Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Bjerregrav Mose


Sumpmejse Foto: Benny Kristensen

Artsliste
Ifølge DOF-basen og caretakergruppens notesbøger, der rækker tilbage til 1982, er der truffet 159 arter i caretaker-området. Det er dog givet, at der i virkeligheden har været en del flere arter, end dem, der er registreret.
Nedenstående liste omfatter de 159 registrerede arter + en hybrid (Grågås x Canadagås).

Toppet Lappedykker
Gråstrubet Lappedykker
Sorthalset Lappedykker
Skarv
Rørdrum
Sølvhejre
Fiskehejre
Knopsvane
Pibesvane
Sangsvane
Grågås
Grågås x Canadagås
Canadagås
Bramgås
Nilgås
Gravand
Pibeand
Knarand
Krikand
Gråand
Spidsand
Atlingand
Skeand
Taffeland
Troldand
Ederfugl
Sortand
Hvinand
Stor Skallesluger
Hvepsevåge
Havørn
Rød Glente
Sort Glente
Rørhøg
Blå Kærhøg
Hedehøg
Duehøg
Spurvehøg
Musvåge
Fjeldvåge
Fiskeørn
Tårnfalk
Lærkefalk
Vandrefalk
Agerhøne
Fasan
Vandrikse
Plettet Rørvagtel
Grønbenet Rørhøne
Blishøne
Strandskade
Hjejle
Vibe
Brushane
Enkeltbekklasin
Dobbeltbekkasin
Skovsneppe
Lille Regnspove
Stor Regnspove
Sortklire
Hvidklire
Rødben
Svaleklire
Tinksmed
Mudderklire
Hættemåge
Stormmåge
Sølvmåge
Svartbag
Fjordterne
Huldue
Ringdue
Tyrkerdue
Gøg
Kirkeugle
Natugle
Skovhornugle
Mosehornugle
Mursejler
Isfugl
Stor Flagspætte
Sanglærke
Digesvale
Landsvale
Bysvale
Skovpiber
Engpiber
Gul Vipstjert (almindelig + nordlig)
Hvid Vipstjert
Gærdesmutte
Jernspurv
Rødhals
Nattergal
Rødstjert
Bynkefugl
Stenpikker
Ringdrossel
Solsort
Sjagger
Sangdrossel
Vindrossel
Misteldrossel
Græshoppesanger
Flodsanger
Savisanger
Sivsanger
Kærsanger
Rørsanger
Drosselrørsanger
Gulbug
Gærdesanger
Tornsanger
Havesanger
Munk
Skovsanger
Gransanger
Løvsanger
Fuglekonge
Grå Fluesnapper
Broget Fluesnapper
Skægmejse
Halemejse (nordlig + sydlig + blandingsformer)
Sumpmejse
Topmejse
Sortmejse
Blåmejse
Musvit
Spætmejse
Træløber
Pungmejse
Pirol
Rødrygget Tornskade
Stor Tornskade
Husskade
Skovskade
Allike
Råge
Gråkrage
Ravn
Stær
Gråspurv
Skovspurv
Bogfinke
Kvækerfinke
Grønirisk
Stillits
Grønsisken
Tornirisk
Bjergirisk
Stor Gråsisken
Lille Gråsisken
Stor Korsnæb
Lille Korsnæb
Dompap
Kærnebider
Snespurv
Gulspurv
Rørspurv
Bomlærke

Fakta
Kommune: Randers
Areal: 1001 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 119
Sidste måned: 165

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet