Søgård Mose


Birken skyder op overalt i det område der er ryddet for 3 år sidet. Det er disse nye skud vi vil forsøge af få fældet dem 13. sept 2008

IBA-Status
Søgård Mose kvalificerer ikke ifølge BirdLife International som Important Bird Area (IBA). Lokaliteten er med i Caretakerprojektet som formidlingslokalitet.
Som fokusarter for Søgård Mose er i Caretakerprojektet udvalgt ynglefuglene Dobbeltbekkasin og Fyrremejse.


Naturpleje
I september 2005 er der foretaget en rydning af centrale dele af mosen. Ved denne rydning håber vi på, at mosen får tilført ny dynamik, så vi fremover kommer til at se en mose, der fortsætter med den forsumpning, som der har været god gang i, siden man opgav at grave tørv i mosen engang i midten af 1950'erne.

I den kommende tid vil vi holde øje med, hvordan opvækst af birkeskud udvikler sig. Vi vil ligeledes holde øje med et opvækstområde af pil, hvor vi har fjernet krattet, samtidig med at vi har fjernet rødderne.

OBS OBS OBS OBS OBS

En eftermiddag til gavn for
fugle og natur
i Søgård Mose.

Som det sikkert er vore medlemmer bekendt, så har Fugleværnsfonden gennemført en storstilet naturgenopretning i Søgård Mose for 3 år siden. Store birketræer og anden opvækst er blevet fjernet fra mosen. Det er vores hensigt at holde mosen som et oprindeligt stykke lysåbent natur. For at den tilstand skal kunne bevares, er det nødvendigt at pleje området. Det gør vi ved at holde genvækst og nyvækst i ave. Det er dette, vi beder vore medlemmer om at hjælpe os med.
Vi inviterer jer derfor til at bruge nogle timer i mosen på dette arbejde og samtidig opleve hyggelig samvær med andre fuglefolk i en meningsfyldt sammenhæng.

Arrangementet skal foregå:
Lørdag den 13. sept. 2008
Vi starter dagen kl. 13.00.
Mødested: P-pladsen i Søgård Mose.
Tilkørsel: Skiltning fra landevej 170 ved Søgård Hus syd for Aabenraa.
Påklædning: Arbejdstøj, iført vandtætte gummistøvler og bevæbnet med et ørnenæb.
Tag selv en kande kaffe med. Vi vil sørge for, at der er kage til.
Det vil også være rart, om nogle kan hjælpe os med nogle siddepladser og borde. Meddel venligst dette i forbindelse med tilmeldingen.
Jeg tager en grill med ud i mosen. Fugleværnsfonden vil som afslutning på dagen være vært med en grillpølse m.v. og en forfriskning.

Hvis du synes, at dagen i naturen på Fugleværnsfondens reservat er noget, som du kan tænke dig at være med til, så vil vi meget gerne have din tilmelding. Det er nødvendigt med tilmelding af hensyn til indkøb og planlægning.

Nye medlemmer af DOF inviteres specielt. Du vil her ved denne lejlighed kunne hilse på medlemmer af bestyrelsen for DOF SØNDERJYLLAND.
Endelig regner jeg med, at reservatet får et nyt fugletårn i denne sommer. Det vil i denne sammenhæng i såfald være muligt at se på resultatet.

Tilmelding skal ske til reservatets tilsynsførende meget gerne i form af en mail senest fredag den 5. sept. 2008:
Egon Iversen,
Blåmose 27, Høruphav,
6470 Sydals.
Telefon 74 41 57 19.
E-mail: e.iversen@stofanet.dk

Du kan læse mere om Fugleværnsfonden og Søgård Mose i linkene herunder:
www.fuglevaernsfonden.dk
www.dofbasen.dk/IBA/lokalitet.php?lokid=142

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 85 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden og privatejet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 135
Sidste måned: 138

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet