Venø & Venø Sund


Alke på Venø bugt 2.nov.2007 Foto Peder J. Pedersen

Sidste nyt
31-03-2019: I aften skulle vi se om vore særlige venner de lysbugede knortegæs var tilstede i et antal som de plejer at være her ved reservatets lukning.Det var de næsten 345 mod sidste år 440. De nyeste beboere på Vigen skestorkene var også tilstede med 14 stk. Håber de må få en god ynglesæson. Sølvmågerne er også klar, de er der i et næsten foruroligende antal. Også ederfugl er godt repræsenteret med ca 100 individer.

22-07-2017: På besøget i reservatet her efter fredningen er det altid spændende at se hvordan alt står til. I år var der som altid rigtig mange sølvmåger og unger. det ser ud til at ynglesæsonen er startet lidt tidligere end normalt, idet det var næsten alle unger der kunne flyve. Anslået var der ca 2000 gamle og ca samme antal unger.
Det var dejligt at se 39 skestorke hvoraf ca halvdelen 1K. Der var pænt med stor præstekrave og strandskader men ellers småt med vadefugle. Vi så ikke en eneste terne.


23-03-2016: På denne dejlige forårsaften var vi fire, som havde den udsøgte fornøjelse at besøge Nørskov Vig. Primært for at se hvor mange lysbugede knortegæs, der i år har valgt at gå på opfedning på Venø. Der var også en del ryler og store præstekraver. Af lidt mindre gode obs var, at der kun var få spredte hættemåger. Der var til gengæld ca 150 svartbag, hvilket kan blive en hård belastning for fødegrundlaget. På positiv siden var dog også 2 -3 par agerhøns. Aftenen sluttede med en utrolig flot opgang af fuldmånen over Hostrup og med genskær i en næsten blikstille fjord

21-07-2015: Sommerens fugletællinger på Venø har jo vist stort set de samme fugle som vi plejer at have, dog er der dukket en del grågæs op. Dem plejer vi ikke at se. Der er også kommet en enkelt Canadagås efter flere års fravær. Bestanden af Ederfugle ser ud til at vokse støt. Nogle få par Klyder har også ynglet i år. Dværgternen er vi lidt usikre på om den har ynglet eller ikke. Vi har set den nogle gange og en gang så det ud som rugende fugl. Vi har dog aldrig set to fugle samtidig. Desværre blev der ikke noget ud af Hættemågekolonien som vi normalt har haft på den vestlige del af øen.

14-03-2015: På denne årets første kombinerede atlas og caretakertælling havde vi for engangs skyld sol og tørvejr, rigtig flot vejr til at se fuglene. Dagens vigtigste obs var 250 lysbugede knortegæs på Nørskov Vig. Andre gode obs var snespurv, agerhøne, rødtoppet fuglekonge og vandrefalk.
For første gang i over 10 år har udløbet fra vigen til fjorden flyttet sig et godt stykke mod syd.


03-01-2015: På trods af en ugunstig vejrudsigt, havde vi rimmelige forhold til at observere på vandfladen. Som forventeligt var der flest skalleslugere og hvinænder. Der var dog også en enkelt rødstrubet lom, en ederfugl og en lomvie.
Dagens observationer blev dog noget begrænset af at der var meget højvande, så vi kunne ikke komme ud på Vigen. Det var denne dag blevet til en ø.


19-07-2014: Nu da reservatet igen var åbent, var vi jo lidt spændte på hvad vi kunne møde.
Det gode forår og den varme sommer kunne måske betyde at alt var længere fremme end i tidligere år. Det var nu ikke særlig tydeligt.Der var både enkelte reder med æg og nogle dununger men langt de fleste var flyvefærdige. (Sølvmågeunger.)Vi anslår at der var ca 3000 sølvmåger i alt og heraf ca 600 unger fra i år.
Vi så i alt 3 dværgterner 1 nær færgelejet og to på vigen hvor den ene fodrede den anden som tilsyneladende rugede. Vaderne er begyndt at dukke op, vi havde 3 islandske ryler, 3 krumnæbbede og17 alm. ryler. De store præstekraver har små dun unge,r som piler afsted i tangen eller på den udtørrede søbund.


06-06-2014: Fredag 06062014 var det igen et rigtigt flot vejr, sol, ca 18 grader og 5 – 6 m/s vind.
Udbyttet var DVÆRGTERNE på Vigen, Klyde m unge, ca 12 par digesvaler i skrænten på østsiden af øen og grønbenet rørhøne m. unge, vibe m unge. Og nu har de lysbugede knortegæs forladt os.
Mindre opmuntrende er at hættemågekolonien nu er skrumpet til ca. 5 par. Det ser ud til at ca 15 par forsøger sig på Vigen.


10-05-2014: I dag startede vi tidligt.kl.06 og det havde den store fordel at der ikke var andre lyde end fuglenes sang. Tornsangeren var nu kommet med i fuglekoret mens vi stadig ikke så noget til dværgternen og heller ikke digesvalerne.
Hav og fjordternerne viste yngle aktivitet idet de fløj rundt med små fisk i næbbet. Hættemågerne havde omsider fået etableret sig i den sædvanlige koloni men nok kun 20 - 30% af den størrelse den havde sidste år, så den har det åbenbart ikke godt.


26-04-2014: Vores besøg denne dag var begunstiget af meget flot vejr med østenvind høj sol og ca 20 grader.
Vi havde denne dag en del terner split- og fjord-.
Dværgternen var desværre ikke dukket op endnu. Hættemåge kolonien var heller ikke etableret endnu, hvilket undrede lidt. Vi ser igen om 2 uger. De nysankomne løvsanger og munk var allesteds nærværende. Af rovfugle var en dværgfalk dagens højdepunkt. Landsvalen var netop ankommet mens by- og digesvale endnu ikke var nået frem.


04-01-2014: Dagen begyndte regnfuld og kold, men efter en halvtimes tid klarede det op og blev fint vejr med lidt blæst og god sigt. Det var desuden temmelig højvandet. Lidt atypisk for årstiden havde vi ca 200 viber og ca 30 - 40 stære. Dagens rekord var dog over 100 sæler på Brasser Odde selv om denne var stærkt reduceret p.g.a. højvandet.

28-09-2013: Denne lørdag foregik tællingen i det mest fantastiske efterårsvej man kan forestille sig. Det betød da også at både fugle og tællere var i højt humør. Der var ikke de store antal af fugle undtaget dog Toppet Skallesluger med ca.1000 stk. på Nørskov Vig. Der var dog en del forskellige vadere og som rosinen i pølseenden nogle få snespurve. Vi troede at de måske var årets første, men det viste sig at de var set allerede to uger før.

23-05-2013: Denne aftens optælling gav det glædelige resultat at der stadig er dværgterne på øen selvom vi kun så en. Den kan jo måske have en rugende mage. De mange "rugende" havterner var også en god overraskelse. Vore "hjertensbørn" de lysbugede knortegæs var der måske knapt så mange af som vi kunne have ønsket, der kan dog have gået nogle hvor vi ikke kunne se dem. Der er nok lidt færre skarver og ederfugle end sidste år og det ser ud til at digesvalerne har opgivet øen som ynglested. Hættemågekolonien midt på øen ser ud til at have samme størrelse som sidste år. Der er heller ikke i år hættemåger mod SØ.

24-11-2012: I silende regn og kun 2 graders varme kørte vi hjemmefra, men straks vi nåede Struer holdt regnen op og efter lidt tid kom solen frem og temperaturen kom op på 8 grader.
Selvom der ikke var de store antal af hvinand, stor- og toppet skallesluger så var de dog markante i området.
Vi havde jo også håbet på at snespurvene var ankommet, men først allerlængst ude lykkedes det at finde dem og desværre i modlys så det var umuligt at se om der skulle være lapværlinger imellem.
På grund af højvande var sælernes rasteplads oversvømmet og vi så derfor kun få stykker som så ud til at lege delfiner idet de svømmede noget der lignede en blanding af brystsvømning og butterfly.


29-09-2012: Trods en dårlig vejrudsigt for dagen havde vi godt vejr med sol og en let vind det meste af tiden, dog afbrudt af et par heftige men kortvarige byger.
Dagens største fuglemæssige oplevelse var ubetinget 1500 toppede skalleslugere allesammen inde i Vigen.
En meget ung sæl på stranden nær færgelejet var da også en oplevelse.


13-08-2012: Første tælling efter yngleperioden er altid spændende. Hvordan er det gået er der tydelig fremgang for nogle arter og måske tilbagegang for andre? Det så ud til at sølvmågerne ligesom i de seneste år har haft god ynglesucces.
Der var til vores udelte glæde også et par klyder med to unger.
Skarverne var der i det største antal for en august tælling.
Der var til gengæld ikke nær så mange vadere som vi havde håbet. De er der forhåbentlig i september.


30-05-2012: På denne kolde blæsende aften efter en hed sommerperiode kunne vi alligevel glæde os over at der er god gang i yngleperioden.
De lysbugede knortegæs er ved at være taget afsted, der var kun ca 40 tilbage.
Glædeligt var det at se klyderne igang med at ruge. Havterner på rede kunne vi se ca 25 af. Og 4 fjordterner.
Derudover var der omkring 150 ederfuglehanner og ca 30 hunner og 15 pull (unger).


03-05-2012: Årets første ynglefugletælling fandt denne aften sted i næsten 20 graders varme fin sol og kun en let vind. Det ser ud til at hættemågerne endnu engang er i tilbagegang idet bestanden nu vurderes til ca 225 par mod ca. 300 par sidste år.
Knortegæssene ser ud til at trives rigtig fint. Vi kunne tælle 330 og der må jo være en del som vi ikke kan se når vi er uden for reservatet.
Vi kunne også glædes over at der er en del havterner som ser ud til at ville yngle i år. Og der er da også mindst et par klyder som ser ud til at ville forsøge.


03-03-2012: På denne tidlige forårsdag med lidt rigelig blæst og ikke for meget varme var der ikke helt vildt med fugle. Dog var der en laplandsværling som gav os en god oplevelse, da den var ret tillidsfuld og i ganske lang tid blot løb lidt foran os. Se evt Leif Novrups billede på Dofbasen. Vi oplevede også en ung havørn komme jagende ude over sælerne de tog dog ingen notits af den mens ænder, ederfugle og skarver skyndte sig væk. Der går iøvrigt en knortegås med en brækket vinge, den bliver nok til føde for Vandrefalk eller ovennævnte havørn.

07-01-2012: Denne dag startede faktisk allerede i Struer Havn hvor der svømmede en lille søkonge rundt. Et syn der jo ikke er hverdagskost her på egnen. På Venø havde vi af forårsbebudere både vibe og stær. Og som kronen på værket 60 snespurve i en flok som fulgte os et langt stykke snart i luften snart på jorden.

06-11-2011: Denne dag var der få fugle på vandet omkring øen. Dog var der en del forskellige vadere og andefugle på " Vigen" Dagens højdepunkt var dog et marsvin som svømmede mod øst yders ude mod NØ.
Der var 62 sæler og det var jo også værd at se på.


05-09-2011: Lørdag d. 3. sept. holdt vi i caretakergruppen for Venø & Venøsund tælling i området.
Det var rigtig flot vejr, næsten ingen vind, godt lys og godt med vadefugle som lod sig iagttage på nært hold, så det var sikkert at afgøre hvilken slags ryle vi havde med at gøre.
Der var især mange islandske ryler heraf en der var ringmærket på højre ben. Det var dog ikke muligt at aflæse noget på ringen.
Og så var vandrefalken endelig tilbage igen efter mere end et års fravær.


31-03-2011: Traditionen tro holdt venøgruppen tælling på den sidste aften inden reservatet lukkes for ynglesæsonen.
Denne aften var der virkelig lukket op for sluserne, jeg tror vi fik 10 -12 mm regn og vind ca 12 m/s så forholdene var langt fra optimale.
Vi fik dog budt velkommen til ca 150 Lysbugede Knortegæs, 3 splitterner og et enkelt rødben og en del store præstekraver og strandskader.
Der er pt få rovfugle på øen måske pga en lille bestand af mosegrise. (oversvømmelser og opdyrkning af brakmarker.)


05-02-2011: På denne dag var det rigtig højvande, så vi kunne ikke komme helt ud i reservatet. Vi havde dog de sædvanlige 3 - 4 musvåger og Fjeldvåger. Hvinænder og skalleslugere var der også en del af.
Dagens ubestridte højdepunkt var to oddere i elskovsleg ca 100 m ude i fjorden ud for Humlum Fiskerleje. Vi fulgte dem sydpå i ca 15 min. Meget fin oplevelse.


05-02-2011: Denne dag var det meget højvande og det var derfor ikke muligt at komme ud i reservatet. Vi så dog de sædvanlige 3 - 4 fjeldvåger og musvåger. Hvinænder og skalleslugere var der også en del af. De var dog meget sværre at tælle i den kraftige søgang. En enkelt rødstrubet lom blev det også til. Hødepunktet var absolut to oddere i elskovsleg ca. 100 m ude i fjorden ud for Humlum fiskerleje. Vifulgte dem i ca. 15 min. Herligt!

04-12-2010: Der var denne dag overraskende meget is på fjorden, men i de våger der var var der en del fugle mest hvinænder men også skalleslugere og ænder. På vigen var der ca 40 snespurve og knapt så mange bjergirisker.
Der var i år ingen knortegæs. I sneen var der spor af hare, ræv og rådyr.


06-11-2010: Det er helt mærkeligt nu kun at se under 10 fasaner og sporene af de store skovningsmaskiner på øen.
Det var ellers fint vejr med rigeligt blæst og let højvande. Vi så de mange toppede skalleslugere på stor afstand øst for Venø mens vi stod og ventede på færgen på fastlandet. Vi tænkte da at vi ville møde dem senere, hvilket desværre ikke skete og vi måtte så sjusse os til et antal.
På grund af højvande var sælerne ret tæt på land og der blev taget fine fotos af dem.


25-09-2010: På denne pragtfulde septemberdag havde vi mange skarver,toppede skalleslugere og viber. En del ænder og ryler blev det også til. det mest uventede var nok 2 snespurve og en usikker bjerglærke. På grund af det gode vejr var det megen trafik og der var derfor ingen sæler at se idag.

04-09-2010: Denne fine dag, hvor alt hvad der kunne sejle var ude at sejle, og hvor vandstanden i vandhullerne var rigelig høj for vaderne, var det skarv, vibe, toppet skallesluger og krikand der toppede tællingen. Der var få vadefugle og rovfugle. Sælerne havde nok følt sig overbegloet og der var derfor kun et par stykker synlige.

27-04-2010: Denne aften havde vi første ynglefugletælling. Det var hundekoldt og derfor var der nok en del fugle der krøb i læ. Digesvaler, dværgterner og fjordterner så vi intet til. Vi kunne dog glæde os over en fjeldvåge som måske har valgt at oversomre på Venø. De lysbugede knortegæs er i fuld gang med at "tanke op" inden rejsen til Svalbard.

06-03-2010: Tællingen i lørdags skete jo i meget flot vejr, men der var kun fugle af betydning i vågen omkring færgefarten. Både Øen og fjorden var flot dækket af sne. Forhåbentlig ser det noget anderledes ud til næste tælling d. 31. om aftenen, hvor vi bl. a. plejer at have 3 - 400 lysbugede knortegæs.07-02-2010: Lørdag d. 6. feb. havde tælling. Det viste sig at det kun var åbent vand ved færgeoverfarten og dermed var også fuglene koncentreret her.
Højdepunktet var absolut 2 havørne sikkert 3k som sad på isen nord for vågen og fouragerede på "noget" som vi bedømte til at være en død sæl men godt kan have været noget andet.


02-01-2010: På årets koldeste dag ( ca. -10 gr ) mødte vi 12 nytårsfriske " Birdere" op ved Venøfærgen kl 9.00 og konstaterede at der kun var lidt åbent vand lige ved færgeoverfarten, så det var let at komme igang med tællingen og der var da også en del arter. Vi havde så nok lidt bange anelser om at der nok ikke var mere åbent vand at se i dag. Ved badestranden var der kun is så langt øjet rakte. Ved havnen kunne vi se enkelte våger med fugle ved. Klov Vig var helt frosset til men på fjorden var der en del våger og striber med åbent vand og dermed også en del fugle.
Da vinden var meget moderat kunne vi fint holde varmen og alle var godt tilfredse med turen, som også gav 40 arter ( en god begyndelse på fugleåret.


31-03-2008: Efter at vejrliget havde umuliggjort besøg på Nørskov Vig både i jan. og febr. var det med nogen spænding at vi denne dejlige aften besøgte reservatet for bl.a. at tælle de lysbugede knortegæs. Heldigvis var de der dog kun halvt så mange som i 2007 på samme dato. Derudover kunne vi glæde os over at der også i år var klyder 4 stk

10-11-2007: I dag var det koldt, solskin, blæsende og højvande. Dagens mest bemærkelsesværdige fund var: 39 toppet lappedykker, krikand 400, fjeldvåge 5, strandhjejle 4, alm ryle 5, rødben 29 og spættet sæl 35.

00-00-0000: På denne årets første kombinerede atlas og caretakertælling havde vi for engangs skyld sol og tørvejr, rigtig flot vejr til at se fuglene. Dagens vigtigste obs var 250 lysbugede knortegæs på Nørskov Vig. Andre gode obs var snespurv, agerhøne, rødtoppet fuglekonge og vandrefalk.
For første gang i over 10 år har udløbet fra vigen til fjorden flyttet sig et godt stykke mod syd.

Vis kune de seneste 10 nyheder fra Venø & Venø Sund
Fakta
Kommuner: Skive, Struer
Areal: 2926 hektar
Ejerforhold: Private gårde og husejere

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Mink
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 67
Sidste måned: 149

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet