Tissø, Lille Åmose & Hallenslev Mose

IBA-status
Tissø, Lille Åmose og Hallenslev Mose kvalificerer ifølge BirdLife International som Important Bird Area (IBA) nr. 100. Afgrænsningen er den samme som for EF-fuglebeskyttelsesområdet.

Kvalifikationsgrundlaget for IBA-lokaliteten er Sangsvane, Pibesvane og Grågås, der alle raster med mere end 1 % af de pågældende bestande.

Som fokusarter for lokaliteten er udvalgt ynglefuglene Rørdrum, Rød Glente, Rørhøg, Brushane, Klyde, Almindelig Ryle, Dværgterne og Isfugl samt rastefuglene Sangsvane, Pibesvane, Krikand, Grågås, Sædgås, Havørn, Fiskeørn, Blå Kærhøg og Rovterne.

Fakta
Kommune: Kalundborg
Areal: 2887 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 33
Sidste måned: 332

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet