåge 2200 Rastende [LN]


21-03-2005: I dag blev en ny art for området observeret.
Det var en hun af sortstubet bynkefugl, som fouragerede mellem enebærbuskene på vejen ned til Klosterruinen ved Stubbergård Sø.
Den har nok været på gennemrejse. Blev ikke set dagen efter.


17-03-2005: Isen er nu væk fra søen. Der er 8 graders varme og en tur til Flyndersø ved Bregnskovbugten gav fin opvisning af tumlende viber, der med deres "vii vii vviii" fløj over græsset på halvøen. 10 viber og flere sanglærker hørtes synge. Også musvåge parret mjavede over deres yngleområde, hvor mange træer var væltet i stormen. På søen sås de første to toppet lappedykker, og der var 50 gråand, 10 krikand og 30 stor skallesluger. Ved bredden stod 10 fiskehejrer.

12-03-2005: Flyndersø (Vinderup, Ring.): Caretakertællingen blev foretaget i koldt vejr. Alle søerne var tilfrosne og det spirende forår vi så ved sidste tælling var borte.

Fiskehejrene, der allerede sidste gang var igang ved kolonien ved sydenden af Stubbergård Sø, var der dog stadig. Ca. 10 reder. Ravnene holder i år igen til ved fiskehejrekolonien, så de yngler nok her i år igen.
Ved Flyndersø havde vi en flot fjeldvåge 2k.


Fiskehejre 5 Rastende [LN]
Knopsvane 2 Rastende [LN]
Gråand 12 Rastende [LN]
Stor Skallesluger 27 Rastende [LN]
Musvåge 1 Fouragerende [LN]
Fjeldvåge 1 Fouragerende [LN]
Blishøne 2 Rastende [LN]
Vibe 14 Trækkende mod vest [LN]
Stor Flagspætte 1 Fouragerende [LN]
Stær 50 Trækkende mod nord [LN]

Helle Sø (Vinderup, Ring.):
Knopsvane 2 Rastende [LN]
Grågås 2 Rastende [LN]
Krikand 4 Rastende [LN]
Gråand 78 Rastende [LN]

Stubbergård Sø (Vinderup, Ring.):
Fiskehejre 20 Rastende [LN]
Knopsvane 3 Rastende [LN]
Gravand 2 Rastende [LN]
Krikand 9 Rastende [LN]
Gråand 86 Rastende [LN]
Troldand 5 Rastende [LN]
Stor Skallesluger 24 Rastende [LN]
Duehøg 1 Rastende [LN]
Musvåge 1 Rastende [LN]
Blishøne 4 Rastende [LN]
Halemejse 4 Fouragerende [LN]
Ravn 2 Rastende [LN]


19-02-2005: Tælling den 19/2 2005

Toppet lappedykker 3
skarv 1
fiskehejre 17
knopsvane 3
sangsvane 8
krikand 12
gråand 324
taffeland 2
hvinand 1
stor skallesluger 26
blå kærhøg 1
tårnfalk 1
blishøne 4
vibe 1
sanglærke 3 syngende


15-01-2005: I dag blev januar tællingen foretaget i godt vejr med sol og 6 graders varme. Ingen is på søerne.
Totalt blev det til:
Lille Lappedykker 1
Toppet Lappedykker 32
Skarv 3
Fiskehejre 29
Knopsvane 8
Sangsvane 6
Pibeand 8
Krikand 54
Gråand 716
Troldand 5
Hvinand 9
Stor Skallesluger 403
Musvåge 4
Tårnfalk 1
Blishøne 2
Ravn 2
Fasan 1
Lille Korsnæb 26


11-12-2004: I dag blev decembertællingen foretaget.
Det blev kun til få store skalleslugere. Der var jagt ved Stubbergård Sø.
Bedste fund var 5 lille skalleslugere i Flyndersø.
Nedenunder ses alle obs.:
Flyndersø (Vinderup, Ring.):
Toppet Lappedykker 14 Fouragerende [LN]
Skarv 3 Fouragerende [LN]
Fiskehejre 4 Fouragerende [LN]
Sangsvane 6 Trækkende mod sydøst [LN]
Grågås 1 Trækkende mod nord [LN]
Pibeand 27 Rastende [LN]
Krikand 20 Rastende [LN]
Gråand 451 Rastende [LN]
Hvinand 2 hun Fouragerende [LN]

Lille Skallesluger 4 han Rastende [LN]
Lille Skallesluger 1 hun Rastende [LN]
Stor Skallesluger 20 Fouragerende [LN]
Stormmåge 5 Rastende [LN]
Sølvmåge 4 Rastende [LN]
Engpiber 3 Rastende [LN]
Stor Tornskade 1 Rastende [HRS]
Stor Tornskade 1 Rastende [LN]
Lille Korsnæb 11 Rastende [LN]
Dompap 4 Rastende [LN]

Helle Sø (Vinderup, Ring.):
Skarv 1 Rastende [LN]
Gråand 16 Rastende [LN]
Stor Skallesluger 9 Rastende [LN]
Blishøne 5 Rastende [LN]

Skalle Sø (Vinderup, Ring.):
Knopsvane 5 Rastende [LN]
Gråand 5 Rastende [LN]
Stor Skallesluger 1 Rastende [LN]

Stubbergård Sø (Vinderup, Ring.):
Fiskehejre 3 Rastende [LN]
Gråand 12 Rastende [LN]
Hvinand 1 Rastende [LN]
Stor Skallesluger 6 Rastende [LN]
Blishøne 16 Rastende [LN]
Hættemåge 20 Rastende [LN]
Sølvmåge 60 Rastende [LN]20-11-2004: Månedens caretakertælling blev foretaget i godt vejr efter frost. Således 1,5 cm is på Ladegårdsø.
De store skalleslugere var nu ankommet. De fleste lå i Helle Sø, 83 stk. I alt blev der set 115 store skalleslugere i projektområdet. De fleste toppede lappedykkere er nu fløjet bort. I dag blev set der kun set 54 mod 120 for en måned siden. Der er stadig pænt med krikænder – 285 i dag. Den 3/11 blev der talt hele 700.
Dagens overraskelse var 4 lille skalleslugere i Flyndersø.
Herunder ses den totale optælling:
Flyndersø:
Toppet Lappedykker 42 Rastende [LN]
Skarv 2 Fouragerende [LN]
Fiskehejre 8 Rastende [LN]
Sangsvane 21 Rastende [LN]
Pibeand 6 Rastende [LN]
Krikand 249 Rastende [LN]
Gråand 414 Rastende [LN]
Taffeland 3 Fouragerende [LN]
Troldand 10 Fouragerende [LN]
Hvinand 8 Fouragerende [LN]

Lille Skallesluger 4 hun Fouragerende [LN]
Stor Skallesluger 46 Fouragerende [LN]
Stormmåge 6 Rastende [LN]
Engpiber 5 Rastende [LN]
Spætmejse 1 Fouragerende [LN]
Træløber 1 Fouragerende [LN]
Lille Korsnæb 7 Rastende [LN]
Dompap 2 Rastende [LN]

Helle Sø
Lille Lappedykker 2 Rastende [LN]
Fiskehejre 1 Rastende [LN]
Krikand 16 Rastende [LN]
Gråand 2 Rastende [LN]
Stor Skallesluger 83 Rastende [LN]
Grønbenet Rørhøne 1 Rastende [LN]
Blishøne 3 Rastende [LN]

Skalle Sø:
Stor Tornskade 1 Rastende [LN]

Stubbergård Sø
Toppet Lappedykker 12 Rastende [LN]
Fiskehejre 3 Rastende [LN]
Knopsvane 2 Rastende [LN]
Sangsvane 20 Rastende [LN]
Krikand 20 Rastende [LN]
Gråand 94 Rastende [LN]
Hvinand 2 hun Fouragerende [LN]
Stor Skallesluger 26 Rastende [LN]
Musvåge 1 Rastende [LN]
Blishøne 8 Rastende [LN]
Dobbeltbekkasin 2 Rastende [LN]
Ravn 1 Rastende [LN]
Lille Korsnæb 10 Fouragerende [LN]


23-10-2004: Månedens caretaker tælling blev foretaget i dårligt vejr med regn og blæst fra SV, men med 13 graders varme.
Peder, Henning og Ingerid talte Skallesø, sydlige del af Flyndersø og Helle Sø. Poul, Lone og Leif talte den nordlige del af Flyndersø. De store skalleslugere var ikke kommet endnu. nedenfor ses resultatet. Leif talte Stubbergård Sø fra østsiden den 20/10 i godt vejr. Ses sidst herunder.
I alt blev der talt 120 toppet lappedykkere. 1 isfugl samt hele 250 krikand, hvilket er usædvanligt!

Flyndersø (Vinderup, Ring.):
Toppet Lappedykker 64 Rastende [LN]
Skarv 21 Rastende [LN]
Fiskehejre 1 Rastende [LN]
Krikand 250 Rastende [LN]
Gråand 247 Rastende [LN]
Isfugl 1 Rastende [LN]
Helle Sø (Vinderup, Ring.):
Toppet Lappedykker 12 Rastende [LN]
Skarv 3 Rastende [LN]
Gråand 44 Rastende [LN]
Skalle Sø (Vinderup, Ring.):
Toppet Lappedykker 5 Rastende [LN]
Skarv 12 Rastende [LN]
Knopsvane 2 Rastende [LN]
Gråand 3 Rastende [LN]
Musvåge 1 Rastende [LN]
Stubbergård Sø (Vinderup, Ring.):
Toppet Lappedykker 39 Rastende [LN]
Skarv 18 Fouragerende [LN]
Fiskehejre 5 Rastende [LN]
Krikand 1 Rastende [LN]
Gråand 125 Rastende [LN]
Duehøg 1 Fouragerende [LN]
Spurvehøg 2 Fouragerende [LN]
Musvåge 2 Fouragerende [LN]
Vandrikse 1 Rastende, kun hørt [LN]
Hættemåge 16 Rastende [LN]
Sølvmåge 140 Rastende [LN]
Isfugl 1 Trækkende mod syd [LN]
Sjagger 20 Trækkende mod syd [LN]
Gransanger 1 Trækkende mod syd [LN]
Allike 22 Trækkende mod syd [LN]
Råge 12 Trækkende mod syd [LN]
Gråkrage 46 Fouragerende [LN]
Ravn 1 Rastende [LN]
Stær 400 Rastende [LN]
Stillits 11 Rastende [LN]
Lille Korsnæb 10 Trækkende mod syd [LN]


30-09-2004: Stubbergård Sø (Vinderup, Ring.):
Lille Lappedykker 3 Rastende [LN]
Toppet Lappedykker 83 Rastende [LN]
Skarv 17 Fouragerende [LN]
Fiskehejre 18 Rastende [LN]
Krikand 5 Rastende [LN]
Gråand 106 Rastende [LN]
Taffeland 1 han Rastende [LN]
Troldand 2 Rastende [LN]
Spurvehøg 2 Fouragerende [LN]
Musvåge 5 Fouragerende [LN]
Vandrikse 2 Rastende [LN]
Blishøne 2 Rastende [LN]
Vibe 8 Trækkende mod nord [LN]
Sølvmåge 205 Rastende [LN]
Isfugl 1 Rastende [LN]
Grønspætte 2 Rastende [LN]
Stor Flagspætte 3 Rastende [LN]
Gransanger 3 Syngende [LN]
Spætmejse 1 Rastende [LN]
Skovskade 22 Fouragerende [LN]
Dompap 1 Rastende, kun hørt [LN]

En vandretur langs østsiden af Stubbergård Sø på et par timer gav ovenstående arter samt
rødhals, sortmejse, blåmejse, musvit, sumpmejse, topmejse, solsort, sangdrossel, misteldrossel, bogfinke, kvækerfinke, stær, 2 ravn, krage, gærdesmutte, tornirisk, gråsisken, fuglekonge, fasan, ringdue, engpiber, grønirisk, gulspurv, løvsanger og sanglærke.
Desuden sås 3 odder, 2 dådyr, 1 sikahjort samt spor efter krondyr.
Altså 46 fugle arter.


11-09-2004: I dag blev Flyndersø talt op af Peder J. Pedersen, Poul Krag og hans søn Kristian og Leif Novrup.
Neden for ses resultatet.
Af sjældenheder havde vi en ung sortand, der havde forvildet sig herind. Desuden så vi fint en odder ligge og dykke nær Snævringen.

De fleste af skarverne og de toppede lappedykkere var allerede trukket bort.

Toppet Lappedykker 126 Rastende [LN]
Skarv 27 Rastende [LN]
Fiskehejre 8 Rastende [LN]
Knopsvane 2 Rastende [LN]
Krikand 1 Rastende [LN]
Gråand 85 Rastende [LN]
Spidsand 1 Trækkende mod syd [LN]
Troldand 1 Rastende [LN]
Sortand 1 1K Rastende [LN]
Musvåge 2 Fouragerende [LN]
Blishøne 7 Rastende [LN]
Dobbeltbekkasin 1 Rastende [LN]


02-08-2004: Der blev i dag foretaget en totaloptælling af Skallesø fra robåd.
Resultatet blev 22 par af toppet lappedykker, 28 blishøns, 8 fiskehejrer, 4 knopsvane uden ællinger, 14 gråand, 1 – 3 rørhøg samt 2 vandrikse.

Kl. 21 blev skarvkolonien ved Flyndersø talt op fra motorbåd. Der ankommer en del ikke ynglende fugle til overnatning. Der blev talt 730 skarv med klik tæller.


05-07-2004: I dag så jeg reden af pungmejsen, som Birgit fandt for ca. 1 måned siden. Det er desværre kun en han-rede. Den har ingen tud, så vi mangler endnu ynglebeviset fra i år.
I dag sad græshoppesangeren og sang for fuld hals ved 11 tiden. Vi så den sidde og synge i et piletræ på ca. 50 meters afstand. Vældig fint! Den skal nok til at have andet kuld.


01-07-2004: I dag blev foretaget en totaltælling af ynglende toppet lappedykker i Stubbergård Sø. Tællingen blev foretaget fra stien øst for søen. Der blev observeret 44 par med unger af toppet lappedykker. I alt 71 unger. Der blev desuden talt 28 andre par, så søen huser sikkert 44 par og sandsynligt 72 par. Der blev talt 196 voksne fugle. Derudover 12 par blishøne, 1-3 par knopsvane og 1 par gravand. Der blev talt 5 taffeland og 2 troldand samt 2 fjordterne. Derudover 1 fiskeørn, 1 rødrygget tornskade han og en ravnefamilie på 4 fugle.

10-06-2004: Den rødryggede tornskade og bynkefugleparret er nu på plads ved Stubbergård Sø. Ses på vejen ud til klosterruinen.

07-06-2004: Den 1. juni blev der fra båd i Skalle Sø set 5 sorthalset lappedykkere og den 7/6 set to sammen ved den ene af mågekolonierne. Der er altså noget der tyder på, at de sorthalsede lappedykkere yngler her.

Derimod blev der ikke set gråstrubede lappedykkere denne gang. Yngleforsøget er nok mislykkedes.


04-06-2004: I dag blev havørnen set flyve frem og tilbage ved Snævringen ved Flyndersø et par gange.

30-05-2004: Hele 3 sorte glenter overnattede ved Helle Sø.

16-05-2004: Totaltælling:
toppet lappedykker 241
skarv 75 reder
fiskehejre 30 reder
knopsvane 26
gravand 5
gråand 19
troldand 6
rørhøg 2 hun
blishøne 14
grønbenet rørhøne 2
vibe 10
dobbeltbekkasin 1
mudderklire 6
stormmåge 2 reder
nattergal 2 sy.
ravn 1 YP28-04-2004: Tælling af Skallesø fra båd.
ca. 1100 ynglepar af hættemåge (talt 2200 med klikker)
1 rørdrum
1 rede med grågås
35 toppet lappedykker
2 gråstrubet lappedykker
1 sorthalset lappedykker
1 par knopsvane
2 par blishøne
8 par gråand
1 rørhøg
2 pungmejse


17-04-2004: Total-optælling af området:
Toppet Lappedykker 278
Sorthalset Lappedykker 3
Skarv 25 reder
Rørdrum 2
Fiskehejre 17
Knopsvane 28
Grågås 16
havørn 1
stor tornskade 1
blå kærhøg 1
musvåge 3
duehøg 1
spurvehøg 1
tårnfalk 1
troldand 17
hvinand 2
gravand 16
gråand 41
krikand 29
blishøne 20
vibe 6
stormmåge 10
hættemåge ca. 1200
agerhøne 4
ravn 1
grønspætte 1
dompap 1
landsvale 4
digesvale 4
løvsanger 4
engpiber 20


16-04-2004: I dag kl. 14.50 sås en havørn flyve mod Skallesø fra Snævringen. Kl. 15.10 blev den set over skoven ved Skallesø og her er den fløjet ned i hættemåge-kolonien for at mæske sig. Først kl. 16.20 lettede den igen her fra mågekolonien fulgt på vej af rørhøghannen. Den kredsede og sås sidste gang på vej nordpå ved Flyndersø over jagthytten. Den blev anslået til at være en 4-5 k.

00-00-0000:

00-00-0000: April IBA tælling

Der taltes 146 toppede lappedykkere og 79 stor skallesluger. Desuden 26 grågæs.
1 stor tornskade, 1 lysbuget knortegås og en natugle blev hørt ved Snævringen.

Vejret var mild, men diset.
Tællerne var Berit og Signe, Rie og Gerner, Brian og Leif.
Øvrige fugle se DOFbasen.


00-00-0000: Skarv rede tælling

Jeg har i dag den 24/4 talt skarvkolonien ved Flyndersø fra landsiden.
Det blev til i alt 392 skarvreder.
Der lå klækkede æg under flere af rederne.


00-00-0000: Tællingen blev foretaget i tørvejr med nogen sol og megen blæst (hård vind) fra øst. Nul grader.De store søer næsten tilfrosset endnu. Hele ni tællere var mødt op. Erik med sin søn Mads, Henning, Poul, Peder, Brian, Rie og Berit samt Leif. Talte for første gang i 5 hold.

På trods af den megen is, taltes 153 stor skallesluger og 4 toppet lappedykker, hele 106 grågæs (de fleste ved Skalle sø), vandrikse og grønbenet rørhøne.
De første 3 viber sås ved Skallesø og ved Helle sø misteldrossel og stor tornskade.


00-00-0000:
Tællingen blev gennemført i blæsende østenvind og nul grader.
Søerne stort set tilfrosset endnu.
Dog talt 153 stor skallesluger, 4 toppet lappedykker og 106 grågæs.
3 viber blev set ved Skallesø.
Stor tornskade og misteldrossel ved Helle sø.
Hele 9 deltagere.


00-00-0000: Tællingen blev foretaget i fint stille vejr med en del solskin og 4 graders varme af Rie, Henrik, Karen, Keld, Poul, Brian, Signe og Leif.
Det blev en meget fin tælling med mange arter. Mest overraskende var nok hele 6 toppet lappedykkere, 15 sølvhejrer, 24 lille Skalleslugere og hele 851 Stor Skalleslugere. Men også flere arter gæs: 62 blisgås, 361 grågås og 35 bramgæs. Af rovfugle havørn, Blå Kærhøg, 4 musvåger og tårnfalk. Til gengæld kun 1 isfugl mod 4 sidste år. Da sås kun 48 Stor Skallesluger, men det meste af søen var da isdækket.


00-00-0000: Tællingen blev gennemført i fint stille vejr med nogen solskin og 4 graders varme. Tællerne var Rie, Henrik, Karen, Keld, Poul, Signe, Brian og Leif.
Det blev en fin tælling med mange arter. Mest overraskende var hele 6 Toppet Lappedykker, 15 Sølvhejrer, 24 Lille Skalleslugere, 851 Stor Skalleslugere samt en del arter gæs: 35 Kortnæbbet gæs, 62 Blisgæs, 361 Grågæs og 35 Bramgæs.
Der blev også set Havørn, Blå Kærhøg og 4 Musvåger. Desuden 5 arter ænder. Se DOF basen.

Vis kune de seneste 10 nyheder fra Flyndersø & Stubbergård Sø
Fakta
Kommuner: Holstebro, Skive
Areal: 1147 hektar
Ejerforhold: Flere private lodsejere

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet

Sidevisninger
Denne måned: 123
Sidste måned: 199

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet