Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Søgård Mose


Tranebær vokser ude i mosen

Planteliv
I mosen findes mange af de specialiserede hedemoseplanter, som efterhånden er ret sjældne i Danmark.
I de mest sumpede områder vokser der således Rundbladet Soldug, Tranebær og Rosmarinlyng sammen med Klokkelyng og Tue-Kæruld og Smalbladet Kæruld. En meget flot bestand af den meget sjældne højmoseplante Hvid Næbfrø kan vi også byde på i reservatet. Enkelte steder - på de noget mere tørre partier - vokser der Blåbær.

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 85 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden og privatejet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 162
Sidste måned: 276

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet