Utterslev Mose


Kilde: Hanne Kapala

Om Grågæssene, 2005
Af Hanne Kapala

Først de dårlige nyheder……

Der der kom påfaldende få kuld og dermed gæslinger på vingerne i del 1 (Husum delen) i år.

Dette hænger tydeligt vist sammen med Københavns kommunens besynderlige prioritering med at oprense søbredderne og beskære buskelangt ind i ynglesæsonen!

Da de første kuld dukkede op og ledte efter græsningsmuligheder tæt på søbredderne til de små dun unger, blev de mødt af volde med slam og mudder og tonsvis af infiltrerede grene ovenpå (plus alskens affald inkl. jern og metal - cykelvrag o.s.v.). Hertil kom så støjende maskiner – gravkøer, flismaskiner m.m.

Det siger sig selv at dette var alvorlige forhindringer for et friskt kuld. Der blev brugt alt for meget tid til at lede i stedet for at spise. Mange gæslinger gik til – især unge forældrepar mistede deres kuld. En helt igennem dårlig ynglesæson for del 1 gæssene.

Forhåbentlig er der ro i 2006, men desværre er opgangsforholdene til græsning blevet markant dårligere p.g.a. de omtalte jordvolde, som godt nok er blevet jævnet noget men nu fremstår som et bredt stykke pløjejord med nælder og andre vilde planter – uspiselige for gæssene og en hindring for at komme til græsarealerne for daggamle gæslinger.….og så de gode nyheder

Mosens del 3 også kaldet Søborg delen, har haft ro og fred for Vej og Parks ’naturpleje’ og fået en ualmindelig god ynglesæson set over de sidste 20 år.

Det kan beskrives ved en lille familiehistorie om det mest succesfulde ynglepar i hele mosen (begge med ringe, så de kan følges) gennem de sidste 8 år.

En hun fra 1994 og en han fra 1991. (GHB og BBM), som har dannet par siden 1996 og fået et kuld på vingerne hvert år siden 1998! Det må da kaldes et alfapar.

Parret holder altid til i del 3, og oftest ved Grønnemose Alle området. Her er de stamgæster ved picnicbordet og udviser forbavsende tillidsfuld adfærd.

De er enormt dygtige til at holde deres unger ’tæt samlet’ i den kritiske første tid og har aldrig ’adopteret’ udefra kommende unger til deres kuld. Trods den store grad af ’tamhed’ er parret yderst årvågent og hannen udviser ekstrem modig adfærd når det er påkrævet for at beskytte kuldet mod en aggressiv artsfælle eller ditto svane m.v.

Man kan håbe på at Københavns kommune og mosens brugere vil gøre deres bedste for at grågæssene finder det et trygt og godt ynglested også i fremtiden, så også dette karismatiske og succesfulde ynglepar vil befinde sig i den solide og unikke bestand som Utterslev Moses har ry for at rumme.

Fakta
Kommune: København
Areal: 192 hektar
Ejerforhold: Københavns Kommune

Sidevisninger
Denne måned: 169
Sidste måned: 246

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet