Søgård Mose


Det nye tårn i 2 etager. Til nederste etage er der kørestolvenlig adgang.

Nyt udsigtstårn i Søgård Mose
Alle der har været på besøg i Fugleværnsfondens reservat i Søgård Mose, har sikkert oplevet en meget besværlig adgang til tårnet, der er placeret ret markant fremskudt i terrænet i mosen. Årsagen til at tårnet blev plantet på dette sted, var at det overdrevsområder, der ligger umiddelbart ud mod tårnet, var tilplantet med nåletræer. Disse blev imidlertid blæst omkuld under en storm. Området blev herefter tilplantet igen denne gang dog med blandet løvtræer. Kun nogle at nyplantningerne klarede sig, sandsynligvis på grund af at der i undergrunden ligger et meget hårdt og vandstandsende allag. De få egetræer, der står tilbage i området, er rester herfra. Selvsåede birkekrat holder vi borte, så vi håber, at vi efterhånden får et flot lyngdækket hedeområde her. Lige nu er lyngen ved at blomstre.
Den besøgende har sikkert også oplevet irritation over adgangsforholdene op i tårnet i mosen. Tårnet er nærmest en kopi af luftmeldekorpsets mange ståltårne, som var placeret rundt omkring i landskabet på vigtige udsigtssteder. Vi må sige, at udviklingen er løbet fra dette tårn, som derfor fjernes.
Fugleværnfonden har i sin plejeplan for mosen haft et nyt og anderledes tårn på programmet. Endelig er vi nået så langt i planen, at vi kan realisere den også på dette punkt. Tårnet er nu trukket noget tilbage, så det får en mere naturlig kulisse i birkeskoven ved P-pladsen.
I skrivende stund er det sat på plads og indrettet med 2 platforme En etage nederst ca. 1 m over terræn med direkte adgang via en rampe, så den etage vil blive specielt indrettet og handicapvenlig, så bl. a. kørestolsbrugere ad den særligt anlagt rampe og sti fra P-pladsen får let adgang til den flotte udsigt over mosen.
Fra underetagen bliver der adgang via en trappe op til overetagen, der er overdækket med et spidstag. Platformen er ca. 4 m gange 4 m - altså en fin plads til et lille selskab, særligt med henblik på formidling af området for en gruppe besøgende. Til byggeriet bliver der anvendt lærketræ for at undgå brug af trykimprægneret materiale.
Tårnet er konstrueret af tømmermester Hans Meilstrup, der har stor erfaring i anlæg af den slags bygninger.

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 85 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden og privatejet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 137
Sidste måned: 138

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet