Søgård Mose


Bynkefugl yngler i Søgård Mose

Fugleliv
Mosen har et ret sparsomt fugleliv, men der ses altid Lille Lappedykker, Dobbeltbekkasin, Gråand, Blishøne, Engpiber, Bynkefugl og Rørspurv i mosens mest våde partier. Ved optællinger i 1982 og 1995 blev der optalt hhv. 60 og 25 par Hættemåger i Søgård Mose, men arten yngler for tiden ikke i mosen.

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 85 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden og privatejet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 134
Sidste måned: 138

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet