Jægerspris Nordskov

Ikke sikret
Denne privatejede skov er blot et enkelt eksempel på, at de skove, der er udlagt som fugle- og habitatområde slet ikke er tilstrækkeligt sikret imod naturskadelige omlægninger i skovdriften. Som det er tilfældet i stort set alle andre skove, og på trods af, at Nordskoven er fredet, så kan store områder fældes og tilplantes med nye træarter, der slet ikke gavner, eller måske ligefrem er til skade for, de arter der skal tages særligt hensyn til i beskyttelsesområderne.

Fakta
Kommune: Frederikssund
Areal: 1524 hektar
Ejerforhold: Kong Frederik VII's Stiftelse

De tre alvorligste trusler:
- Andeopdræt
- Skovdrift
- Skovhugst

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Stop for andeopdræt
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 65
Sidste måned: 74

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet