Tissø, Lille Åmose & Hallenslev Mose

Fugleliv
Tissø er et vigtigt rasteområde for vandfugle. Her ses blandt andet Toppet Lappedykker, Stor Skallesluger, forskellige svømme- og dykænder, Grågås, Sædgås, Canadagås, Knopsvane, Sangsvane, Pibesvane og Blishøne.

Strandenge og rørskove er desuden levested for ynglende fugle, som for eksempel Klyde, Dværgterne, Rørspurv, Rørsanger og Rørhøg. Desuden kan der ses Rørdrum, Skægmejse, Pungmejse og Græshoppesanger.

Fakta
Kommune: Kalundborg
Areal: 2887 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 65
Sidste måned: 332

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet