Søgård Mose


Med næb og kløer i Søgård Mose

Arbejdsdag i mosen
Kl. 13.00 mødte 12 ivrige Dof’ere op på parkeringspladsen bevæbnet med ørnenæb og på-klædt til en virkelig indsats til gavn for naturen i mosen. Alle var indstillet på, at der skulle tages fat på nedklipning af uønsket opvækst af birkekrat.
Arrangementet startede med et lille møde, hvor der blev fortalt om de gøremål et tilsyn i Fugleværnsfondens reservater kan omhandle. I samme sammenhæng blev der opfordret til, at vi etablerer en egentlig arbejdsgruppe omkring Søgård Mose. Deltagerne blev opfordret til at tænke over sagen og så melde tilbage.
Så i gang med arbejdet i det område, hvor der i efteråret 2005 blev fældet større birketræer. Området er ret vanskeligt tilgængeligt med mange tuer bevokset med blåtop og fugtige lav-ninger imellem. I disse lavninger er der trods alt en forholdsvis stabil bund, da der ikke har været gravet tørv her. Men det var meget besværligt at gå her – et rigtigt moseterræn. Opvæksten, vi beskar, var næsten mandshøjt.
Efter halvanden times arbejde var der tid til en kaffepause med hyggeligt samvær og en tur i det nye tårn. Tårnet fik mange rosende ord med på vejen for udformning, placering og udsyn. Det eneste, man savnede, var et væld af forskellige fugle, hvilket den salgs lokaliteter ikke er berømte for på denne årstid.
Jeg kan da lige indskyde, at der for et par dage siden, er set fiskeørn på lokaliteten, og at vi fra mosen på arbejdsdagen så en havørn svæve hen over Kværs Plantage. Pludselig kom der også en lærkefalk susende over os. Lidt senere blev der set en lille flok dobbeltbekkasiner. Den sikre meget lyse musvåge tog også en tur forbi den arbejdende skare. Så, man kan godt tage en tur ud i mosen for at se på fugle, især hvis man væbner dig med lidt tålmodighed.
Efter kaffen fik gruppen en lille orientering om mosens historie. Herefter var vi klar til at fort-sætte arbejdet med ørnenæbbet. På en rundtur omkring mosen dannede vi kæde og klippede et spor langs nordranden, der er domineret af vandfyldt spagnum bevokset mosebund. Her er der normalt ikke adgang for publikum. Under turen blev der tid til at bemærke noget af mosens specielle flora. Særligt blev soldug, blomstrende rosmarin lyng, og næsten afblomstret hvid næbfrø beundret. Der blev også set snog og hugorm, samt fundet en ham af snog under rund-turen. Gabor, der er ivrig svampesamler, fik en flot portion med hjem til aftensmaden.
På østsiden af mosen hilste vi på vores nabo, Søren Gullev, der blev opfordret til at tage med tilbage til parkeringspladsen, hvor selskabet fortjent nød et par sandwich og en øl. Dagen slut-tede omkring kl. 18.00 med en opfordring fra flere sider til at gentage arrangementet næste år. Her kan vi så igen tage emnet om dannelse af en arbejdsgruppe op.
Som afslutning synes jeg, at det er på sin plads at takke alle fremmødte endnu engang for en rigtig god indsats til gavn for naturen i Søgård Mose.

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 85 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden og privatejet

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 139
Sidste måned: 138

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet