Dele af Randers & Mariager Fjorde og Ålborg Bugt


Klydereder blandt efterladte klapstole. Treskelbakkeholm 24. maj 2005. Foto:Peter Lange

Ynglefuglene i Mariager Fjord
Ynglefuglene på øerne Muddermarens Ø og Treskelbakkeholm i Mariager Fjord optælles årligt som et samarbejde mellem personale fra Buderupholm og Fussingø Statsskovdistrikter og DOF.

Optællingen foregår som en delvis redeoptælling.

Tabellen nedenfor viser de seneste tre års resultater (tal angiver antal par/reder). De store udsving i tallene forårsages af tilstedeværelsen af ræv på øen i fuglenes yngletid. I år med ræv, f.eks. 2004, falder antallet af ynglende ande- og vadefugle samt terner og hættemåge drastisk.

Fakta
Kommuner: Mariagerfjord, Norddjurs, Randers, Aalborg
Areal: 13462 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Digefjernelse
- Færdselsbegrænsning
- Rævebekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 50
Sidste måned: 160

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet